kandidatuddannelse i Engelsk
Kandidatuddannelse

Engelsk

På kandidatuddannelsen opnår du specialiseret viden om engelsk historie, kultur og samfund, og du lærer at læse, skrive og tale engelsk på højeste niveau.

Fakta

Navn:
Engelsk
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen er tilrettelagt, så du har mulighed for selv at præge dit undervisningsforløb og koncentrere dig om de emneområder, du finder mest interessante i forhold til dine fremtidsplaner.

Med en kandidatuddannelse i engelsk har du bl.a. mulighed for at arbejde inden for undervisning på de gymnasiale uddannelser, men du vil også have jobmuligheder i det private erhvervsliv fx med formidling, information og kommunikation.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen i engelsk får du sproglige færdigheder på højt niveau og en grundig viden om kulturelle og historiske forhold i den engelsktalende del af verden.

Specialisering

Du kan fordybe dig i nogle af de emner, du har gennemgået på bachelorniveauet, ligesom du har mulighed for at specialisere dig i den erhvervsretning, du kunne tænke dig at gå, når du har færdiggjort din uddannelse.

Det kan fx være som gymnasielærer, oversætter eller anden beskæftigelse i private eller offentlige virksomheder.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag. Uddannelsens engelske titel er Master of Arts (MA) in English.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde og mere selvstændigt projektarbejde.

Sprog

Undervisningen foregår på engelsk.

Praktik

Ved flere universiteter er der mulighed for at komme i virksomhedspraktik.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København, Odense, Aalborg og Aarhus.

Læs om

Universiteterne udbyder også en bacheloruddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Engelsk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Du kan finde job inden for undervisningssektoren, på forlag og en lang række virksomheder, hvor sprog og formidling er i fokus.

Pædagogikum

Engelsk er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du engelsk med et andet gymnasiefag, kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere i UG-artiklen Pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser.

Arbejdsområder

Læs om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan også komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information