kandidatuddannelse i Sprogpsykologi
Kandidatuddannelse

Sprogpsykologi

Sprogpsykologi handler om den betydning eller forståelse, mennesker skaber med sprog. Du lærer om forskellige former for kommunikation.

Fakta

Navn:
Sprogpsykologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Det analytiske redskab på sprogpsykologi tager udgangspunkt i bl.a. psykologiske, sociologiske og sprogfilosofiske teorier om sprog, bevidsthed og erkendelse.

Som færdiguddannet i sprogpsykologi har du jobmuligheder inden for kommunikation og formidling. Du kan fx komme til at arbejde med at skrive tekster eller rådgive om kommunikation og dialog.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Du lærer at analysere forskellige former for kommunikation eller handlinger med sprog. Det gælder tale, forståelse og lytten samt det at læse og skrive en tekst.

Den sprogpsykologiske analyse tager udgangspunkt i forholdet mellem sproget og det menneske, der kommunikerer. Du lærer om den betydning eller forståelse, mennesker skaber med sprog.

Uddannelsen består af en række obligatoriske og valgfrie moduler. De obligatoriske er følgende:

 • Indføring i sprogpsykologi: det tværfaglige grundlag
 • Indføring i sprogpsykologi: Forståelsens psykologi

Du har på 3. semester mulighed for entern praktik i forbindelse med et projektorienteret forløb eller et studieophold i udlandet.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion samt mere selvstændigt projektarbejde, der ofte foregår i grupper.

Der er også mulighed for at komme i et projektorienteret forløb på en arbejdsplads.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder sprogpsykologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

 • En bacheloruddannelse i et sprogfag fra et dansk universitet (fx i dansk, fransk eller kinesisk)
 • Lingvistik
 • Audiologopædi
 • Retorik
 • Filosofi
 • Pædagogik
 • Psykologi
 • Sociologi
 • Den humanistiske bacheloruddannelse (RUC)
 • Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation (CBS)
 • Business, Language and Culture (CBS)

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver mulighed for forskellige former for arbejde inden for både den offentlige og den private sektor. Det kan være med at analysere, producere eller forbedre sprog og kommunikation i skriftlige og mundtlige situationer i relation til både undervisning og formidling.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for forskning og universitetsundervisning, kommunikation og erhvervssprogligt arbejde samt administrativt arbejde.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information