Bacheloruddannelse

Filosofi

Filosofi har fokus på menneskets forståelse af verden, som den kommer til udtryk i kunst, religion og videnskab.

Fakta

Navn:
Filosofi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Filosofi handler om mennesker, tænkning og verden i bredeste forstand. På uddannelsen arbejder du både teoretisk og praktisk med historisk og moderne filosofi, og du studerer fag som logik, videnskabsteori, teknologifilosofi, æstetik, etik og politisk filosofi.

Med en bacheloruddannelse i filosofi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil bl.a. kunne arbejde inden for undervisning eller med rådgivning og formidling i private og offentlige organisationer.

Fold alle afsnit ud

Indhold

I løbet af uddannelsen lærer du at tænke kritisk, at analysere argumenter og synspunkter og se enkeltproblemer i en større sammenhæng.

Baggrunden for din analyse får du bl.a. fra den vestlige, filosofiske tradition og fra den antikke, middelalderlige og nyere tids filosofihistorie samt de strømninger, der er i nutidens filosofi.

Filosofiske discipliner

Du får også kendskab til de grundlæggende filosofiske discipliner som fx:

 • Logik, som handler om at identificere argumenters formelle strukturer og igennem logisk analyse bedømme deres gyldighed
 • Erkendelsesteori, som handler om erkendelse af omverden, af sig selv og af viden
 • Anvendt filosofi, hvor du lærer mere om at omsætte filosofiske begreber og teorier i praksis
 • Videnskabsteori, som er optaget af de fremgangsmåder, man anvender for at skaffe sig viden om verden
 • Teknologifilosofi, som beskæftiger sig med teknologiens samfundsmæssige og politiske implikationer
 • Etik, som handler om moral, værdi og handling, men også om vilje og frihed
 • Politisk filosofi, hvor du diskuterer og sætter spørgsmålstegn ved begreber som retfærdighed, magtforhold og ideologi

Studiet af forskellige virkelighedsopfattelser og deres historiske udvikling er en vigtig del af uddannelsen sammen med en systematisk gennemgang af de moderne diskussioner af filosofiske emner. Det kan fx være spørgsmålet om, hvorvidt mennesket har en fri vilje, etiske problemstillinger eller politiske problemstillinger.

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BA.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde og selvstændigt arbejde.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller kommunikation/it A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside

Syddansk Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0, og karaktergennemsnittet i dansk A skal være mindst 5,0
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du bestå en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside

Aarhus Universitet

 • Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være på mindst 6,0 i kvote 1

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København, Odense og Aarhus.

Uddannelsen varierer fra universitet til universitet, da der lægges vægt på forskellige filosofiske traditioner. Fælles er, at uddannelsen alle steder er forskningsbaseret på et videnskabeligt grundlag.

Læs om

KU, SDU, AU udbyder også en kandidatuddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Filosofi.

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København S (Sommerstart)9,38,5
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)6,0AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i filosofi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. søge optagelse på følgende kandidatuddannelser:

Jobmuligheder

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i private og offentlige virksomheder og organisationer. Det kan fx være i kommuner og ministerier, i interesseorganisationer, i mediebranchen, på forlag, i finansielle institutioner og på dagblade. Du vil også have mulighed for at arbejde som underviser på fx gymnasier, universiteter og højskoler.

Pædagogikum

Filosofi er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du efterfølgende søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere i UG-artiklen Pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information