kandidatuddannelse i Bæredygtig kulturarvsmanagement
Kandidatuddannelse

Sustainable Heritage Management

Kandidatuddannelsen foregår på engelsk og handler dels om en bæredygtig forvaltning af kulturarv og dels om vores opfattelse af, hvad kulturarv er.

Fakta

Navn:
Sustainable Heritage Management
Andre betegnelser:
Bæredygtig kulturarvsmanagement
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får indsigt i opbevaring, registrering og bevarelse af kulturarv for de kommende generationer og beskæftiger dig såvel praktisk som teoretisk med emnet. Fokus er på kommunikation, ledelse og styring af kulturarvsprojekter.

Som færdiguddannet kandidat vil du have jobmuligheder på museer, biblioteker, arkiver og nationale og internationale organisationer, der beskæftiger sig med kulturarv.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen vil du få viden om bæredygtig kulturarvsmanagement, idet de miljømæssige, økonomiske og sociale dimensioner af kulturarven er et centralt element i uddannelsen.

Emner

Du får dels viden om identifikation, dokumentation, datahåndtering, registrering og bevaring af kulturarv og dels viden om de kulturpolitiske, juridiske, forvaltningsretslige og administrative sammenhænge, som kulturarven indgår i både lokalt, nationalt og globalt.

Management spiller en vigtig rolle i bevaringen af kulturarv i form af interessenthåndtering og strategiudvikling i forbindelse med styring af kulturarvsprojekter.

Uddannelsen er tværfaglig og trækker på viden fra såvel arkæologi, antropologi og historie som kulturstudier, æstetik og digital design.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag. Uddannelsens engelske titel er Master of Arts (MA) in Sustainable Heritage Management.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde og projektarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Udlandsophold

Der er mulighed for at tage et studieophold i udlandet. 

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Læs om 

 

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i såvel offentlige som private institutioner og organisationer.

Det kan være museer, forvaltninger, virksomheder og organisationer, der arbejder med kulturarv nationalt eller internationalt.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:;

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information