bacheloruddannelse i It og sundhed
Bacheloruddannelse

Sundhed og informatik

Uddannelsen handler om at skabe og drive udviklingen af digitale sundhedsløsninger til gavn for befolkningen – både nationalt og internationalt.

Fakta

Navn:
Sundhed og informatik
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du at håndtere de problemstillinger, som kan opstå i mødet mellem sundhedsvæsen og it.

Du lærer også at designe, udvikle og implementere digitale løsninger, der hjælper brugerne, fx elektroniske patientjournaler, telemedicin og apps.

Bacheloruddannelsen giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet kandidat kan du arbejde på hospitaler, i styrelser, konsulentvirksomheder, regioner og centrale sundheds-it-afdelinger som fx konsulent, projektleder eller udvikler.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen giver dig viden om menneskekroppens funktion og sygdomme, data og datahåndtering samt servicedesign, innovation og projektledelse. Du får kompetencer til at være brobygger mellem brugere, beslutningstagere, udviklere og leverandører af digitale løsninger inden for sundhedsområdet.

Du lærer at analysere og kortlægge arbejdsgange, såvel som at organisere og designe systemer og værktøjer til brug i forandringsprocesser. 

Emner

Undervisningen omfatter emner som fx:

 • Sundhedsdata og databeskyttelse
 • Menneskekroppen og dens funktioner og sygdomme
 • Sundhedsvæsenet og organisationsanalyse
 • Projektledelse og innovation

Du kommer til at bruge din viden til at skabe innovative sundhedsløsninger, hvor teknologi hjælper brugerne. Det kan fx være på de nye supersygehuse, i dialogen med lægen eller på tværs i sundhedssystemet.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og mere selvstændigt, ofte gruppebaseret, arbejde.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0
 • Hvis du søger i kvote 2, skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Bachelorudddannelsen i sundhed og informatik foregår i:

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København Ø (Sommerstart)6.1AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver adgang til flere sundheds- og naturvidenskabelige kandidatuddannelser, bl.a. disse kandidatuddannelser:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser. 

Jobmuligheder

I kombination med en toårig kandidatuddannelse i sundhed og informatik kan du, afhængig af dine interesser og valgfrie kurser under studiet, arbejde på hospitaler, i styrelser, konsulentvirksomheder, regioner og centrale sundheds-it-afdelinger. 

Du vil kunne arbejde som fx konsulent, projektleder, udvikler eller forsker med at udvikle løsninger inden for bl.a. sundheds-, omsorgs- eller velfærdsteknologi. Det kan fx være elektroniske patientjournaler, tele-medicin eller apps til brug på sygehuse, i kommuner eller i hjemmet.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Få mere at vide

Se oversigt over it-uddannelser på universiteterne (futurepeople.dk)

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information