Kandidatuddannelse

Data Science

Kandidatuddannelsen i Data Science giver dig analytiske og tekniske færdigheder til at håndtere, analysere og præcisere store datamængder.

Fakta

Navn:
Data Science
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig indsigt i programmering, både praktisk og teoretisk, og du får viden om eksempelvis statistik, maskinlæring og databasesystemer.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for alle brancher i både den private og den offentlige sektor.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen i Data Science lærer du at arbejde med store mængder data. Du bliver undervist i fagområder som databehandling, statisstik, kunstig intelligens og anvendelse af data. Uddannelsens kurser forholder sig også til formidling af data, it-sikkerhed og it-etik.

Fagretninger

Du skal på udddannelsen vælge en af flg. fagretninger:

De studerende på uddannelsen kommer med mange forskellige fagligheder, og du vil derfor få medstuderende med faglige baggrunde inden for fx økonomi, sygepleje, idræt, markedsføring eller historie. På den måde bygger du videre på din egen faglighed i et tværfagligt miljø, hvor det er naturligt at samarbejde på tværs af faggrænser og tilegne sig viden og synspunkter fra andre fagligheder.

Forskelle på uddannelsesstederne

Uddannelsen i Data Science varierer fra universitet til universitet. Læs mere på det ønskede universitets hjemmeside.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde og er overvejende praktisk og baseret på konkrete eksempler. Dog har uddannelsen også et teoretisk pensum, som giver dig viden om fagets muligheder på et abstrakt niveau. 

Uddannelsen på SDU er hovedsageligt dansksproget. Næsten al undervisningsmaterialet er dog på engelsk, ligesom dele af undervisningen foregår på engelsk.

På ITU foregår undervisningen på engelsk.

Titel

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Odense.

IT-Universitetet (ITU)

Itu udbyder Data Science som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på ITU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en bachelorgrad inden for data science-området.

Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.itu.dk.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder Data Science som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Adgangskrav på SDU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en bachelor- eller professionsbacheloruddannelse. Uddannelsen retter sig mod studerende, der ikke i forvejen har en baggrund i Software Engineering eller datalogi.

Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kandidat i Data Science vil du have jobmuligheder i både den private og den offentlige sektor. Her vil du kunne arbejde i traditionelle it-organisationer såvel som inden for bl.a. produktion, logistik, forsyning, konsulentbranchen, offentlige myndigheder og styrelser, sundhedssektoren og på universiteter.

Du vil kunne arbejde med håndtering af store datamængder som eksempelvis dataanalytiker, dataarkitekt, Business Intelligence-udvikler eller finansiel analytiker.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for naturvidenskabeligt arbejde og forskning og universitetsundervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs mere i UG-artiklen Forskeruddannelse (ph.d.).

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information