bacheloruddannelse i teologi
Bacheloruddannelse

Teologi

Teologi er studiet af kristendommens oprindelse, udvikling og nutidige skikkelse. Du fordyber dig i kristendommens syn på Gud, verden og mennesket.

Fakta

Navn:
Teologi
Varighed:
3-4 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får mulighed for at granske teologiens svar på tilværelsens store spørgsmål. Men teologi er også et bredt studium, hvor man blandt andet beskæftiger sig med litteratur og kultur, etik, filosofi, historie, sprog, religion og samfund.

Med en bacheloruddannelse i teologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for administration og kommunikation. Mange vælger efter kandidatuddannelsen at uddanne sig til præst.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På teologistudiet arbejder du med religiøse, etiske og eksistentielle problemstillinger på en kritisk og engageret måde. Den teologiske uddannelse giver dig et solidt grundlag for at fortolke og forstå de skrifter, der danner grundlag for den vestlige kultur. Det drejer sig om de bibelske tekster, men også om andre teologiske hovedværker.

Du lærer at læse teksterne på originalsprogene (latin, græsk og hebræisk) og får samtidig indblik i andre kulturer i forbindelse med diskussioner af kristendommens forhold til andre religioner.

Du får en omfattende viden om, hvordan kristendom og kirke har præget - og er blevet præget af - skiftende tiders mennesker og samfund, og du bliver i stand til at se nutidige problemstillinger i et større perspektiv.

Der er små forskelle på bacheloruddannelsens opbygning i København og Aarhus, men begge steder får du undervisning inden for de teologiske hoveddiscipliner:

 • Eksegetiske (bibelvidenskabelige) fag: Gammel Testamente og Ny Testamente
 • Kirkehistoriske fag: teologi- og kirkehistorie
 • Systematisk-teologiske fag: dogmatik, etik og religionsfilosofi, missions- og økumenisk teologi samt praktisk teologi

I de eksegetiske fag undersøger du teksternes historiske og religionshistoriske baggrund og analyserer deres religiøse og teologiske betydning i samtiden

De historiske fag behandler teologiens store spørgsmål i lyset af den historiske udvikling, fx hvordan man forstod dåb og nadver, synd og tilgivelse i kristendommens begyndelse og nu. I kirkehistorie følger du de kristne kirkers historie fra den tidligste kristendom i 2. århundrede til i dag.

I de systematisk-teologiske fag arbejder du med bl.a. den protestantiske kristendoms centrale tekster, og du undersøger kristendommens forhold til den moderne verden samt den protestantiske teologis møde med andre kristne kirker og andre religioner både i og uden for Danmark.

I praktisk teologi lærer du om kristendommens praksis- og kommunikationsformer, fx gudstjeneste, sjælesorg og forkyndelse.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion samt mere selvstændigt projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Græsk A*
 • Latin A*

*OBS: Hvis du ikke har bestået græsk A og latin A, skal du følge propædeutisk undervisning på uddannelsen. Det er derfor IKKE en forudsætning, at du har haft de to sprogfag, før du starter på teologi.

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Bemærk i øvrigt: KU indfører nye regler for optagelse i kvote 2 fra 2020.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder teologi som en 3-årig eller en 4-årig bacheloruddannelse, hvis uddannelsen indledes med 1 års sprogundervisning (propædeutisk undervisning).

KU udbyder også en kandidatuddannelse i teologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder teologi som en 3-årig eller en 4-årig bacheloruddannelse, hvis uddannelsen indledes med 1 års sprogundervisning (propædeutisk undervisning).

AU udbyder også en kandidatuddannelse i teologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter 2019

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)2,9AO
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i teologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i teologi, diakoni og Europas religiøse rødder.

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Du vil efterfølgende kunne videreuddanne dig til præst i folkekirken eller beskæftige dig med undervisning, kommunikation eller socialt arbejde.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for teologisk arbejde, undervisning og vejledning og organisation, udvikling og rådgivning.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information