kandidatuddannelse i Historie
Kandidatuddannelse

Historie

På kandidatuddannelsen lærer du at bruge din viden om den historiske udvikling til at forstå og formidle sammenhængen mellem fortid, nutid og fremtid.

Fakta

Navn:
Historie
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at skabe overblik over store mængder af kildemateriale, og du udbygger dine evner inden for historisk kildekritik. Kilderne er fx artikler, lovtekster, breve, billeder, monumenter, film eller tv-udsendelser.

Som uddannet historiker kan du fx arbejde som underviser på gymnasier og professionshøjskoler, eller du kan blive ansat på arkiver eller museer. Der kan også være muligheder som kommunikations- eller informationsmedarbejder i det offentlige eller i det private erhvervsliv.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen er der større frihed til at vælge, hvilke historiske perioder eller temaer du ønsker at gå i dybden med.

Det kan både være Danmarkshistorie eller Verdenshistorie, men du kan også fokusere på historiske personer, kulturelle strømninger eller historieteoretiske problemstillinger.

Metode og teori

Du udbygger desuden dine kompetencer inden for historisk metode og teori. Du får mulighed for at anvende den kildekritiske metode og teorierne på historisk materiale, når du skriver opgaver i de forskellige emner. På specialet er der krav om, at du skal lave grundforskning.

Forskelle på uddannelsesstederne

Mulighederne for at vælge linje eller specialisering på kandidatuddannelsen varierer fra universitet til universitet.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion samt mere selvstændigt projektarbejde, der ofte er gruppebaseret.

Udlandsophold og praktik

Der er gode muligheder for praktik/udlandsophold i en virksomhed eller på et studium ved et andet universitet.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København, Odense, Roskilde, Aalborg og Aarhus.

Læs om

KU, RUC, SDU, AAU og AU udbyder også en bacheloruddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Historie.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen kan give dig mulighed for at arbejde inden for bl.a. undervisning, kommunikation og formidling.

Traditionelt får historikere job ved gymnasier, arkiver, museer, videnskabelige biblioteker og universiteter.

Historikere kan også finde job inden for medieverdenen, offentlig administration eller i private virksomheder.

Pædagogikum

Historie er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du historie med et andet gymnasiefag, kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere i UG-artiklen Pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information