bacheloruddannelse i Sydasienstudier
Bacheloruddannelse

Indien- og sydasienstudier

På uddannelsen lærer du om regionens historie, kultur og samfundsforhold. Du får desuden kendskab til hindi, som er det mest udbredte sprog i Sydasien.

Fakta

Navn:
Indien- og sydasienstudier
Andre betegnelser:
Moderne indien- og sydasienstudier
Varighed:
4 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig en bred viden om kultur, samfund og historie i Sydasien. Der vil være fokus på Indien, som er det største og vigtigste land i regionen.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse.

Som færdiguddannet kandidat har du bl.a. jobmuligheder inden for eksport- og udviklingsarbejde, NGO'er, kulturformidling samt i private virksomheder og internationale organisationer.

Fold alle afsnit ud

Indhold

I løbet af uddannelsen lærer du om forhold i Sydasien. Sydasien er navnet på det område, der omfatter Indien, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka og Maldiverne.

Regionen, der omfatter mere end en fjerdedel af verdens befolkning, har de sidste årtier udviklet sig til en politisk og økonomisk magtfaktor og har en sammensat social og kulturel mangfoldighed med utallige sprog, traditioner, religioner og historieforløb.

Indisk sprog, kultur og samfund

Hovedvægten ligger på Indien, og du vil lære at tale, læse og forstå hindi, som er det tredje mest talte sprog i verden, ligesom du får indsigt i historiske og kulturhistoriske emner samt lærer at bruge relevante samfundsteorier og metoder.

Ud over sprogundervisning i hindi vil du blive undervist i emner som regionens historie, moderne samfundsforhold samt populærkultur i Indien og Sydasien.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Undervisning

Undervisningen foregår som forelæsninger og holdundervisning med studenteroplæg og diskussion. Faglitteraturen vil ofte være på engelsk. 

Udlandsophold

På 4. eller 5. semester foregår uddannelsen på et universitet eller et sproginstitut i regionen. Her modtager du intensiv sprogundervisning i hindi og  styrker dine kompetencer i interkulturel kommunikation.

Samtidig får du mulighed for at opleve et globaliseret Indien, som både er et regionalt magtcentrum, men også et udviklingsland med massive udfordringer.

Propædeutik

Uddannelsen kan indledes med 1 års sprogundervisning (propædeutik). Læs mere i UG-artiklen Propædeutisk undervisning.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0
 • Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside

Aarhus Universitet

 • Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være på mindst 6,0 i kvote 1

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Læs om

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)AO
Københavns Universitet  
København S (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Efter bacheloruddannelsen har du mulighed for at læse videre på en humanistisk kandidatuddannelse. Du kan bl.a. søge ind på følgende kandidatuddannelser:

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig som færdiguddannet mulighed for at arbejde i private virksomheder, der har relationer til Indien eller i internationale organisationer som FN og WTO.

Det er også muligt at undervise på fx universiteter, højskoler eller sprogskoler, og du kan arbejde med oversættelse og tolkning fx i FN-regi, i private virksomheder eller i integrationsprojekter.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelser der ligner