Temple Mount i Jerusalem
Bacheloruddannelse

Mellemøstens sprog og samfund (arabisk, hebraisk, persisk, tyrkisk)

På uddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund specialiserer du dig i enten arabisk, hebraisk, persisk eller tyrkisk.

Fakta

Navn:
Mellemøstens sprog og samfund
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får indgående viden om Mellemøstens kultur og samfundsforhold og lærer samtidig at forstå, tale, læse og skrive det valgte sprog. Sprogundervisningen kvalificerer dig til at arbejde med nutidige og historiske mellemøstlige kilder på originalsproget.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse.

Dine jobmuligheder som færdiguddannet vil typisk være inden for undervisning, kulturformidling og offentlig forvaltning. Du vil også kunne bruge dine sproglige og kulturanalytiske færdigheder i eksportvirksomheder eller inden for mediebranchen.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Mellemøsten omfatter en række lande i Nordafrika og Vestasien, heriblandt landene på Den Arabiske Halvø, Israel, Tyrkiet og Irak. Området er et politisk brændpunkt, men også en region med en rig kultur, der går langt tilbage.

Det er denne kulturhistorie, der er grundlaget for uddannelsen, hvor du med udgangspunkt i sproget lærer at analysere Mellemøstens kultur, samfundsforhold og historie på et videnskabeligt grundlag.

Områder

Du får bl.a. undervisning i:

 • Sprogfaget, herunder bl.a. grammatik og oversættelse
 • Kommunikativt sprog
 • Kulturel produktion med oversættelse​
 • Religion og kultur i Mellemøsten
 • Samfundsdebat i Mellemøsten med kommunikativt sprog
 • Videnskabsteori

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BA.

Undervisning

Undervisningen foregår som forelæsninger og holdundervisning med oplæg og diskussion.

Sprog

Ud over tekster på det valgte sprog, skal du være forberedt på, at mange af de tekster, du skal læse, vil være på akademisk engelsk. Der kan i mindre omfang forekomme tekster på tysk og fransk.

Propædeutik

Uddannelsen indledes med ½ års sprogundervisning (propædeutik). Denne sprogundervisning foregår på mindre adskilte hold i hhv. arabisk, hebraisk, persisk og tyrkisk. Kultur- og samfundsfagene  er fælles for alle på uddannelsen.

Læs mere i UG-artiklen:

Propædeutisk undervisning

Udlandsophold

I løbet af uddannelsen studerer du som minimum et semester i udlandet.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0
 • Hvis du søger i kvote 2, skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København S (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i Mellemøstens sprog og samfund kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelser:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for fx undervisning, formidling, internationalt arbejde, integration, konsulent- og rejsebranchen og inden for både det offentlige og erhvervslivet.

Dit kendskab til mellemøstlige samfund, kultur og sprog kan være vejen til en række job inden for offentlig forvaltning som fx udenrigstjenesten og EU, i virksomheder, som har eksport til eller fra området eller i mediebranchen. Du vil også kunne løse opgaver i tværfaglige samarbejder i internationale organisationer og bistandsorganisationer.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information