Sprogpsykologistuderende laver opgave
Kandidatuddannelse

Sprogpsykologi

Sprogpsykologi handler om den betydning eller forståelse, mennesker skaber med sprog. Du lærer om forskellige former for kommunikation.

Fakta

Navn:
Sprogpsykologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

De analytiske redskaber på sprogpsykologi tager udgangspunkt i bl.a. psykologiske, sociologiske og sprogfilosofiske teorier om sprog, bevidsthed og erkendelse.

Som færdiguddannet i sprogpsykologi har du jobmuligheder inden for kommunikation og formidling. Du kan fx komme til at arbejde med at skrive tekster eller rådgive om kommunikation og dialog.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Du lærer at analysere forskellige former for kommunikation eller handlinger med sprog. Det gælder tale, forståelse og lytten samt det at læse og skrive en tekst.

Den sprogpsykologiske analyse tager udgangspunkt i forholdet mellem sproget og det menneske, der kommunikerer. Du lærer om den betydning eller forståelse, mennesker skaber med sprog.

Obligatoriske moduler

Uddannelsen består af en række obligatoriske og valgfrie moduler. De obligatoriske er følgende:

  • Sprogpsykologisk analyse og metode
  • Sprogpsykologisk formidling

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion samt mere selvstændigt projektarbejde, der ofte foregår i grupper.

Udlandsophold og praktik

Du har på 3. semester mulighed for enten et studieophold i udlandet eller praktik i forbindelse med et projektorienteret forløb.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Københavns Universitet (ku.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Københavns Universitet (ku.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i sprogpsykologi foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver mulighed for forskellige former for arbejde inden for både den offentlige og den private sektor. Det kan være med at analysere, producere eller forbedre sprog og kommunikation i skriftlige og mundtlige situationer i relation til både undervisning og formidling.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information