Bacheloruddannelse

Datavidenskab og machine learning

Du lærer at håndtere, analysere og uddrage viden fra store datamængder og omsætte den til brugbare løsninger.

Fakta

Navn:
Datavidenskab og machine learning
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig de nyeste metoder inden for datahåndtering, programmering, AI og maskinlæring. Du lærer at omsætte den voksende globale datamængde til værdifuld indsigt og skabe meningsfulde og innovative løsninger.

Med en bacheloruddannelse kan du læse videre på en kandidatuddannelse.

Som færdiguddannet kan du arbejde i både private og offentlige sektorer inden for fx sundhed, klima, finans, mobilitet og underholdning.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen forener datalogi og matematik og giver dig indsigt i bl.a. kunstig intelligens (AI) og machine learning, dataanalyse og datahåndtering samt statistik og programmering.

Du lærer at udvælge og bruge AI og maskinlæringsmetoder til at analysere og skabe løsninger ud fra store datamængder inden for fx klima, sundhed og produktion, ligesom du lærer at formidle resultaterne til andre.

Du lærer at organisere og anvende teori, værktøjer og data i kreativt samspil med mennesker og verden omkring dig, og med forståelse for de etiske og lovgivningsmæssige problemstillinger.

Emner

De overordnede emner på uddannelsen er:

 • Databasesystemer
 • AI og maskinlæring
 • Datamining
 • Statistisk dataanalyse
 • Interaktion og visualisering af data
 • Programmering

De enkelte semestre på uddannelsen omfatter desuden projektarbejde i teams.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen omfatter holdundervisning, forelæsninger, mindre opgaver og projektarbejde i teams.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aalborg Universitet

 • Karaktergennemsnittet i matematik A skal være mindst 4,0

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i datavidenskab og machine learning kan du søge ind på en af disse kandidatuddannelser:

Hvis du ønsker at søge ind på en anden kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige, samfundsfaglige eller teknologiske område, kan det ske på baggrund af en individuel vurdering af dine kompetencer.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Som færdiguddannet har du jobmuligheder i både det private erhvervsliv og den offentlige sektor, fx inden for sundhed, finans, politik, klima, mobilitet og underholdning, hvor du kan løse opgaver inden for analyse og håndtering af datamængder.

Du vil også kunne arbejde som forsker, underviser eller starte egen virksomhed

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder samt typer af job inden for:

Få mere at vide

Oversigt over de forskellige it-uddannelser på universiteterne

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information