kandidatuddannelse i Historie
Kandidatuddannelse

Historie

For at forstå verden, som den ser ud i dag, må man se på fortiden og de begivenheder, der er kommet forud.

Fakta

Navn:
Historie
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På kandidatuddannelsen i historie lærer du at få overblik over store mængder af kildemateriale og overskue sammenhænge, og du udbygger dine evner inden for historisk kildekritik. Kilderne er fx artikler, lovtekster, breve, billeder, monumenter, film eller tv-udsendelser.

Som uddannet historiker kan du fx arbejde som underviser på gymnasier og professionshøjskoler, eller du kan blive ansat på arkiver eller museer. Der kan også være muligheder som kommunikations- eller informationsmedarbejder i det offentlige eller i det private erhvervsliv.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen er der større valgfrihed til at vælge, hvilke historiske perioder eller temaer du ønsker at gå i dybden med.

Det kan både være Danmarkshistorie eller Verdenshistorie, men du kan også fokusere på historiske personer, kulturelle strømninger eller historieteoretiske problemstillinger.

Metode og teori

Du udbygger desuden dine kompetencer inden for historisk metode og teori. Du får mulighed for at anvende den kildekritiske metode og teorierne på historisk materiale, når du skriver opgaver i de forskellige emner. På specialet er der krav om, at du skal lave grundforskning.

Forskelle på uddannelsesstederne

Uddannelsen i historie varierer fra universitet til universitet. Læs mere på det ønskede universitets hjemmeside.

På Aarhus Universitets engelsksprogede linje International and Global History er sproget ændret til dansk. Linjens navn er international og global historie.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion samt mere selvstændigt projektarbejde, der ofte er gruppebaseret. Der er gode muligheder for praktik/udlandsophold.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Odense, Roskilde, Aalborg og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder historie som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i historie.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i historie giver direkte adgang til uddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC har fået nye tværfaglige kandidatuddannelser, som du kan blive optaget på fra september 2022.

Læs mere om RUC’s uddannelser og dine muligheder for optagelse på RUC’s hjemmeside.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder historie som en 2-årig kandidatuddannelse.

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i historie.

Syddansk Universitet udbyder kun historie i Odense.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på SDU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i med historie som centralt fag giver direkte adgang til uddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder historie som en 2-årig kandidatuddannelse.

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i historie.

Ud over gymnasielæreruddannelsen rummer kandidatuddannelsen i historie følgende muligheder for specialisering:

  • Informationsforvaltning
  • Kulturarvsformidling
  • Historie
  • Selvvalgt specialisering

Der indgår desuden et semesters praktikophold ved en offentlig institution, privat virksomhed eller et studium ved et andet universitet, fx i udlandet.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i historie giver direkte adgang til uddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder historie som en 2-årig kandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i historie.

AU udbyder tre linjer på kandidatuddannelsen:

  • A1-linjen, som er kulturhistorie med relevant humanistisk eller samfundsfaglig bachelorgrad, hvoraf mindst 30 ECTS kommer fra historisk relevante fag
  • A2-linjen, der hedder international og global historie
  • B-linjen, som er for bachelorer med historie som centralt fag og tilvalg i et andet gymnasiefag

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i historie giver adgang til uddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for bl.a. undervisning, kommunikation og formidling. Traditionelt får historikere job ved gymnasier, arkiver, museer, videnskabelige biblioteker og universiteter, men det kan også være inden for medieverdenen, offentlig administration eller i private virksomheder.

Historie er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du historie med et andet gymnasiefag, kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv., administrativt arbejde og kultur- og museumsarbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information