kandidatuddannelse i Ægyptologi
Bacheloruddannelse

Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi, nærorientalsk arkæologi, ægyptologi)

På uddannelserne i assyriologi, nærorientalsk arkæologi og ægyptologi får du indgående viden om nærorientalske oldtidskulturer.

Fakta

Navn:
Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi, nærorientalsk arkæologi, ægyptologi)
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelserne omfatter sprogundervisning, der kvalificerer dig til at arbejde med historiske mellemøstlige kilder på originalsproget, mens den arkæologiske del fokuserer på den materielle kultur som gravmonumenter og bopladser, og studerende har mulighed for at deltage i udgravninger.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende have mulighed for at arbejde med bl.a. kulturformidling på museer eller inden for undervisning og forskning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

De tre uddannelser inden for nærorientalske oldtidskulturer beskæftiger sig bl.a. med kulturer i Nordafrika og Vestasien – heriblandt de nuværende lande Ægypten, Sudan, Syrien, Irak, Jordan, Israel og Tyrkiet. I dag er området et politisk brændpunkt, men regionen har en rig kultur, der går langt tilbage og omtales som ”civilisationens vugge”. Denne kulturhistorie er grundlag for uddannelserne, hvor du på første semester beskæftiger dig med Mesopotamien og Ægypten sammen med studerende fra alle tre uddannelser.

Med udgangspunkt i sproget lærer du på et videnskabeligt grundlag at analysere områdets historie, religion, kunst, litteratur og materielle kultur. Kultur- og samfundskurser er fælles for alle 3 uddannelser, mens undervisning i sprog og arkæologisk praksis foregår på mindre, adskilte hold.

Du undervises bl.a. i følgende:

 • Nærorientalske oldtidskulturer (fællesfag)
 • Ægyptens oldtidskultur (fællesfag)
 • Videnskabsteori (fællesfag)
 • Mesopotamiske sprog og skrift (assyriologi)
 • Arkæologisk praksis (nærorientalsk arkæologi)
 • Middelægyptisk (ægyptologi)

Du kommer til at læse meget selvstændigt under vejledning af fagets lærere.

Undervisningen omfatter holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, forelæsninger samt selvstændigt projektarbejde, der ofte foregår i grupper.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.

Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi, nærorientalsk arkæologi og ægyptologi) som en 3-årig bacheloruddannelse. Uddannelsen indledes med ½ års sprogundervisning (propædeutisk undervisning).

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

KU udbyder kandidatuddannelser i assyriologi, nærorientalsk arkæologi og ægyptologi.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt mere om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.
 

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)AOAO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i i en af de 3 uddannelser inden for nærorientalske oldtidskulturer kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i assyriologi, nærorientalsk arkæologi, ægyptologi eller tværkulturelle studier.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for inden for både det offentlige og erhvervslivet, fx inden for undervisning, formidling og museumsverdenen.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Undervisning og vejledning og Journalistik, skribent- og mediearbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information