Bacheloruddannelse

Datavidenskab og machine learning

Du lærer at håndtere, analysere og uddrage viden fra store datamængder og omsætte den til brugbare løsninger.

Fakta

Navn:
Datavidenskab og machine learning
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du at arbejde med de nyeste metoder og teknikker inden for dataanalyse, database systemer, programmering, maskinlæring og kunstig intelligens til at uddrage den vigtigste viden fra verdens voksende datamængder og omsætte den til meningsfulde og brugbare løsninger.

Med en bacheloruddannelse i datavidenskab og machine learning kan du læse videre på en kandidatuddannelse.

Som færdiguddannet kan du arbejde i både den private og offentlige sektor, fx inden for sundhed, finans, politik, klima, mobilitet og underholdning.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen forener datalogi og matematik og giver dig viden om bl.a. kunstig intelligens, statistik, visualisering af data, etik og programmering samt værktøjer til at arbejde kritisk, analytisk og kreativt med store datamængder.

Du lærer metoder til at forstå og analysere store datamængder, ligesom du lærer at anvende og formidle resultaterne til andre.

Du lærer at organisere og sætte strøm til teori, værktøjer og data i kreativt samspil med mennesker og verden omkring dig.

Emner

De overordnede emner på uddannelsen er følgende:

 • Database systemer
 • Maskinlæring og datamining
 • Statistisk dataanalyse
 • Interaktion og visualisering af data
 • Programmering til dataanalyse

De enkelte semestre på uddannelsen omfatter desuden projektarbejde i teams.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen omfatter holdundervisning, forelæsninger, mindre opgaver og projektarbejde i teams.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aalborg Universitet

 • Karaktergennemsnittet i matematik A skal være mindst 4,0

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Læs om

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i datavidenskab og machine learning kan du søge ind på kandidatuddannelsen i datavidenskab og machine learning

Hvis du ønsker at søge ind på en anden kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige, samfundsfaglige eller teknologiske område, kan det ske på baggrund af en individuel vurdering af dine kompetencer.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i både det private erhvervsliv og den offentlige sektor, fx inden for sundhed, finans, politik, klima, mobilitet og underholdning, hvor du kan løse opgaver inden for analyse og håndtering af samfundets voksende datamængder.

Du vil også kunne arbejde forsker, underviser eller starte egen virksomhed

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder samt typer af job inden for:

Få mere at vide

Oversigt over de forskellige it-uddannelser på universiteterne:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information