kandidatuddannelse i Ægyptologi
Bacheloruddannelse

Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi, nærorientalsk arkæologi, ægyptologi)

På uddannelserne i assyriologi, nærorientalsk arkæologi og ægyptologi får du indgående viden om nærorientalske oldtidskulturer.

Fakta

Navn:
Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi, nærorientalsk arkæologi, ægyptologi)
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelserne omfatter sprogundervisning, der kvalificerer dig til at arbejde med historiske mellemøstlige kilder på originalsproget, mens den arkæologiske del fokuserer på den materielle kultur som gravmonumenter og bopladser, og studerende har mulighed for at deltage i udgravninger.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse.

Du vil som færdiguddannet have mulighed for at arbejde med bl.a. kulturformidling på museer eller inden for undervisning og forskning.

Fold alle afsnit ud

Indhold

De tre uddannelser inden for nærorientalske oldtidskulturer beskæftiger sig bl.a. med kulturer i Nordafrika og Vestasien – heriblandt de nuværende lande Ægypten, Sudan, Syrien, Irak, Jordan, Israel og Tyrkiet. I dag er området et politisk brændpunkt, men regionen har en rig kultur, der går langt tilbage og omtales som ”civilisationens vugge”.

Denne kulturhistorie er grundlag for uddannelserne, hvor du på første semester beskæftiger dig med Mesopotamien og Ægypten sammen med studerende fra alle tre uddannelser.

Områder

Med udgangspunkt i sproget lærer du på et videnskabeligt grundlag at analysere områdets historie, religion, kunst, litteratur og materielle kultur. Kultur- og samfundskurser er fælles for alle 3 uddannelser, mens undervisning i sprog og arkæologisk praksis foregår på mindre, adskilte hold.

Du undervises bl.a. i følgende:

 • Nærorientalske oldtidskulturer (fællesfag)
 • Ægyptens oldtidskultur (fællesfag)
 • Videnskabsteori (fællesfag)
 • Mesopotamiske sprog og skrift (assyriologi)
 • Arkæologisk praksis (nærorientalsk arkæologi)
 • Middelægyptisk (ægyptologi)

Du kommer til at læse meget selvstændigt under vejledning af fagets lærere.

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BA.

Undervisning

Undervisningen omfatter holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, forelæsninger samt selvstændigt projektarbejde, der ofte foregår i grupper.

Udlandsophold

Der er mulighed for studieophold i udlandet.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0
 • Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs om

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København S (Sommerstart)AOAO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i en af de 3 uddannelser inden for nærorientalske oldtidskulturer kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelser:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for inden for både det offentlige og erhvervslivet, fx inden for undervisning, formidling og museumsverdenen.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information