Undergrundsstation i England
Kandidatuddannelse

Engelsk

På kandidatuddannelsen opnår du specialiseret viden om engelsk historie, kultur og samfund, og du lærer at læse, skrive og tale engelsk på højeste niveau.

Fakta

Navn:
Engelsk
Andre betegnelser:
English Studies
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen er tilrettelagt, så du har mulighed for selv at præge dit undervisningsforløb og koncentrere dig om de emneområder, du finder mest interessante i forhold til dine fremtidsplaner.

Med en kandidatuddannelse i engelsk har du bl.a. mulighed for at arbejde inden for undervisning på de gymnasiale uddannelser, men du vil også have jobmuligheder i det private erhvervsliv fx med formidling, information og kommunikation.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen i engelsk får du sproglige færdigheder på højt niveau og en grundig viden om kulturelle og historiske forhold i den engelsktalende del af verden.

Specialisering

Du kan fordybe dig i nogle af de emner, du har gennemgået på bachelorniveauet, ligesom du har mulighed for at specialisere dig i den erhvervsretning, du kunne tænke dig at gå, når du har færdiggjort din uddannelse.

Det kan fx være som gymnasielærer, oversætter eller anden beskæftigelse i private eller offentlige virksomheder.

Opbygning og indhold kan variere

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag. Uddannelsens engelske titel er Master of Arts (MA) in English.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde og mere selvstændigt projektarbejde.

Sprog

Undervisningen kan foregå primært eller udelukkende på engelsk afhængig af uddannelsessted. 

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider. 

Praktik

Ved flere universiteter er der mulighed for at komme i virksomhedspraktik.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsesstedernes hjemmesider.

Kandidatuddannelsen i engelsk foregår i:

Universiteterne udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Engelsk (bachelor)

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Du kan finde job inden for undervisningssektoren, på forlag og en lang række virksomheder, hvor sprog og formidling er i fokus.

Pædagogikum

Engelsk er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du engelsk med et andet gymnasiefag, kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere i UG-artiklen:

Pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser

Arbejdsområder

Læs om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan også komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information