kandidatuddannelse i Lingvistik
Kandidatuddannelse

Lingvistik

Lingvistik er det videnskabelige studie af sprog generelt. Du beskæftiger dig med alle aspekter af sprog, både det talte sprog og skriftsprog.

Fakta

Navn:
Lingvistik
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På kandidatuddannelsen uddyber du din viden om sprog og lingvistisk teori. Du lærer at arbejde selvstændigt og metodisk med sprog, tekst og tale, og du får mulighed for at gennemføre egne sproglige undersøgelser.

Som færdiguddannet kandidat vil du kunne finde job inden for undervisning og forskning, Du vil også kunne finde arbejde som informations- og projektmedarbejder inden for fx it-design, sprog og kommunikation.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen i lingvistik udbygger din viden om lingvistiske problemstillinger, teorier og metoder fra bacheloruddannelsen. Du får indsigt i lingvistisk analyse, herunder fonetisk og sproghistorisk analyse, og i teorierne bag sprogs opbygning og historiske udvikling. Du lærer også at analysere kendte og ukendte sprog og arbejde med sprogforandring som dynamiske systemer.

Lingvistik er det mest abstrakte af sprogfagene, fordi du ikke lærer at tale et enkelt sprog, men studerer de træk og strukturer, som er fælles for alle sprog.

Uddannelsen på KU

Uddannelsen på KU omfatter to specialiseringer:

  • Funktionel-kognitiv lingvistik med fokus på fonetik, grammatisk teori og undersøgelser af talesprog i brug
  • Indoeuropæisk med fokus på sprogindlæring, sproghistorisk analyse og rekonstruktion af sprog i den indoeuropæiske sprogfamilie

Uddannelsen udbydes på dansk på KU.

Uddannelsen på AU

Du lærer på AU at analysere sprog ud fra funktionelt teoretiske og psykolingvistiske perspektiver og får kendskab til metoder inden for udførelse af eksperimentel og computerbaseret sprogforskning.

På AU har du gennem projekt- og forskningsworkshops mulighed for selv at forme en individuel uddannelsesprofil.

Uddannelsen udbydes på engelsk på AU.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, projektarbejde og forelæsninger og indeholder en høj grad af selvstændige studier. Der er mulighed for at komme i praktik i en ekstern organisation. Faglitteratur er som regel på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag. Uddannelsens engelske titel er Master of Arts (MA) in Linguistics.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder lingvistik som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i lingvistik.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i lingvistik, finsk eller indoeuropæisk giver adgang til uddannelsen.

Har du en anden bacheloruddannelse, skal du have minimum 45 ECTS studier i lingvistik. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder lingvistik som en 2-årig kandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes kun på engelsk.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i lingvistik.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i lingvistik giver adgang til uddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Har du en anden bacheloruddannelse skal du have minimum 45 ECTS studier i lingvistik. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Kandidater i lingvistik finder traditionelt job inden for undervisning og forskning på universiteterne. Men der er også mulighed for at arbejde inden for bl.a. it-design eller som informations- og projektmedarbejder.

Nogle lingvister får job på sprogcentre som tosprogskonsulenter. Andre underviser på professionshøjskolerne i sprogtilegnelse og dansk som andet sprog. Der er desuden jobmuligheder inden for HR i store og små virksomheder samt job inden for it-branchen med fx databehandling- og fremstilling eller i udviklingen af software til talegenkendelse.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for forskning og universitetsundervisning og kommunikation og erhvervssprogligt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information