kandidatuddannelse i Engelsk
Kandidatuddannelse

Engelsk

På kandidatuddannelsen opnår du specialiseret viden om engelsk historie, kultur og samfund, og du lærer at læse, skrive og tale engelsk på højeste niveau.

Fakta

Navn:
Engelsk
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen er tilrettelagt, så du har mulighed for selv at præge dit undervisningsforløb og koncentrere dig om de emneområder, du finder mest interessante i forhold til dine fremtidsplaner.

Med en kandidatuddannelse i engelsk har du bl.a. mulighed for at arbejde inden for undervisning på de gymnasiale uddannelser, men du vil også have jobmuligheder i det private erhvervsliv fx med formidling, information og kommunikation.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen i engelsk får du sproglige færdigheder på højt niveau og en grundig viden om kulturelle og historiske forhold i den engelsktalende del af verden.

Du kan fordybe dig i nogle af de emner, du har gennemgået på bachelorniveauet, ligesom du har mulighed for at specialisere dig i den erhvervsretning, du kunne tænke dig at gå, når du har færdiggjort din uddannelse. Det kan fx være som gymnasielærer, oversætter eller anden beskæftigelse i private eller offentlige virksomheder.

Forskelle på uddannelsesstederne

Uddannelsen i engelsk varierer fra universitet til universitet. Læs mere på det ønskede universitets hjemmeside.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde og mere selvstændigt projektarbejde. Ved flere universiteter er der mulighed for at komme i virksomhedspraktik.

Uddannelsen udbydes udelukkende på engelsk ved AU og SDU. Ved KU foregår undervisningen på dansk

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag. Uddannelsens engelske titel er Master of Arts (MA) in English.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Odense, Roskilde, Aalborg og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder engelsk som en 2-årig kandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i engelsk.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i engelsk giver adgang til kandidatuddannelsen.

Du skal have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder engelsk som en 2-årig kandidatuddannelse.

SDU også en bacheloruddannelse i engelsk.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på SDU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse med engelsk som centralt fag giver adgang til kandidatuddannelsen.

Du skal have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder engelsk som en to-årig kandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes kun på engelsk.

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i engelsk.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i engelsk giver adgang til kandidatuddannelsen.

Du skal have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk A. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder engelsk som en 2-årig kandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes kun på engelsk.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i engelsk.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i engelsk giver adgang til kandidatuddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Mulighederne for at finde et arbejde er mange og meget forskellige. Dit job behøver ikke nødvendigvis kun at have noget med sproget at gøre.

Du kan finde job inden for undervisningssektoren, på forlag og en lang række virksomheder, hvor sprog og formidling er i fokus.

Engelsk er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du engelsk med et andet gymnasiefag, kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs om arbejdsområder og typer af job inden for undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv., kommunikation og erhvervssprogligt arbejde samt administrativt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan også komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information