kandidatuddannelse i Mellemøststudier
Kandidatuddannelse

Mellemøststudier

På kandidatuddannelsen studerer du de mellemøstlige landes politik, historie og kultur. Du kan fordybe dig i flere forskellige emner.

Fakta

Navn:
Mellemøststudier
Andre betegnelser:
Mellemøstens sprog og samfund (arabisk, hebraisk, persisk, tyrkisk)
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

En kandidatuddannelse i mellemøststudier giver et udvidet kendskab til mellemøstlige kulturelle og samfundsmæssige forhold. Du kan fx beskæftige dig med Israel-Palæstina-konflikten eller de mellemøstlige staters moderniseringsproces.

Du vil dermed have jobmuligheder i virksomheder, som samarbejder med mellemøstlige lande. Der vil også være mulighed for at arbejde med undervisning, forskning og formidling.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen beskæftiger du dig med Mellemøstens historiske, kulturelle, økonomiske og politiske udvikling.

Du får indgående viden om de moderne mellemøstlige stater og forholdet mellem transformationsprocesser, traditioner og kultur.

Uddannelsen giver dig mulighed for at beskæftige dig med det aktuelle Mellemøsten ud fra et politologisk, sociologisk, antropologisk, historisk og kulturanalytisk perspektiv.

Forskelle på uddannelsesstederne

På Københavns Universitet, hvor kandidatuddannelsen er en overbygning på bacheloruddannelsen Mellemøstens sprog og samfund (arabisk, hebraisk, persisk, tyrkisk), lærer du også om de forskellige sprog.

Uddannelsen varierer fra universitet til universitet. Læs mere på det ønskede universitets hjemmeside.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag. Uddannelsens engelske titel er Master of Arts (MA) in Middle East Studies.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, kurser og mere selvstændigt projektarbejde.

Sprog

Ved SDU udbydes uddannelsen kun på engelsk. 

Udlandophold og praktik

På 3. semester har du mulighed for at tage et praktikophold eller et udlandsophold på 4-6 måneder.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København og Odense.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Du vil traditionelt set have jobmuligheder inden for forskning, undervisning, formidling og kommunikation.

Den voksende forbindelse mellem Danmark og Mellemøsten giver dig også mulighed for at få arbejde i erhvervslivet, turismen, medierne, diplomatiet og i bistands- eller flygtningesektorerne.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information