kandidatuddannelse i Historie
Bacheloruddannelse

Historie

Historie handler om, hvordan vi forstår og beskriver fortiden og de historiske begivenheder, og du lærer at arbejde analytisk og kritisk med fortidens kilder.

Fakta

Navn:
Historie
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får undervisning i historiens lange linjer, som giver dig et overblik over de forskellige historiske perioder, og lærer at beherske litteratur- og informationssøgning.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som uddannet i historie kan du fx arbejde med undervisning, eller du kan blive ansat på arkiver eller museer. Det er også muligt at arbejde med kommunikation i det offentlige eller det private erhvervsliv.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Historievidenskaben fokuserer på mennesket og samfundets udvikling gennem tiderne. Det handler om at få overblik over en historisk periode og om at sætte begivenheder og personer ind i deres rette sammenhæng for at give en forståelse og et billede af fortiden.

Indhold

På bacheloruddannelsen undersøger du fortiden ud fra bl.a. de kilder, der er blevet bevaret for eftertiden. Du får samtidig indføring i kildekritik, så du kan forholde dig kritisk til de kilder, du har til et historisk emne. Kilderne kan fx være artikler, lovtekster, breve eller digte, men det kan også være billeder, monumenter, film eller tv-udsendelser.

Desuden får du indsigt i historisk metode og historisk samfundsanalyse og kulturanalyse, lige som du lærer om historieformidling og formidlingsteori.

Da det ikke er muligt at lære om alle områder af verdenshistorien, vælger du de områder, du har interesse for. Der er dog krav til, hvor meget undervisning du skal have i ældre og nyere historie.

Forskelle på uddannelsesstederne

Uddannelsen varierer på de forskellige universiteter, og du har mulighed for at specialisere dig inden for forskellige områder af faget. 

Områder, du kan beskæftige dig med, kan fx være:

 • Danmarkshistorie
 • Globalhistorie
 • Antikken
 • Moderne tid
 • Økonomisk historie
 • Politisk historie
 • Militærhistorie

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion og mere selvstændigt projektarbejde, der ofte er gruppebaseret.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA. På Roskilde Universitet afhænger titlen af dit individuelle studieforløb.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Samt en af flg.:

 • Historie A
 • Samfundsfag B og historie B
 • Samfundsfag B og idehistorie B
 • Samfundsfag B og samtidshistorie B
 • Historie B, samfundsfag C og religion C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0.
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Syddansk Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 5,0.
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside.

Aarhus Universitet fra 2022

 • Fra optagelsen 2022 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være på mindst 6,0 i kvote 1.

Særskilte adgangskrav for Roskilde Universitet

Historie er et bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC. 

For at læse historie og et andet fag skal du opfylde adgangskravene og søge optagelse på en af følgende bacheloruddannelser på RUC: 

Kombinationsmuligheder

Der er forskellige kombinationsmuligheder for historie. Undersøg mulighederne på RUC’s hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Odense, Roskilde, Aalborg og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder historie som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i historie.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder historie i kombination med et andet bachelorfag.

Du begynder din bacheloruddannelse på et af følgende hovedområder: 

Det første år lærer du relevante teorier og metoder inden for dit valgte hovedområde.

De sidste 2 år specialiserer du dig i historie og et andet bachelorfag. Vær opmærksom på, at der er forskellige kombinationsmuligheder for historie på de forskellige bacheloruddannelser (hovedområder). Undersøg mulighederne på RUC's hjemmeside.

RUC udbyder også en kandidatuddannelse i historie.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder historie som en 3-årig bacheloruddannelse.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i historie.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder historie som en 3-årig bacheloruddannelse.

AAU udbyder også en kandidatuddannelse i historie.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder historie som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i historie.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

Bemærk om RUC: Der er ingen adgangskvotienter for dette bachelorfag, da det indgår i en samlet RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København S (Sommerstart)7,1AO
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)4,1 
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)7,77,0
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)5,74,8

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i historie kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i historie, amerikanske studier, Europastudier, kultur og formidling, mellemøststudier m.fl.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du har fremtidige jobmuligheder inden for bl.a. undervisning, kommunikation og formidling samt i medieverden og i den offentlige administration. Traditionelt får historikere job ved gymnasier, seminarier, arkiver, museer, videnskabelige biblioteker og højere læreanstalter.

Du kan også få job i offentlig administration og i erhvervslivet, hvor du typisk arbejder med kommunikation, information og formidling.

Historie er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du siden søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Administrativt arbejde, Undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv. samt Kultur- og museumsarbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information