Kandidatuddannelse

American Studies

Kandidatuddannelsen handler om amerikanske forhold og giver dig bl.a. mulighed for at beskæftige dig med USA's politiske system.

Fakta

Navn:
American Studies
Andre betegnelser:
Amerikanske studier
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at forstå og analysere amerikansk kulturel identitet, samtidig med at du ser på USA's indflydelse på Danmark og resten af verden inden for forskellige områder.

Du vil bl.a. kunne arbejde i virksomheder med forbindelse til det amerikanske marked eller som informationsmedarbejder eller journalistisk medarbejder med specialviden i amerikanske forhold. Undervisningsområdet vil være endnu en mulighed.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen får du en dybere viden om amerikanske samfundsforhold, historie, økonomi og indvandrerforhold. Du får også kendskab til de mere kunstneriske sider af den amerikanske kultur som litteratur, musik, film og medier.

Du arbejder med at analysere og forstå den amerikanske kultur på baggrund af humanistiske og samfundsvidenskabelige teorier og metoder.

Emner

Der er undervisning i emner inden for:

  • Amerikansk kultur
  • Amerikansk historie og samfundsforhold
  • Amerikansk litteraturhistorie
  • Teori og metode i amerikanske studier

Du har mulighed for at tone uddannelsen inden for fx USA's politiske system, regional identitet, udenrigspolitik eller populær kultur.

Du kan desuden følge kurser ved fagene historie, statskundskab, mellemøststudier, medievidenskab m.fl.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag. Uddannelsens engelske titel er Master of Arts (MA) in American Studies.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og holdundervisning med oplæg og diskussion.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskrav på Syddansk Universitet (sdu.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Syddansk Universitet (sdu.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i American studies foregår i:

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Amerikanske studier

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder både inden for den private og den offentlige sektor.

Det vil typisk være job som:

  • Informationsmedarbejder eller journalistisk medarbejder med speciale i USA
  • Rådgiver i virksomheder, som er etableret på det amerikanske arbejdsmarked 
  • Videnskabelig medarbejder ved udenrigspolitiske institutioner i ind- og udland med speciale i USA og det transatlantiske forhold

Endelig vil du også have jobmuligheder inden for undervisningsområdet.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information