studerende kigger på computer, datavidenskab
Kandidatuddannelse

Datavidenskab

På den engelsksprogede kandidatuddannelse lærer du at skabe datadrevne løsninger i forskellige virksomheder.

Fakta

Navn:
Datavidenskab
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen kvalificerer dig til at bruge avancerede dataanalytiske værktøjer til at uddrage nyttig viden og brugbar information fra store datamængder.

Som færdiguddannet har du jobmuligheder inden for et bredt spektrum. Du vil fx kunne løse opgaver inden for vindmølleindustrien, rådgivningsfirmaer, medicinalfirmaer, telebranchen, fødevareindustrien eller sundhedssektoren.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen i datavidenskab giver dig både generelle og specialiserede kompetencer.

De generelle kompetencer får du gennem tre obligatoriske kurser, der dækker over avanceret statistisk læring, storskala optimering og datavisualisering.

De specialiserede kompetencer får du gennem en særlig specialiseringspakke, hvor du kan vælge mellem følgende:

  • Computational Statistics
  • Data-Intensive Systems
  • Finance and FinTech
  • Signal Processing

Uddannelsen omfatter ud over de forskellige specialiseringspakker desuden en række valgfrie elementer. Det giver dig mulighed for at tilrettelægge en stor del af uddannelsen ud fra dine faglige interesser.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Data Science.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger samt teoretiske og praktiske holdøvelser.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Aarhus Universitet (au.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aarhus Universitet (au.dk)

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i mange forskellige slags virksomheder og organisationer. Du vil fx kunne arbejde med at skabe datadrevne løsninger inden for vindmølleindustrien, rådgivningsfirmaer, medicinalfirmaer, telebranchen, fødevareindustrien og sundhedssektoren.

Du kan også vælge at arbejde inden for forskning.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information