Kandidatuddannelse

Data Science

Kandidatuddannelsen i Data Science giver dig analytiske og tekniske færdigheder til at håndtere, analysere og præcisere store datamængder.

Fakta

Navn:
Data Science
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig indsigt i programmering, både praktisk og teoretisk, og du får viden om eksempelvis statistik, maskinlæring og databasesystemer.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for alle brancher i både den private og den offentlige sektor.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen i Data Science lærer du at arbejde med store mængder data og at behandle data på flere niveauer.

Du bliver undervist i fagområder som databehandling, statisstik, kunstig intelligens og anvendelse af data. Uddannelsens kurser forholder sig også til formidling af data, it-sikkerhed og it-etik.

Du får indsigt i programmering, både praktisk og teoretisk, og du får viden om for eksempel statistik, maskinlæring og databasesystemer. 

De studerende på uddannelsen kommer med mange forskellige fagligheder, og du vil derfor få medstuderende med faglige baggrunde inden for fx økonomi, sygepleje, idræt, markedsføring eller historie. På den måde bygger du videre på din egen faglighed i et tværfagligt miljø, hvor det er naturligt at samarbejde på tværs af faggrænser og tilegne sig viden og synspunkter fra andre fagligheder.

Titel

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde og er overvejende praktisk og baseret på konkrete eksempler. Dog har uddannelsen også et teoretisk pensum, som giver dig viden om fagets muligheder på et abstrakt niveau. 

Sprog

Uddannelsen på SDU er hovedsageligt dansksproget. Næsten al undervisningsmaterialet er dog på engelsk, ligesom dele af undervisningen foregår på engelsk.

På ITU foregår undervisningen på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København og Odense og varierer fra universitet til universitet.

Læs om

 

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kandidat i Data Science vil du have jobmuligheder i både den private og den offentlige sektor. Her vil du kunne arbejde i traditionelle it-organisationer såvel som inden for bl.a. produktion, logistik, forsyning, konsulentbranchen, offentlige myndigheder og styrelser, sundhedssektoren og på universiteter.

Du vil kunne arbejde med håndtering af store datamængder som eksempelvis dataanalytiker, dataarkitekt, Business Intelligence-udvikler eller finansiel analytiker.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information