kandidatuddannelse i Kinastudier
Bacheloruddannelse

Kinastudier

På uddannelsen i kinastudier lærer du at kommunikere på standardkinesisk og at arbejde med forskellige aspekter af Kinas historiske og moderne udvikling.

Fakta

Navn:
Kinastudier
Andre betegnelser:
Asienstudier (kinastudier)
Varighed:
3-4 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen er sprogbaseret, og du lærer at tale, læse og skrive standardkinesisk (mandarin). Men du får også viden om Kinas historie, samfundsforhold, politik og kultur og om teorier og metoder til at analysere aspekter af Kinas udvikling.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil fx kunne få job inden for undervisning, turisme og kulturformidling. Du kan også komme til at arbejde med kommunikation og HR i virksomheder, der har relationer til Kina.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i Kinastudier giver dig et solidt sprogligt fundament i moderne standardkinesisk samt et bredt kendskab til mange aspekter af det kinesiske samfund i fortid og nutid. Der kan desuden være mulighed for at vælge kurser i klassisk kinesisk.

Du lærer at kommunikere skriftligt og mundtligt på moderne standardkinesisk (mandarin) og vil derigennem få viden om Kina. Sprogundervisningen har både en teoretisk og en praktisk dimension.

Den teoretiske del består af grammatik, tegnlære (kinesiske skrifttegn), sproglig analyse, interkulturel kommunikationsforståelse og sproghistorie.

I praksis lærer du at tale og skrive kinesisk gennem øvelser i mundtlig og skriftlig sprogfærdighed og ved, at en del af undervisningen foregår på kinesisk.

På uddannelsen lærer du også at bruge relevante humanistiske og samfundsvidenskabelige teorier og metoder til at analysere både det historiske Kina og den udvikling, der har fundet sted i Kina de seneste årtier. Det gælder både Kinas aktuelle økonomiske, politiske og kulturelle udvikling og Kinas betydning i en globaliseret verden.

Undervisningen på 3. eller 4. semester foregår på et samarbejdsuniversitet i enten Bejing eller Hangzhou. Her får du mulighed for intensivt at øve og udvikle dine sproglige færdigheder.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, lærerstyret undervisning, gruppearbejde og mere selvstændigt projektarbejde.

Bemærk, at kinesisk er et svært sprog at lære at læse og tale. Det kræver derfor en stor arbejdsindsats.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Kinesisk A*
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B

*OBS: Hvis du ikke har bestået kinesisk A, skal du følge propædeutisk undervisning på uddannelsen. Det er derfor ikke en forudsætning, at du har haft dette sprogfag, før du starter på kinastudier.

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.

Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder asienstudier (kinastudier) som en 3-4-årig bacheloruddannelse. Uddannelsen kan indledes med 1 års sprogundervisning (propædeutisk undervisning).

Undervisningen på 3. semester foregår på et af Københavns Universitets samarbejdsuniversiteter i enten Beijing eller Hangzhou.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i kinastudier.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets uddannelsesguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder kinastudier som en 3-4-årig bacheloruddannelse. Uddannelsen kan indledes med 1 års sprogundervisning (propædeutisk undervisning).

Undervisningen på 4. semester foregår på Peking Universitet (PKU) i Beijing.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets uddannelsesguide.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i globale områdestudier, der er en overbygning til bl.a. kinastudier.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)6,24,7
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)6,9AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i kinastudier kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i kinastudier, tværkulturelle studier eller globale områdestudier. På kandidatuddannelsen i globale områdestudier er kinastudier en specifik linje, der giver undervisningskompetence i faget.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmulighederne findes inden for den offentlige sektor i form af undervisning og forskning eller i den private sektor i danske eller kinesiske virksomheder, herunder i rejse- eller konsulentbranchen.

Kinesisk er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du siden søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Administrativt arbejde, undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv. og Kommunikation og erhvervssprogligt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information