bacheloruddannelse i Koreastudier
Bacheloruddannelse

Koreastudier

Uddannelsen handler om koreansk sprog, kultur og historie, og du får bl.a. kendskab til det moderne koreanske samfund.

Fakta

Navn:
Koreastudier
Andre betegnelser:
Asienstudier (koreastudier)
Varighed:
4 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du bliver undervist i grammatik, fonetik, kulturhistorie, tekstanalyse og sprogvidenskab, og du kommer til at læse og reflektere over en lang række tekster på koreansk.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil typisk finde beskæftigelse inden for formidling, oversættelse og undervisning. Du vil også kunne arbejde i virksomheder og organisationer, der har relationer til Korea. Der udbydes ingen kandidatuddannelse i koreastudier ved Københavns Universitet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Korea omfatter Nord- og Sydkorea. Uddannelsen koreastudier handler om både nord- og sydkoreansk sprog, kultur, historie og samfundsforhold. Du lærer at læse, skrive, forstå og tale sproget og får et grundigt kendskab til det koreanske samfunds kultur og historie.

Uddannelsen indeholder sprogfag og kulturfag.

I sprogfagene bliver du trænet både teoretisk og praktisk, så du lærer at læse, forstå og tale moderne koreansk. En del af undervisningen foregår på koreansk, hvilket er med til at støtte din forståelse og mundtlige sprogfærdighed.  Du arbejder også med at oversætte moderne koreansk tekst til godt dansk.

I kulturfagene får du indsigt i Koreas historie, kultur-, idé- og religionshistorie og i det moderne koreanske samfund. Du lærer om udviklingen i politiske, sociale, økonomiske og kulturelle forhold i Korea og om forskellige perioder i koreansk kunst og litteratur.

Undervisningen på grundfagsstudiet foregår som forelæsninger og holdundervisning på små hold med ca. 12 timers undervisning om ugen. 5. semester består af et studieophold ved et universitet i Sydkorea eller et andet udenlandsk universitet.

Bemærk, at koreansk er et svært sprog at lære at læse og tale. Det kræver derfor en stor indsats.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.

Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder asienstudier (koreastudier) som en 4-årig bacheloruddannelse. Uddannelsen indledes med 1 års sprogundervisning (propædeutisk undervisning).

Bemærk: KU udbyder ikke en kandidatuddannelse i koreastudier, men du har retskrav på optagelse på kandidatuddannelsen i tværkulturelle studier.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)7,76,6

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i asienstudier (koreastudier) kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i tværkulturelle studier samt it og kognition.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Koreansk retter sig typisk mod job inden for undervisning og forskning, men man kan også blive ansat i den offentlige administration eller i det private erhvervsliv hos firmaer, der ønsker at etablere sig i Korea. Endelig kan man arbejde med oversættelse.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv. samt Kommunikation og erhvervssprogligt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information