kandidatuddannelse i Græsk
Bacheloruddannelse

Græsk, klassisk

Uddannelsen handler om græsk sprog, litteratur og kultur i oldtiden og i middelalderen. Du lærer klassisk græsk og får viden om det antikke Grækenlands historie.

Fakta

Navn:
Græsk, klassisk
Andre betegnelser:
Klassisk græsk
Varighed:
3-4 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du beskæftiger dig primært med det klassiske græske sprog og den græske litteratur, men du vil samtidig få et solidt kendskab til hele den antikke kultur. Du lærer at lave sproglige analyser af komplicerede tekster, og du arbejder med oversættelser og fortolkninger af antikkens værker.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du typisk finde beskæftigelse inden for undervisningssektoren eller kunne arbejde med formidling og kulturbevaring både i den offentlige og den private sektor.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Den europæiske kultur bygger på antikkens kultur. Derfor har antikken stor betydning for vores måde at tænke på, og for hvordan vores samfund i Europa er opbygget.

I klassisk græsk studerer du græsk sprog, litteratur og kultur i den antikke verden (til ca. 500 e.Kr.) og i den byzantinske og vesteuropæiske middelalder (ca. 500-1500).

Undervisningens indhold

Du lærer at læse antikkens forfattere på originalsproget. I litteraturundervisningen studerer du de antikke tekster og får et indgående kendskab til tekstanalyse i dit arbejde med teksterne. Teksterne kan fx være digte, komedier, tragedier og filosofiske eller historiske tekster.

I arkæologitimerne lærer du om græsk-romersk kunst og kusthistorie - og studerer bl.a. levn som skulpturer, vaser og bygningsværker. Du vil også blive undervist i andre områder af det antikke græske samfund, fx det politiske system, den antikke økonomi eller de græske filosoffer og deres filosofi.

Undervisningsform

Undervisningen består af holdundervisning på mindre hold med studenteroplæg og diskussion og selvstudier. Der er undervisning omkring 12 timer om ugen.

Titel

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Græsk A
 • Latin A
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B

De krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering. Læs mere i artiklen Gymnasiale suppleringskurser (GSK).

Undtagelse for græsk A og latin A

Hvis du ikke har bestået græsk A og latin A, skal du følge propædeutisk undervisning (sprogundervisning) på uddannelsen. Det er derfor ikke en forudsætning, at du har haft de to sprogfag, før du starter på latin.

Læs mere i artiklen Propædeutisk undervisning

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

 • Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.
 • Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder græsk, klassisk som en 3-4-årig bacheloruddannelse. Uddannelsen kan indledes med 1 års sprogundervisning (propædeutisk undervisning).

KU udbyder også en kandidatuddannelse i klassisk græsk.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder græsk som en studieretning på den 3-4-årig bacheloruddannelse i klassisk filologi.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)6,1AO

AO: Alle optaget

Se antal optagne, antal ansøgere mv.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i græsk kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i klassisk græsk, klassiske sprog samt kultur og formidling.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen i klassisk græsk giver dig fremtidige jobmuligheder inden for undervisning, formidling og kulturbevarelse både i den offentlige og den private sektor. Det vil ofte være i gymnasiet, ved universitetet eller på forskningsbiblioteker.

Du kan også få job på fx museer, arkiver, forlag eller komme til at arbejde med aftenskole- og voksenundervisning.

Græsk er et gymnasiefag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du siden søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv. og Kultur- og museumsarbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information