kandidatuddannelse i Arabisk- og islamstudier
Bacheloruddannelse

Arabisk- og islamstudier

På uddannelsen lærer du om arabisk sprog og kultur, herunder arabisk historie, religion og islam samt samfundsforhold i Mellemøsten.

Fakta

Navn:
Arabisk- og islamstudier
Varighed:
3-3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at begå dig på arabisk og får et indgående kendskab til de udfordringer og muligheder, der er i Mellemøsten og Nordafrika.

Bacheloruddannelsen giver adgang til en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for mange forskellige områder som fx i det private erhvervsliv, turistbranchen, ikke-statslige organisationer, medierne, den offentlige sektor, bistands-eller flygtningesektorerne.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Arabisk- og islamstudier handler om sprog, religion, historie, kultur, politik og samfund i den arabiske verden. Du får forståelse for det arabiske hverdagsliv, og du lærer om islam i og uden for den arabiske verden.

Uddannelsens sproglige del

På arabisk- og islamstudier lærer du at læse, tale og skrive moderne standardarabisk, når du arbejder bl.a. med grammatik, lydlære og talefærdighed, og du bliver også introduceret til en arabisk dialekt, når du tager på udlandsophold.

Kultur og samfund

På den kulturelle og samfundsfaglige del lærer du om Mellemøstens og Nordafrikas historie, religion og samfundsforhold.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelsestimer og arbejde i læsegruppe. En stor del af undervisningen foregår på engelsk, ligesom næsten alt litteratur vil være på engelsk.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Arabisk A
 • Historie B eller idehistorie B eller samtidshistorie B

De krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering. Læs mere i artiklen Gymnasiale suppleringskurser (GSK).

Undtagelse for arabisk A

Hvis du ikke har bestået arabisk A, skal du følge propædeutisk undervisning (sprogundervisning) på uddannelsen. Det er derfor ikke en forudsætning, at du har haft sprogfaget, før du starter på  arabisk- og islamstudier. Læs mere i artiklen Propædeutisk undervisning.

Yderligere adgangskrav på Aarhus Universitet fra 2022

 • Fra optagelsen 2022 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være på mindst 6,0 i kvote 1.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder arabisk- og islamstudier som en 3-3½-årig bacheloruddannelse. Uddannelsen kan indledes med ½ års sprogundervisning (propædeutisk undervisning).

AU udbyder også en kandidatuddannelse i arabisk- og islamstudier.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder en 3-3½-årig bacheloruddannelse i Mellemøstens sprog og samfund med mulighed for specialisering i arabisk.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)6,34,7

Se antal optagne, antal ansøgere mv.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i arabisk- og islamstudier kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i arabisk- og islamstudier, i mellemøststudier og i religionsvidenskab.

Jobmuligheder

Du vil traditionelt set have jobmuligheder inden for undervisning og forskning, men også i erhvervslivet, turismen, medierne, diplomatiet, efterretningstjenesten samt bistands- eller flygtningesektorerne.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Administrativt arbejde og Kommunikation og erhvervssprogligt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information