kandidatuddannelsen i data science, big data
Kandidatuddannelse

Data Science

Kandidatuddannelsen i Data Science giver dig analytiske og tekniske færdigheder til at håndtere, analysere og præcisere store datamængder.

Fakta

Navn:
Data Science
Varighed:
2 år
Sprog:
Dansk eller engelsk
Adgangskrav:
Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig indsigt i programmering, både praktisk og teoretisk, og du får viden om eksempelvis statistik, maskinlæring og databasesystemer.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for alle brancher i både den private og den offentlige sektor. Du vil fx kunne løse opgaver inden for vindmølleindustrien, rådgivningsfirmaer, medicinalfirmaer, fødevareindustrien eller sundhedssektoren.

 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen i Data Science lærer du at arbejde med store mængder data og at behandle data på flere niveauer.

Du bliver undervist i fagområder:

  • Databehandling og -analyse
  • Statistik
  • Kunstig intelligens
  • Databasesystemer
  • It-etik

Opbygning og indhold kan variere

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Titel

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Data Science.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde.

Sprog

Du kan tage uddannelsen på engelsk. Se hvor i afsnittet Uddannelsessteder.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Kandidatuddannelsen i Data Science foregår i:

Uddannelsen på engelsk

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kandidat i Data Science vil du have jobmuligheder i både den private og den offentlige sektor. Her vil du kunne arbejde i traditionelle it-organisationer såvel som inden for bl.a. produktion, logistik, forsyning, konsulentbranchen, offentlige myndigheder og styrelser, sundhedssektoren og på universiteter.

Du vil kunne arbejde med håndtering af store datamængder som eksempelvis dataanalytiker, dataarkitekt, Business Intelligence-udvikler eller finansiel analytiker.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information