bacheloruddannelse i It og sundhed
Bacheloruddannelse

Sundhed og informatik

Sundhed og informatik handler om at skabe og drive udviklingen af digitale sundhedsløsninger til gavn for befolkningen – både nationalt og internationalt.

Fakta

Navn:
Sundhed og informatik
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På sundhed og informatik arbejder du i krydsfeltet mellem sundhedspersonale, patienter og digitale sundhedsløsninger. Du lærer at håndtere de problemstillinger, som kan opstå i mødet mellem sundhedsvæsen og it. Du lærer også at designe, udvikle og implementere digitale løsninger, der hjælper brugerne, fx elektroniske patientjournaler, telemedicin og apps til brug på sygehuse eller hjemme hos patienten.

Bacheloruddannelsen giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet kandidat kan du arbejde på hospitaler, i styrelser, konsulentvirksomheder, regioner og centrale sundheds-it-afdelinger som fx konsulent, projektleder, udvikler eller forsker.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Sundhed og informatik giver dig viden inden for kerneområderne menneskekroppens funktion og sygdomme, data og datahåndtering samt servicedesign, innovation og projektledelse. Du får hermed kompetencer til at være brobygger mellem brugere, beslutningstagere, udviklere og leverandører af digitale løsninger inden for sundhedsområdet.

På uddannelsen lærer du at analysere og kortlægge arbejdsgange, såvel som at organisere og designe systemer og værktøjer til brug i forandringsprocesser. Du lærer at kommunikere effektivt med sundhedspersonale, forskere og befolkningen.

Emner

Undervisningen omfatter emner som fx:

 • Sundhedsdata og databeskyttelse
 • Mennskekroppen og dens funktioner og sygdomme
 • Sundhedsvæsenet og organisationsanalyse
 • Projektledelse og innovation

Du kommer til at bruge din viden til at skabe innovative sundhedsløsninger, hvor teknologi hjælper brugerne. Det kan fx være på de nye supersygehuse, i dialogen med lægen eller på tværs i sundhedssystemet.

Du lærer at sætte brugerne i centrum ved udviklingen af fx nye undersøgelses- og behandlingsmetoder, ligesom du kan være med til at ændre praksis og arbejdsgange med fokus på den enkeltes behov og evner.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og mere selvstændigt, ofte gruppebaseret, arbejde.

Uddannelsen sker i et samarbejde mellem Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.
 • Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder sundhed og informatik som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i sundhed og informatik.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København Ø (Sommerstart)7,06,7

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver adgang til flere sundheds- og naturvidenskabelige kandidatuddannelser, bl.a. kandidatuddannelserne i sundhed og informatik, bioinformatik samt it og kognition.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser. 

Jobmuligheder

I kombination med en toårig kandidatuddannelse i sundhed og informatik kan du, afhængig af dine interesser og valgfrie kurser under studiet, arbejde på hospitaler, i styrelser, konsulentvirksomheder, regioner og centrale sundheds-it-afdelinger. 

Du vil kunne arbejde som fx konsulent, projektleder, udvikler eller forsker med at udvikle løsninger inden for bl.a. sundheds-, omsorgs- eller velfærdsteknologi. Det kan fx være elektroniske patientjournaler, tele-medicin eller apps til brug på sygehuse, i kommuner eller i hjemmet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for udviklings- og programmeringsarbejde og ingeniørarbejde.

Få mere at vide

Oversigt over de forskellige it-uddannelser på universiteterne:

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information