kandidatuddannelse i Kultur, kommunikation og globalisering
Kandidatuddannelse

Culture, Communication and Globalization

På den engelsksprogede uddannelse lærer du om forbrug, markedskommunikation, organisation og ledelse, international politik, migration og bevægelser.

Fakta

Navn:
Culture, Communication and Globalization
Andre betegnelser:
Kultur, kommunikation og globalisering
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig mulighed for at gøre din faglige profil mere international, og du får en bred viden om det multikulturelle samfund og om samspillet mellem forskellige kulturer.

Som færdiguddannet kan du finde beskæftigelse som projektleder i institutioner, virksomheder og organisationer, der arbejder på tværs af nationale grænser. Du kan også arbejde med PR, kulturformidling eller markedsføring.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen kvalificerer dig til at udføre internationale og interkulturelle kommunikations- og analyseopgaver. Du kommer til at arbejde med organisationers internationale samarbejdsrelationer og lærer at analysere og evaluere udviklingstendenser i det omgivende samfund, nationalt og globalt.

Faglig profil

Kandidatuddannelsen er bygget op omkring tre faglige profiler, som du kan vælge at specialisere dig inden for:

  • Forbrug og markedskommunikation
  • Organisation og ledelse
  • International politik, migration og bevægelser

Du vælger selv, hvilke fagområder du vil lægge vægt på i din uddannelse. Du kan vælge at specialisere dig inden for en faglig profil eller at sammensætte din egen profil på tværs. 

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel cand.mag. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Culture, Communication and Globalization.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, seminarer og workshops samt selvstændigt projektarbejde, der ofte er gruppebaseret. Store dele af undervisningen er tilrettelagt som problemorienteret projektarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Praktik eller udlandsophold

I løbet af uddannelsen skal du have et semesters praktikophold ved en virksomhed eller en organisation i udlandet eller i Danmark. Du kan også vælge et studieophold, hvis du hellere vil det.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for informationsarbejde, kommunikationsrådgivning, markedsføring, PR, reklame, intern og ekstern kommunikation, projektadministration og sagsbehandling samt personaleuddannelse i en internationalt orienteret virksomhed eller organisation.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information