Indgangen til Changdeokgung Paladset i Seoul.
Bacheloruddannelse

Koreastudier

Uddannelsen handler om koreansk sprog, kultur og historie, og du får bl.a. kendskab til det moderne koreanske samfund.

Fakta

Navn:
Koreastudier
Andre betegnelser:
Asienstudier (koreastudier)
Varighed:
4 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du bliver undervist i grammatik, fonetik, kulturhistorie, tekstanalyse og sprogvidenskab, og du kommer til at læse og reflektere over en lang række tekster på koreansk.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil typisk finde beskæftigelse inden for formidling, oversættelse og undervisning. Du vil også kunne arbejde i virksomheder og organisationer, der har relationer til Korea. Der udbydes ingen kandidatuddannelse i koreastudier ved Københavns Universitet.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Korea omfatter Nord- og Sydkorea. Uddannelsen koreastudier handler om både nord- og sydkoreansk sprog, kultur, historie og samfundsforhold. Du lærer at læse, skrive, forstå og tale sproget og får et grundigt kendskab til det koreanske samfunds kultur og historie.

Uddannelsen indeholder sprogfag og kulturfag.

Sprogfag

I sprogfagene bliver du trænet både teoretisk og praktisk, så du lærer at læse, forstå og tale moderne koreansk. En del af undervisningen foregår på koreansk, hvilket er med til at støtte din forståelse og mundtlige sprogfærdighed.  Du arbejder også med at oversætte moderne koreansk tekst til godt dansk.

Kulturfag

I kulturfagene får du indsigt i Koreas historie, kultur-, idé- og religionshistorie og i det moderne koreanske samfund. Du lærer om udviklingen i politiske, sociale, økonomiske og kulturelle forhold i Korea og om forskellige perioder i koreansk kunst og litteratur.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Undervisning

Undervisningen på grundfagsstudiet foregår som forelæsninger og holdundervisning på små hold med ca. 12 timers undervisning om ugen.

Bemærk, at koreansk er et svært sprog at lære at læse og tale. Det kræver derfor en stor indsats.

Propædeutik

Uddannelsen kan indledes med 1 års sprogundervisning (propædeutik).

Læs mere i UG-artiklen:

Propædeutisk undervisning

Udlandsophold

På 5. semester er du på et studieophold ved et universitet i Sydkorea eller et andet udenlandsk universitet.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav 

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0.
 • Hvis du søger i kvote 2, skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København S (Sommerstart)6.86.2

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i asienstudier (koreastudier) kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelser:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Koreansk retter sig typisk mod job inden for undervisning og forskning, men man kan også blive ansat i den offentlige administration eller i det private erhvervsliv hos firmaer, der ønsker at etablere sig i Korea. Endelig kan man arbejde med oversættelse.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information