kandidatuddannelse i Arabisk- og islamstudier
Bacheloruddannelse

Arabisk- og islamstudier

På uddannelsen lærer du om arabisk sprog og kultur, herunder arabisk historie, religion og islam samt samfundsforhold i Mellemøsten.

Fakta

Navn:
Arabisk- og islamstudier
Varighed:
3-3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at begå dig på arabisk og får et indgående kendskab til de udfordringer og muligheder, der er i Mellemøsten og Nordafrika.

Bacheloruddannelsen giver adgang til en kandidatuddannelse.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for mange forskellige områder som fx i det private erhvervsliv, turistbranchen, ikke-statslige organisationer, medierne, den offentlige sektor, bistands-eller flygtningesektorerne.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Arabisk- og islamstudier handler om sprog, religion, historie, kultur, politik og samfund i den arabiske verden. Du får forståelse for det arabiske hverdagsliv, og du lærer om islam i og uden for den arabiske verden.

Sproglig del

På arabisk- og islamstudier lærer du at læse, tale og skrive moderne standardarabisk, når du arbejder bl.a. med grammatik, lydlære og talefærdighed, og du bliver også introduceret til en arabisk dialekt, når du tager på udlandsophold.

Kultur og samfund

På den kulturelle og samfundsfaglige del lærer du om Mellemøstens og Nordafrikas historie, religion og samfundsforhold.

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BA.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelsestimer og arbejde i læsegruppe.

Sprog

En stor del af undervisningen foregår på engelsk, ligesom næsten alt litteratur vil være på engelsk.

Propædeutik

Uddannelsen kan indledes med 1 års sprogundervisning (propædeutik). Læs mere i UG-artiklen Propædeutisk undervisning.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Arabisk A (se dog note om undtagelse nedenfor)
  • Historie B eller idehistorie B eller samtidshistorie B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Undtagelse for arabisk A

Hvis du ikke har bestået arabisk A, skal du følge propædeutisk undervisning (sprogundervisning) på uddannelsen. Det er derfor ikke en forudsætning, at du har haft sprogfaget, før du starter på  arabisk- og islamstudier.

Læs mere i artiklen Propædeutisk undervisning.

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aarhus Universitet

  • Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være på mindst 6,0 i kvote 1

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

  • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

  • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

  • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Læs om

AU udbyder også en kandidatuddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Arabisk- og islamstudier.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder en bacheloruddannelse i Mellemøstens sprog og samfund med mulighed for specialisering i arabisk. Læs mere i UG-artiklen Mellemøstens sprog og samfund.

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i arabisk- og islamstudier kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. søge optagelse på følgende kandidatuddannelser:

Jobmuligheder

Du vil traditionelt set have jobmuligheder inden for undervisning og forskning, men også i erhvervslivet, turismen, medierne, diplomatiet, efterretningstjenesten samt bistands- eller flygtningesektorerne.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information