Datavidenskab og machine learning
Kandidatuddannelse

Datavidenskab og machine learning

Kandidatuddannelsen fokuserer på udviklingen af løsninger på baggrund af avancerede typer af data.

Fakta

Navn:
Datavidenskab og machine learning
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På kandidatuddannelsen får du indsigt i metoder og værktøjer inden for bl.a. databasesystemer, maskinlæring, kunstig intelligens og statistik.

Du lærer at skabe løsninger ud fra store mængder avanceret data, der kendetegner f.eks. sundhedssystemer, klima og transportsystemer. 

Som færdiguddannet kan du arbejde i både den private og offentlige sektor, fx som data scientist. Det kan være inden for fx sundhedssektoren, klima, finans og energi.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Du lærer at arbejde med data opsamlet af systemer, der indgår i tæt og komplekst samspil med andre fysiske systemer og mennesker.

Eksempler på data kan være sundhedsfaglige data, data opsamlet fra energisystemer, eller data fra produktionsvirksomheder.

Du har således mulighed for at komme i kontakt med flere forskellige fagområder, hvilket styrker dine analytiske og tværfaglige kvalifikationer.  

Emner

Gennem uddannelsen vil du bl.a. kunne få indsigt i:

 • Data-og beregningsintensive systemer
 • Avanceret statistisk maskinlæring
 • Data-intensive cyber-fysiske systemer
 • Tidsrækkeanalyse og forecasting
 • Distribuerede systemer
 • Programmeringssystemer
 • Entreprenørskab

Gennem valgkurser på uddannelsen kan du desuden specialisere dig inden for dine interesseområder.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.

Undervisning

Undervisningen består af holdundervisning, forelæsninger, mindre opgaver og praktiske øvelser.

På hvert semester er der projektarbejde i teams.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Aalborg Universitet (aau.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

 • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
 • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aalborg Universitet (aau.dk)

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kan du arbejde i både den private og offentlige sektor, fx som:

 • Data Scientist
 • Machine Learning Engineer
 • Business Intelligence-konsulent
 • Dataanalytiker eller digital analytiker inden for fx sundhed, finans, politik, klima, mobilitet og underholdning

Du vil også kunne arbejde forsker, underviser eller starte egen virksomhed. 

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information