Dybbøl Mølle i Sønderborg
Kandidatuddannelse

Sustainable Heritage Management

Kandidatuddannelsen handler dels om en bæredygtig forvaltning af kulturarv og dels om vores opfattelse af, hvad kulturarv er.

Fakta

Navn:
Sustainable Heritage Management
Andre betegnelser:
Bæredygtig kulturarvsmanagement
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får indsigt i opbevaring, registrering og bevarelse af kulturarv for de kommende generationer og beskæftiger dig såvel praktisk som teoretisk med emnet. Fokus er på kommunikation, ledelse og styring af kulturarvsprojekter.

Som færdiguddannet kandidat vil du have jobmuligheder på museer, biblioteker, arkiver og nationale og internationale organisationer, der beskæftiger sig med kulturarv.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen vil du få viden om bæredygtig kulturarvsmanagement, idet de miljømæssige, økonomiske og sociale dimensioner af kulturarven er et centralt element i uddannelsen.

Emner

Du får dels viden om identifikation, dokumentation, datahåndtering, registrering og bevaring af kulturarv og dels viden om de kulturpolitiske, juridiske, forvaltningsretslige og administrative sammenhænge, som kulturarven indgår i både lokalt, nationalt og globalt.

Management spiller en vigtig rolle i bevaringen af kulturarv i form af interessenthåndtering og strategiudvikling i forbindelse med styring af kulturarvsprojekter.

Uddannelsen er tværfaglig og trækker på viden fra såvel arkæologi, antropologi og historie som kulturstudier, æstetik og digital design.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag. Uddannelsens engelske titel er Master of Arts (MA) in Sustainable Heritage Management.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde og projektarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Udlandsophold

Der er mulighed for at tage et studieophold i udlandet. 

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskrav på Aarhus Universitet (au.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aarhus Universitet (au.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i Sustainable Heritage Management foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i såvel offentlige som private institutioner og organisationer.

Det kan være museer, forvaltninger, virksomheder og organisationer, der arbejder med kulturarv nationalt eller internationalt.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:;

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information