bacheloruddannelse i Sydasienstudier
Bacheloruddannelse

Indien- og sydasienstudier

På uddannelsen lærer du om regionens historie, kultur og samfundsforhold. Du får desuden kendskab til hindi, som er det mest udbredte sprog i Sydasien.

Fakta

Navn:
Indien- og sydasienstudier
Andre betegnelser:
Moderne indien- og sydasienstudier
Varighed:
4 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig en bred viden om kultur, samfund og historie i den sydasiatiske region. Der vil være fokus på Indien, som er det største og vigtigste land i regionen.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet kandidat har du bl.a. jobmuligheder inden for eksport- og udviklingsarbejde i fx private virksomheder eller i internationale organisationer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

I løbet af uddannelsen lærer du om forholdene i den sydasiatiske region, herunder Indien, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka og Maldiverne. Regionen, der omfatter mere end en fjerdedel af verdens befolkning, har de sidste årtier udviklet sig til en politisk og økonomisk magtfaktor og har en sammensat social og kulturel mangfoldighed med utallige sprog, traditioner, religioner og historieforløb.

Undervisningens indhold

Hovedvægten ligger på Indien, og du vil lære at tale, læse og forstå hindi, som er det vigtigste sprog i området, ligesom du får indsigt i historiske og kulturhistoriske emner samt lærer at bruge relevante samfundsteorier og metoder.

Ud over sprogundervisning i hindi vil du blive undervist i emner som regionens historie, moderne samfundsforhold samt populærkultur i Indien og Sydasien.

Udlandsophold

På 4. eller 5. semester foregår uddannelsen på et universitet i regionen. Her øver du intensivt og udvikler dine sproglige færdigheder.

Undervisningsform

Undervisningen foregår som forelæsninger og holdundervisning med studenteroplæg og diskussion. Faglitteraturen vil ofte være på engelsk. 

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.
 • Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Aarhus Universitet fra 2022

 • Fra optagelsen 2022 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være på mindst 6,0 i kvote 1.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder moderne indien og sydasienstudier som en 4-årig bacheloruddannelse. Uddannelsen indledes med 1 års sprogundervisning (propædeutisk undervisning) i hindi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder indien- og sydasienstudier som en 4-årig bacheloruddannelse. Uddannelsen indledes med 1 års sprogundervisning (propædeutisk undervisning) i hindi. Undervisningen på 4. semester foregår på Centre for the Study of Indian Languages and Society (INLANSO) i Varanasi, Indien.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i globale områdestudier.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)AO
Københavns Universitet  
København S (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Efter bacheloruddannelsen har du mulighed for at læse videre på en humanistisk kandidatuddannelse. Du kan bl.a. søge ind på asienstudier, antropologi, globale områdestudier, europastudier, international studies, religionsvidenskab og tværkulturelle studier.

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig som færdiguddannet mulighed for at arbejde i private virksomheder, der har relationer til Indien eller i internationale organisationer som FN og WTO.

Det er også muligt at undervise på fx universiteter, højskoler eller sprogskoler, og du kan arbejde med oversættelse og tolkning fx i FN-regi, i private virksomheder eller i integrationsprojekter.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Kommunikation og erhvervssprogligt arbejde, Administrativt arbejde samt Organisation, udvikling og rådgivning.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information