kandidatuddannelse i It og kognition
Kandidatuddannelse

It og kognition

Uddannelsen er engelsksproget og handler om, hvordan man skaber it-produkter, der kan gøre hverdagen lettere for mennesker.

Fakta

Navn:
It og kognition
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På uddannelsen får du forståelse for, hvordan mennesker kommunikerer med hinanden og med deres omgivelser. Du lærer at udvikle avanceret teknologi i overenstemmelse med brugeres reaktionsmønstre og kommunikationsevner.

Kombinationen af redskabsfag og teori gør dig i stand til at udvikle ny teknologi inden for en lang række brancher. Du kan fx finde arbejde i finansverdenen eller i film- og medieindustrien.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen handler bl.a. om den måde, vi tænker, lærer og opfatter ting på. Uddannelsen handler om at udvikle teknologi, hvor avanceret it fungerer på baggrund af en forståelse for menneskers reaktionsmønstre og kommunikations- og interaktionsevner.

Emner

Du får undervisning i både tekniske fag og i kognitionsfag, som tilsammen giver dig en bred teoretisk og tværfaglig viden.

Uddannelsen bygger på fagområderne psykologi, datalogi og sprogteknologi.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.it. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in IT and Cognition.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion og mere selvstændigt projektarbejde, der ofte foregår i grupper.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for forskning og udvikling. Du kan fx komme til at arbejde inden for medie- og finansverdenen eller oplevelses- og læringsindustrien.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information