kandidatuddannelse i Mellemøststudier
Kandidatuddannelse

Mellemøststudier

På kandidatuddannelsen studerer du de mellemøstlige landes politik, historie og kultur. Du kan fordybe dig i flere forskellige emner.

Fakta

Navn:
Mellemøststudier
Andre betegnelser:
Mellemøstens sprog og samfund (arabisk, hebraisk, persisk, tyrkisk)
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

En kandidatuddannelse i mellemøststudier giver et udvidet kendskab til mellemøstlige kulturelle og samfundsmæssige forhold. Du kan fx beskæftige dig med Israel-Palæstina-konflikten eller de mellemøstlige staters moderniseringsproces.

Du vil dermed have jobmuligheder i virksomheder, som samarbejder med mellemøstlige lande. Der vil også være mulighed for at arbejde med undervisning, forskning og formidling.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen beskæftiger du dig med Mellemøstens historiske, kulturelle, økonomiske og politiske udvikling.

Du får indgående viden om de moderne mellemøstlige stater og forholdet mellem transformationsprocesser, traditioner og kultur.

Uddannelsen giver dig mulighed for at beskæftige dig med det aktuelle Mellemøsten ud fra et politologisk, sociologisk, antropologisk, historisk og kulturanalytisk perspektiv.

På 3. semester har du mulighed for at tage et praktikophold eller et udlandsophold på 4-6 måneder.

Forskelle på uddannelsesstederne

På Københavns Universitet, hvor kandidatuddannelsen er en overbygning på bacheloruddannelsen Mellemøstens sprog og samfund (arabisk, hebraisk, persisk, tyrkisk), lærer du også om de forskellige sprog.

Uddannelsen varierer fra universitet til universitet. Læs mere på det ønskede universitets hjemmeside.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, kurser og mere selvstændigt projektarbejde.

Ved SDU udbydes uddannelsen kun på engelsk. Uddannelsens engelske titel er Master of Arts (MA) in Middle East Studies.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Odense.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder mellemøstens sprog og samfund (arabisk, hebraisk, persisk, tyrkisk) som 2-årige kandidatuddannelser.

Du kan vælge mellem flg. studieforløb:

 • Studieforløb uden gymnasiesidefag
 • Studieforløb med gymnasierettet profil

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser giver adgang til de respektive kandidatuddannelser:

 • Mellemøstens sprog og samfund (KU)
 • Mellemøstens sprog og samfund (arabisk, hebraisk, persisk, tyrkisk) (KU)
 • Arabisk og islamstudier (AU)

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder mellemøststudier som en 2-årig kandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes kun på engelsk.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på SDU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

 • Engelsk
 • Historie
 • Journalistik
 • Medievidenskab
 • Negot.
 • Filosofi
 • Religion
 • Statskundskab

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Du vil traditionelt set have jobmuligheder inden for forskning, undervisning, formidling og kommunikation.

Den voksende forbindelse mellem Danmark og Mellemøsten giver dig også mulighed for at få arbejde i erhvervslivet, turismen, medierne, diplomatiet og i bistands- eller flygtningesektorerne.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og kommunikation og erhvervssprogligt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit fagområde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information