Bacheloruddannelse

Filosofi

Filosofi har fokus på menneskets forståelse af verden, som den kommer til udtryk i kunst, religion og videnskab.

Fakta

Navn:
Filosofi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Filosofi handler om mennesker, tænkning og verden i bredeste forstand. På uddannelsen arbejder du både teoretisk og praktisk med historisk og moderne filosofi, og du studerer fag som logik, videnskabsteori, æstetik, etik og politisk filosofi.

Med en bacheloruddannelse i filosofi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil bl.a. kunne arbejde inden for undervisning eller med rådgivning og formidling i private og offentlige organisationer.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

I løbet af uddannelsen lærer du at tænke kritisk, at analysere argumenter og synspunkter og se enkeltproblemer i en større sammenhæng.

Baggrunden for din analyse får du bl.a. fra den vestlige, filosofiske tradition og fra den antikke, middelalderlige og nyere tids filosofihistorie.

Filosofiske discipliner

Du får også kendskab til de grundlæggende filosofiske discipliner som fx:

 • Logik, som handler om at identificere argumenters formelle strukturer og igennem logisk analyse bedømme deres gyldighed
 • Erkendelsesteori, som handler om erkendelse af omverden, af sig selv og af viden
 • Anvendt filosofi, hvor du lærer mere om at omsætte filosofiske begreber og teorier i praksis
 • Videnskabsteori, som er optaget af de fremgangsmåder, man anvender for at skaffe sig viden om verden
 • Etik, som handler om moral, værdi og handling, men også om vilje og frihed
 • Politisk filosofi, hvor du diskuterer og sætter spørgsmålstegn ved begreber som retfærdighed, magtforhold og ideologi

Uddannelsen kan tages flere steder

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Titel

Du får titlen bachelor (BA) i filosofi eller anvendt filosofi.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde og selvstændigt arbejde.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller kommunikation/it A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.


Københavns Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside


Syddansk Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0, og du skal have mindst 5,0 i gennemsnittet i dansk A
 • Fra 2025 kan du kun søge i kvote 1, hvis du har et karaktergennemsnit fra din gymnasiale eksamen på mindst 7,0
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du bestå en optagelsesprøve.

Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside (sdu.dk)


Aarhus Universitet

 • Karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen skal være på mindst 6,0 i kvote 1

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Bacheloruddannelsen i filosofi foregår i:

KU, SDU, AU udbyder også en kandidatuddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Filosofi

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København S (Sommerstart)9.48.6
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)6.0AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i filosofi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. søge optagelse på følgende kandidatuddannelser:

Jobmuligheder

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i private og offentlige virksomheder og organisationer. Det kan fx være i kommuner og ministerier, i interesseorganisationer, i mediebranchen, på forlag, i finansielle institutioner og på dagblade. Du vil også have mulighed for at arbejde som underviser på fx gymnasier, universiteter og højskoler.

Pædagogikum

Filosofi er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du efterfølgende søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere i UG-artiklen:

Pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information