kandidatuddannelse i Religionsvidenskab
Bacheloruddannelse

Religionsvidenskab

På uddannelsen undersøger du verdens forskellige religioner og deres udvikling gennem tiden. Du lærer også om religionernes aktuelle betydning.

Fakta

Navn:
Religionsvidenskab
Andre betegnelser:
Religionsstudier
Varighed:
3-3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

I undervisningen læser du forskellige udtryk for religiøse verdner og ser på, hvilken betydning religion har for mennesker i dag, samt den rolle, religion spiller i kulturmøder og i skabelsen af nationale og etniske identiteter.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for undervisning, offentlig administration, personaleudvikling og kommunikation og formidling.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen lærer du at fortolke og analysere forskellige religioner og religiøse fænomener i deres kulturelle og historiske sammenhæng.

Du studerer religion i bred kulturhistorisk forstand og arbejder med religioners historiske udvikling, samfundsmæssige placering og nutidige fremtræden på baggrund af fx religiøse tekster, antropologiske beskrivelser samt sociologiske og psykologiske undersøgelser.

En af de vigtige problemstillinger er de forskellige religioners samspil med samfund og kultur.

Hovedområder

Uddannelsen giver en grundlæggende viden inden for hovedområderne:

 • Ikke-kristne religioner
 • Kristendom
 • Religionsfilosofi og religionssociologi

Uddannelsen kan tages flere steder

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Titel

Du får titlen bachelor (BA) i religionsvidenskab/religionsstudier.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, kurser og mere selvstændigt projektarbejde, der ofte foregår i grupper.

Propædeutik

På uddannelsen får du sprogundervisning (propædeutik) i et selvvalgt originalsprog, eksempelvis latin, norrønt, græsk, arabisk, sanskrit, hindi eller tyrkisk. Sprogundervisningen foregår som regel på første eller andet år af uddannelsen.

Læs mere i UG-artiklen:

Propædeutisk undervisning

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.


Københavns Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0.
 • Hvis du søger i kvote 2, skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve.


Syddansk Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 5,0, eller du skal have mindst 7,0 i gennemsnit i dansk A
 • Fra 2025 kan du kun søge i kvote 1, hvis du har et karaktergennemsnit fra din gymnasiale eksamen på mindst 7,0
 • Hvis du søger i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve

Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside (sdu.dk)


Aarhus Universitet

Karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen skal være på mindst 6,0 i kvote 1.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Bacheloruddannelsen foregår i:

KU, SDU og AU udbyder også en kandidatuddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Religionsvidenskab

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 
Københavns Universitet  
København S (Sommerstart)AO 
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i religionsvidenskab kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelser:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen kan efterfølgende give dig jobmuligheder inden for bl.a. undervisning, offentlig administration, personaleudvikling og kommunikation og formidling. Der er også mulighed for at arbejde med projektledelse i fx NGO'er.

Pædagogikum

Religion er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du efterfølgende søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere i UG-artiklen:

Pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information