kulturmedarbejdere brainstormer
Job

Kulturmedarbejder

En kulturmedarbejder er koordinator, projektleder og administrator af kulturtilbud.

Fakta

Arbejdssteder:
Kommunernes kulturforvaltning
Stillingsbetegnelser:
Kulturmedarbejder

I takt med, at de kulturelle tilbud til borgerne bliver mere og mere varierede og målrettede, ansætter kommunerne medarbejdere til at skabe rammerne for kulturaktiviteterne.

Kulturmedarbejdernes primære opgaver er at koordinere aktiviteterne og informere borgerne om dem.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Kulturmedarbejdere er ofte ansat i kommunens Kultur- og Fritidsforvaltning og deltager i udviklingen af kommunens kunst-, teater- museums- og musikliv i samarbejde med en række samarbejdspartnere.

Kulturmedarbejderens opgaver er at støtte og udbygge rammerne for kulturlivet og foreningslivet i kommunen fysisk og økonomisk. Desuden at iværksætte, formidle og koordinere diverse aktiviteter og arrangementer.

Jobbet omfatter, afhængig af den enkelte kommune, en række administrative, politiske og kommunikative opgaver.

De administrative opgaver vil typisk være:

 • Sagsbehandling og administration af tilskudsordninger på kulturområdet
 • Ansvar for budget og regnskab på Kulturområdet - herunder budgetopfølgning og årsberetninger
 • Betjening af råd og kulturinstitutioner
 • Vejlede og rådgive kulturlivet
 • Videreudvikle og vedligeholde administrative og økonomiske styringsredskaber
 • Sekretariats- og øvrige kontoropgaver
 • Administrative og økonomiske opgaver for udviklingsprojekter
 • Behandling og udvikling af events og projekter på kultur- og fritidsområdet
 • Behandling og udbetaling af aktivitets- og lokaletilskud til foreninger samt aftenskoler
 • Den daglige drift og administration herunder journalisering og arkivering

De politiske sagsområder omfatter bl.a.:

 • Økonomistyringen på kultur- og fritidsområdet
 • Sagsbehandlingen på politiske dagsordener på kulturområdet

Desuden varetager kulturmedarbejderen intern og ekstern kommunikation:

 • Markedsføring og opdatering af kultur- og fritidsområdets tilbud gennem udarbejdelse af nyhedsbreve, pressemeddelelser og hjemmesidetekster
 • Råd, vejledning og hjælp til nye og allerede eksisterende foreninger på kultur- og fritidsområdet i kommunen
 • PR- og kommunikationsopgaver
 • Forefaldende praktiske opgaver i forbindelse med udstillinger og arrangementer
 • Publikums- og telefonbetjening samt forefaldende opgaver i borgercafeer og lignende

Kulturmedarbejderen har hyppig kontakt til kulturinstitutioner, forlag, spillesteder, museer og teatre, andre kommuners kulturforvaltninger, højskoler, kulturhuse, projekter samt presse og medier.

Kulturmedarbejderen fungerer som kommunal sparringspartner for teaterledere, kulturhusledere, administratorer i kulturforvaltninger, på teatre og dansescener eller som projektleder i kulturprojekter, herunder aktiviteter i turisterhvervet.

Andre opgaver kan være deltagelse projekter i forbindelse med integration, kultur- og nyhedsformidling, folkeoplysning og voksenuddannelse samt arrangement af festivaler.

For at blive kulturmedarbejder skal man have en relevant uddannelse. Desuden skal man være i besiddelse af lyst og evner til tværfagligt samarbejde, lyst til at arbejde selvstændigt. Man skal være handlekraftig, analytisk og udadvendt.

Udover sagsbehandling og de administrative opgaver kræver jobbet erfaring med projektarbejde og projektledelse. Kulturmedarbejderen er ansat i en politisk organisation og skal have kendskab til forvaltning og offentlig økonomi.

Endelig skal man have kendskab til kulturelle strømninger og have gode it-kundskaber.

Arbejdsplads

Kulturmedarbejdere er som regel ansat i kommunens kulturelle forvaltning, i sjældnere tilfælde som private konsulenter. Eller de er ansat i driften af kulturhuse, medborgerhuse eller kulturelle arrangementer.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Informationsmedarbejder, Presseansvarlig, Webmaster35.838 kr.-36.841 kr.
Kommunikationsmedarbejder33.153 kr.-34.101 kr.
Musikleder38.081 kr.-36.682 kr.
Event manager, Arrangementsleder26.043 kr.--
Biografoperatør, Koncerttekniker26.276 kr.--
Rekvisitør24.887 kr.--
Billetassistent, Billetdame, Billetkasserer23.784 kr.--
Dørvogter29.033 kr.-28.946 kr.
Teatertekniker, Sceneassistent, Lysmester26.276 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Kommunerne har i de senere år ansat et stigende antal akademiske medarbejdere til arbejdsområder inden for kommunikation og jobfunktioner inden for strategiske og videnbaserede arbejdsområder, herunder kulturområdet.

Geografisk gælder det især kommuner i hovedstadsregionen og de større byer, mens landkommunerne er mere tilbageholdende.

Mulighederne for at avancere er afhængige af dine evner, dine resultater og den efteruddannelse, du tager.

Mere uddannelse

Akademikernes faglige organisationer arrangerer forskellige kurser.

Mere omfattende efter- og videreuddannelse kan blandt andet fås på Københavns Professionshøjskole eller via en masteruddannelse, se fx

Se også akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi.

Få mere at vide

Akademikernes Centralorganisation (AC)
www.ac.dk

Dansk Magisterforening
www.dm.dk

Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark

www.hk.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.