Datavidenskab og machine learning
Kandidatuddannelse

Datavidenskab og machine learning

På kandidatuddannelsen får du flere værktøjer og mere avanceret viden til at håndtere, analysere og uddrage vigtig viden fra verdens voksende datamængder.

Fakta

Navn:
Datavidenskab og machine learning
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du udvikler din viden inden for bl.a. databasesystemer, maskinlæring, datamining, kunstig intelligens, dataanalyse og visualisering af data til et mere avanceret niveau.

Du lærer at omsætte data til værdifuld viden, der fx understøtter virksomheders udviklings- eller beslutningsprocesser.

Som færdiguddannet kan du arbejde i både den private og offentlige sektor, fx som Data Scientist inden for sundhed, finans, politik, klima, mobilitet og underholdning.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen udbygger du din viden og tværfaglige kvalifikationer fra bacheloruddannelsen, og du får samtidigt ny viden og avancerede metoder inden for fx data-intensive cyber-fysiske systemer, big data-processer, process mining, distribuerede systemer og avanceret statistisk maskinlæring.

Emner

Du forfiner metoderne til at forstå og analysere store datamængder samt formidle og visualisere værdifuld viden til andre, der fx skal bruge den til at træffe forretningskritiske beslutninger. 

Du kan bl.a. få indsigt i:

  • Data-og beregningsintensive systemer
  • Avanceret statistisk maskinlæring
  • Programmeringsparadigmer
  • Data-intensive cyber-fysiske systemer
  • Tidsrækkeanalyse og forecasting
  • Algoritmer og beregnelighed
  • Distribuerede systemer
  • Entreprenørskab

Gennem valgkurser specialiserer du dig i dine interesseområder.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.

Undervisning

Undervisningen består af holdundervisning, forelæsninger, mindre opgaver og praktiske øvelser.

På hvert semester er der projektarbejde i teams.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Aalborg Universitet (aau.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aalborg Universitet (aau.dk)

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kan du arbejde i både den private og offentlige sektor, fx som Data Scientist, Machine Learning Engineer, Business Intelligence-konsulent, dataanalytiker eller digital analytiker inden for fx sundhed, finans, politik, klima, mobilitet og underholdning.

Du vil også kunne arbejde forsker, underviser eller starte egen virksomhed. 

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information