kandidatuddannelse i Filosofi
Bacheloruddannelse

Filosofi

Filosofi har fokus på menneskets forståelse af verden, som den kommer til udtryk i kunst, religion og videnskab.

Fakta

Navn:
Filosofi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Filosofi handler om mennesker, tænkning og verden i bredeste forstand. På uddannelsen arbejder du både teoretisk og praktisk med historisk og moderne filosofi, og du studerer fag som logik, videnskabsteori, teknologifilosofi, æstetik, etik og politisk filosofi.

Med en bacheloruddannelse i filosofi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil bl.a. kunne arbejde inden for undervisning eller med rådgivning og formidling i private og offentlige organisationer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

I løbet af uddannelsen lærer du at tænke kritisk, at analysere argumenter og synspunkter og se enkeltproblemer i en større sammenhæng. Baggrunden for din analyse får du bl.a. fra den vestlige, filosofiske tradition og fra den antikke, middelalderlige og nyere tids filosofihistorie samt de strømninger, der er i nutidens filosofi.

Du får også kendskab til de grundlæggende filosofiske discipliner som fx:

 • Logik, som handler om at identificere argumenters formelle strukturer og igennem logisk analyse bedømme deres gyldighed
 • Erkendelsesteori, som handler om erkendelse af omverden, af sig selv og af viden
 • Anvendt filosofi, hvor du lærer mere om at omsætte filosofiske begreber og teorier i praksis
 • Videnskabsteori, som er optaget af de fremgangsmåder, man anvender for at skaffe sig viden om verden
 • Teknologifilosofi, som beskæftiger sig med teknologiens samfundsmæssige og politiske implikationer
 • Etik, som handler om moral, værdi og handling, men også om vilje og frihed
 • Politisk filosofi, hvor du diskuterer og sætter spørgsmålstegn ved begreber som retfærdighed, magtforhold og ideologi

Studiet af forskellige virkelighedsopfattelser og deres historiske udvikling er en vigtig del af uddannelsen sammen med en systematisk gennemgang af de moderne diskussioner af filosofiske emner. Det kan fx være spørgsmålet om, hvorvidt mennesket har en fri vilje, etiske problemstillinger eller politiske problemstillinger.

Uddannelsens indhold varierer fra universitet til universitet, da der lægges vægt på forskellige filosofiske traditioner. Fælles er, at uddannelsen alle steder er forskningsbaseret på et videnskabeligt grundlag.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde og selvstændigt arbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller kommunikation/it A

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.

Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet:

SDU indfører karakterkrav fra 2021. Læs mere, og hold dig løbende orienteret på sdu.dk.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Odense og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder filosofi som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i filosofi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder filosofi som en 3-årig bacheloruddannelse.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i filosofi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2, se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder filosofi som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i filosofi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder filosofi som et 1-årigt tilvalg. Læs mere på www.aau.dk.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)9,28,6
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)5,1
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)7,77,2

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i filosofi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i filosofi og sprogpsykologi.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i private og offentlige virksomheder og organisationer. Det kan fx være i kommuner og ministerier, i interesseorganisationer, i mediebranchen, på forlag, i finansielle institutioner og på dagblade. Du vil også have mulighed for at arbejde som underviser på fx gymnasier, universiteter og højskoler.

Filosofi er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du siden søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv. og administrativt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Arrangementer