kandidatuddannelse i Retorik
Bacheloruddannelse

Retorik

Retorik handler om, hvad god tale og skrift teoretisk er, og hvordan man i praksis taler og skriver godt. Uddannelsen giver dig redskaber til at lære dette.

Fakta

Navn:
Retorik
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Hovedparten af de tekster, du arbejder med i retorik, er argumenterende i deres form. Det vil sige, at de er skrevet for at påvirke eller overbevise modtagerne om et synspunkt, en holdning eller fakta om et bestemt emne.

Med bacheloruddannelsen i retorik kan du læse videre på en kandidatuddannelse.

Dine jobmuligheder som færdiguddannet vil være inden for bl.a. kommunikation og undervisning.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Retorik er læren om god tale og skrift i teori og praksis. Du lærer at analysere og vurdere, hvordan ytringer påvirker deres modtagere, og hvordan man selv skriver taler og tekster, der fungerer godt i en bestemt sammenhæng.

Du får en videnskabelig baggrund for at rådgive om, hvordan kommunikation skal opbygges og fremføres, så hensigten opfyldes.

Kommunikationsfag

Retorik er et kommunikationsfag og dækker et bredt felt: mundtlige, skriftlige, audiovisuelle og digitale tekster. Teksterne kan både være formidlende, som fx en faglig artikel, og litterære, som fx en roman eller et digt.

Moduler

Uddannelsen omfatter moduler som fx:

 • Retorisk skrivning, sprog og stil
 • Retorisk argumentation og stemmebrug
 • Mundtlig fremstilling, herunder oplæsning og fortælling
 • Taleværksted og rådgivning samt retorik i samfundet

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BA.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, gruppearbejde og mere selvstændigt projektarbejde. Du kommer selv til at udarbejde flere taler og artikler undervejs.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0
 • Hvis du søger i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Bacheloruddannelsen i retorik foregår i:

København: Københavns Universitet (ku.dk)

KU udbyder også en kandidatuddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Retorik

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København S (Sommerstart)9.08.3

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i retorik kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. søge optagelse på følgende kandidatuddannelser:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil have fremtidige jobmuligheder i virksomheder, i organisationer og i det offentlige i forbindelse med kommunikation og undervisning.

Pædagogikum

Retorik er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du efterfølgende søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere i UG-artiklen:

Pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information