kandidatuddannelse i Bæredygtig kulturarvsmanagement
Kandidatuddannelse

Sustainable Heritage Management

Kandidatuddannelsen foregår på engelsk og handler dels om en bæredygtig forvaltning af kulturarv og dels om vores opfattelse af, hvad kulturarv er.

Fakta

Navn:
Sustainable Heritage Management
Andre betegnelser:
Bæredygtig kulturarvsmanagement
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får indsigt i opbevaring, registrering og bevarelse af kulturarv for de kommende generationer og beskæftiger dig såvel praktisk som teoretisk med emnet. Fokus er på kommunikation, ledelse og styring af kulturarvsprojekter.

Som færdiguddannet kandidat vil du have jobmuligheder på museer, biblioteker, arkiver og nationale og internationale organisationer, der beskæftiger sig med kulturarv.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen vil du få viden om bæredygtig kulturarvsmanagement, idet de miljømæssige, økonomiske og sociale dimensioner af kulturarven er et centralt element i uddannelsen.

Indhold

Du får dels viden om identifikation, dokumentation, datahåndtering, registrering og bevaring af kulturarv og dels viden om de kulturpolitiske, juridiske, forvaltningsretslige og administrative sammenhænge, som kulturarven indgår i både lokalt, nationalt og globalt.

Management spiller en vigtig rolle i bevaringen af kulturarv i form af interessenthåndtering og strategiudvikling i forbindelse med styring af kulturarvsprojekter.

Uddannelsen er tværfaglig og trækker på viden fra såvel arkæologi, antropologi og historie som kulturstudier, æstetik og digital design.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde og projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag. Uddannelsens engelske titel er Master of Arts (MA) in Sustainable Heritage Management.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder Sustainable Heritage Management som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Flere bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

 • Historie
 • Europæisk etnologi
 • Forhistorisk arkæologi
 • Klassisk arkæologi
 • Arkæologi ved AU
 • Nærorientalsk arkæologi
 • Assyriologi
 • Eskimologi
 • Kunsthistorie
 • Antropologi
 • Arkitekt
 • Middelalder- og renæssancearkæologi

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i såvel offentlige som private institutioner og organisationer. Det kan være museer, forvaltninger, virksomheder og organisationer, der arbejder med kulturarv nationalt eller internationalt.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og kultur- og museumsarbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information