kandidatuddannelse i erhvervssprog og international virksomhedskommunikation
Kandidatuddannelse

Erhvervssprog og international virksomhedskommunikation

På kandidatuddannelserne udvider du din beherskelse af det sprog, du har valgt i løbet af din bacheloruddannelse, sammen med din viden om interkulturel og international kommunikation.

Fakta

Navn:
Erhvervssprog og international virksomhedskommunikation
Andre betegnelser:
Erhvervssprog og international erhvervskommunikation, International virksomhedskommunikation med enten dansk, engelsk, fransk, spansk eller tysk)
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

De fleste steder kan du vælge mellem engelsk, fransk, spansk eller tysk. Du vælger også en faglig profil og lærer at planlægge og udføre komplekse kommunikationsopgaver i forbindelse med en virksomheds eller organisations internationale aktiviteter.

Uddannelsen giver bl.a. jobmuligheder som informations- og kommunikationsmedarbejder i virksomheder, organisationer og offentlige arbejdspladser, hvor du vil kunne arbejde med kommunikation både internt og eksternt.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen får du udviklet dine erhvervssproglige kompetencer og lærer at identificere, analysere og løse sproglige, kommunikative og interkulturelle problemstillinger på både dansk og dit valgte fremmedsprog.

Du får også en samlet viden om, hvordan man kan omsætte forskellige kommunikationsstrategier i en konkret formidlingspraksis og får indsigt i de strukturelle og kulturelle forhold, der er relevante for en virksomheds aktiviteter på de internationale markeder.

Du får kendskab til forskellige mundtlige og skriftlige genrer, ligesom du lærer den faglige terminologi, der er relevant for en virksomheds interne og eksterne kommunikation.

Kandidatuddannelsen giver dig øvelse i at arbejde med teoretiske problemstillinger, og du lærer at arbejde kritisk og selvstændigt med erhvervssproglige spørgsmål og at bruge sprogteknologiske værktøjer.

Uddannelsen giver dig mulighed for selv at sammensætte din uddannelsesprofil. Du læser et af sprogene engelsk, fransk, spansk eller tysk i kombination med den profil, du vælger. En mulig profil kan være tolk/translatør, som dog ikke udbydes hvert år.

Det er ikke alle universiteter, der udbyder alle sprog. Se mere om sprog og profiler under Om det enkelte universitet og på universiteternes egne hjemmesider.

Undervisningen er tilrettelagt som holdundervisning kombineret med forelæsninger og studenteroplæg. Der veksles mellem seminarer, læsning af teori samt projektarbejde, hvor du arbejder med en konkret problemstilling (case-studier).

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.ling.merc. eller cand.mag. Uddannelsen engelske titel er Master of Arts (MA) in International Business Communication.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Odense, Aalborg og Aarhus.

Copenhagen Business School (CBS)

CBS udbyder international virksomhedskommunikation (International Business Communications) som en 2-årig kandidatuddannelse.

Se information om bacheloruddannelserne i international virksomhedskommunikation i listen over erhvervssprog.

CBS udbyder to profiler med engelsk:

 • Intercultural Marketing
 • Multicultural Communication in Organizations

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Copenhagen Business School.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse samt opfylde de faglige adgangskrav og et sprogkrav.

Se dine muligheder for optagelse, og læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist mv. i CBS’ studieguide

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder international virksomhedskommunikation (dansk og engelsk) som en 2-årig kandidatuddannelse. Du vælger enten engelsk eller dansk som specialisering.

Se information om bacheloruddannelserne i international virksomhedskommunikation i listen over erhvervssprog.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

For at læse specialisering i dansk virksomhedskommunikation skal du have en af følgende uddannelser:

 • En bacheloruddannelse med centralt fag i dansk, historie, medievidenskab, litteraturvidenskab eller journalistik
 • En bacheloruddannelse med centralt fag inden for humaniora eller samfundsvidenskab, herunder også i negot og erhvervssprog med minimum 60 ECTS inden for journalistiske og medievidenskabelige discipliner, mundtlig og skriftlig sprogfærdighed, litteratur og kultur, interkulturel kommunikation, oversættelse mv.

For at læse specialisering i engelsk virksomhedskommunikation skal du have en af følgende uddannelser:

 • En humanistisk bacheloruddannelse med centralfag i engelsk
 • En bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation med engelsk
 • En negot bacheloruddannelse med hovedsprog i engelsk
 • En anden akademisk bacheloruddannelse med minimum 60 ECTS i engelsk

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder international virksomhedskommunikation med enten engelsk, spansk eller tysk som en 2-årig kandidatuddannelse.

Bemærk: Uddannelsen med sprogene spansk og tysk lukker for optag fra og med 2021.

Se information om bacheloruddannelserne i international virksomhedskommunikation i listen over erhvervssprog.

De enkelte sprog har følgende profiler:

 • På spansk kan du vælge mellem PR og markedskommunikation, Latin American Studies eller Organisation og ledelse.
 • På engelsk kan du vælge mellem PR og markedskommunikation, Chinese Area Studies eller Organisation og ledelse.
 • På tysk kan du vælge PR og markedskommunikation, Organisation og ledelse

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Bacheloruddannelserne i international virksomhedskommunikation giver adgang til kandidatuddannelsen. Du skal opfylde visse krav til fremmedsprogene fra din bacheloruddannelse.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder erhvervssprog og international erhvervskommunikation med enten engelsk, fransk, spansk eller tysk som en 2-årig kandidatuddannelse.

Se information om bacheloruddannelserne i international virksomhedskommunikation i listen over erhvervssprog.

Du kan på kandidatuddannelsen specialisere dig via valgfag. Vælger du valgfagene Juridisk oversættelse og Tolkning, får du særlige kompetencer som translatør og tolk.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Bacheloruddannelserne i international virksomhedskommunikation fra AU giver adgang til kandidatuddannelsen. Du skal opfylde visse krav til fremmedsprogene fra din bacheloruddannelse.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Dine jobmuligheder afhænger i nogen grad af, hvilken profil du vælger, men generelt kan du finde job i både offentlige og private virksomheder inden for områder som sproglig rådgivning eller kommunikation og formidling.

Andre jobmuligheder ligger i eksporterende fremstillingsvirksomheder overalt i industrien, i konsulentvirksomheder samt it-virksomheder og inden for sundhedsområdet.

Du kan også arbejde med markedsføring, hvor du er med til at bestemme, hvordan et produkt eller en serviceydelse skal markedsføres, alt efter hvem der skal bruge ydelsen, og hvor i verden det skal markedsføres.

Oversættelse, tolke- og translatørvirksomhed er også et muligt arbejdsområde. Du kan fx arbejde med at oversætte dokumenter i internationale organisationer som EU eller i internationale virksomheder.

Nogle kandidater er ansat inden for undervisning på fx handelsskoler, handelshøjskoler eller kurser på private virksomheder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og kommunikation og erhvervssprogligt arbejde.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Thomas Bech Hansen trængte til luftforandring fra sine studier i engelsk og kommunikation ved...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.