kandidatuddannelse i Kultur, kommunikation og globalisering
Kandidatuddannelse

Culture, Communication and Globalization

På uddannelsen lærer du om forbrug, markedskommunikation, organisation og ledelse, international politik, migration og bevægelser.

Fakta

Navn:
Culture, Communication and Globalization
Andre betegnelser:
Kultur, kommunikation og globalisering
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig mulighed for at gøre din faglige profil mere international. Du får en bred viden om det multikulturelle samfund og om samspillet mellem forskellige kulturer.

Som færdiguddannet kan du finde beskæftigelse som projektleder i institutioner, virksomheder og organisationer, der arbejder på tværs af nationale grænser.

Du kan også arbejde med PR, kulturformidling eller markedsføring.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen kvalificerer dig til at udføre internationale og interkulturelle kommunikations- og analyseopgaver.

Du kommer til at arbejde med organisationers internationale samarbejdsrelationer og lærer at analysere og evaluere udviklingstendenser i det omgivende samfund, nationalt og globalt.

Faglige profiler

Kandidatuddannelsen er bygget op omkring tre faglige profiler, som du kan vælge at specialisere dig inden for:

  • Forbrug og markedskommunikation
  • Organisation og ledelse
  • International politik, migration og bevægelser

Du vælger selv, hvilke fagområder du vil lægge vægt på i din uddannelse. Du kan vælge at specialisere dig inden for en faglig profil eller at sammensætte din egen profil på tværs. 

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel cand.mag. Uddannelsens engelske titel er Master of Arts (MA) in Culture, Communication and Globalization.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, seminarer og workshops samt selvstændigt projektarbejde, der ofte er gruppebaseret. Store dele af undervisningen er tilrettelagt som problemorienteret projektarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Praktik eller udlandsophold

I løbet af uddannelsen skal du have et semesters praktikophold ved en virksomhed eller en organisation i udlandet eller i Danmark. Du kan også vælge et studieophold, hvis du hellere vil det.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Aalborg Universitet (aau.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aalborg Universitet (aau.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i culture, communication and globalization foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder som projektleder i institutioner, virksomheder og organisationer, der arbejder på tværs af nationale grænser.

Du kan også arbejde med PR, kulturformidling eller markedsføring.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information