kandidatuddannelse i Religionsvidenskab
Bacheloruddannelse

Religionsvidenskab

På uddannelsen undersøger du verdens forskellige religioner og deres udvikling gennem tiden. Du lærer også om religionernes aktuelle betydning.

Fakta

Navn:
Religionsvidenskab
Andre betegnelser:
Religionsstudier
Varighed:
3-3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

I undervisningen læser du forskellige udtryk for religiøse verdner og ser på, hvilken betydning religion har for mennesker i dag, samt den rolle, religion spiller i kulturmøder og i skabelsen af nationale og etniske identiteter.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for undervisning, offentlig administration, personaleudvikling og kommunikation og formidling.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen lærer du at fortolke og analysere forskellige religioner og religiøse fænomener i deres kulturelle og historiske sammenhæng.

Du studerer religion i bred kulturhistorisk forstand og arbejder med religioners historiske udvikling, samfundsmæssige placering og nutidige fremtræden på baggrund af fx religiøse tekster, antropologiske beskrivelser samt sociologiske og psykologiske undersøgelser.

En af de vigtige problemstillinger er de forskellige religioners samspil med samfund og kultur.

Hovedområder

Uddannelsen varierer på de forskellige uddannelsessteder, men de giver alle tre en grundlæggende viden inden for hovedområderne:

 • Ikke-kristne religioner
 • Kristendom
 • Religionsfilosofi og religionssociologi

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, kurser og mere selvstændigt projektarbejde, der ofte foregår i grupper.

Propædeutik

På uddannelsen får du sprogundervisning (propædeutik) i et selvvalgt originalsprog, eksempelvis latin, norrønt, græsk, arabisk, sanskrit, hindi eller tyrkisk. Sprogundervisningen foregår som regel på første eller andet år af uddannelsen.

Læs mere på udbydernes hjemmesider eller i UG-artiklen Propædeutisk undervisning.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside

Syddansk Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 5,0 eller 7,0 i dansk A
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside

Aarhus Universitet

 • Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være på mindst 6,0 i kvote 1

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København, Odense og Aarhus.

Læs om

KU, SDU og AU udbyder også en kandidatuddannelse i religionsvidenskab/religionsstudier.

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO
Københavns Universitet  
København S (Sommerstart)AO
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i religionsvidenskab kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelser:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen kan efterfølgende give dig jobmuligheder inden for bl.a. undervisning, offentlig administration, personaleudvikling og kommunikation og formidling. Der er også mulighed for at arbejde med projektledelse i fx NGO'er.

Pædagogikum

Religion er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du efterfølgende søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere i UG-artiklen Pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information