Historiestuderende kigger efter litteratur på biblioteket
Bacheloruddannelse

Historie

Historie handler om, hvordan vi forstår og beskriver fortiden og de historiske begivenheder. På uddannelsen lærer du at arbejde analytisk og kritisk med fortidens kilder.

Fakta

Navn:
Historie
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får undervisning i historiens lange linjer, som giver dig et overblik over de forskellige historiske perioder. Samtidig lærer du at beherske litteratur- og informationssøgning.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse.

Som færdiguddannet kan du fx arbejde med undervisning, eller du kan blive ansat på arkiver eller museer. Det er også muligt at arbejde med kommunikation i det offentlige eller det private erhvervsliv.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Historievidenskaben fokuserer på mennesket og samfundets udvikling gennem tiderne. Det handler om at få overblik over en historisk periode og om at sætte begivenheder og personer ind i deres rette sammenhæng for at give en forståelse og et billede af fortiden.

Historiske kilder

På bacheloruddannelsen undersøger du fortiden ud fra bl.a. de kilder, der er blevet bevaret for eftertiden. Du får samtidig indføring i kildekritik, så du kan forholde dig kritisk til de kilder, du har til et historisk emne. Kilderne kan fx være artikler, lovtekster, breve eller digte, men det kan også være billeder, monumenter, film eller tv-udsendelser.

Metode og analyse

Desuden får du indsigt i historisk metode og historisk samfundsanalyse og kulturanalyse, lige som du lærer om historieformidling og formidlingsteori. På uddannelsen lærer du også at bruge digitale metoder til at analysere historiske problemstillinger.

Områder

Da det ikke er muligt at lære om alle områder af verdenshistorien, vælger du de områder, du har interesse for. Der er dog krav til, hvor meget undervisning du skal have i ældre og nyere historie. Områder, du kan beskæftige dig med, kan fx være:

 • Danmarkshistorie
 • Globalhistorie
 • Antikken
 • Moderne tid
 • Økonomisk historie
 • Politisk historie
 • Militærhistorie

Opbygning og indhold kan variere

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Titel

Du får titlen bachelor (BA) i historie. På Roskilde Universitet afhænger titlen af dit individuelle studieforløb.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion og mere selvstændigt projektarbejde, der ofte er gruppebaseret.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Udlandsophold

Der kan være mulighed for at tage et semester i udlandet. Undersøg nærmere hos det enkelte uddannelsessted.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Samt en af flg.:

 • Historie A
 • Samfundsfag B og historie B
 • Samfundsfag B og idehistorie B
 • Samfundsfag B og samtidshistorie B
 • Historie B, samfundsfag C og religion C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.


Københavns Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0.
 • Hvis du søger i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside. 


Syddansk Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 5,0.
 • Fra 2025 kan du kun søge i kvote 1, hvis du har et karaktergennemsnit fra din gymnasiale eksamen på mindst 7,0
 • Hvis du søger i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve

Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside (sdu.dk)


Aarhus Universitet

Karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen skal være på mindst 6,0 i kvote 1.

Særskilte adgangskrav for Roskilde Universitet

Historie er et bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC. 

For at læse historie og et andet fag skal du opfylde adgangskravene og søge optagelse på en af følgende bacheloruddannelser på RUC: 


Kombinationsmuligheder

Der er forskellige kombinationsmuligheder for historie. Undersøg mulighederne på Roskilde Universitets hjemmeside (ruc.dk)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Bacheloruddannelsen i historie foregår i:

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

Bemærk om RUC: Der er ingen adgangskvotienter for dette bachelorfag, da det indgår i en samlet RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København S (Sommerstart)6.9AO
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)6.1AO
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i historie kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelser:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du har fremtidige jobmuligheder inden for bl.a. undervisning, kommunikation og formidling samt i medieverden og i den offentlige administration. Traditionelt får historikere job ved gymnasier, seminarier, arkiver, museer, videnskabelige biblioteker og højere læreanstalter.

Du kan også få job i offentlig administration og i erhvervslivet, hvor du typisk arbejder med kommunikation, information og formidling.

Pædagogikum

Historie er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du efterfølgende søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere i UG-artiklen:

Pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information