uddannelsen til diplomingeniør i sundhedsteknologi
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - sundhedsteknologi

På uddannelsen lærer du at udvikle og implementere nye brugervenlige sundhedsteknologier, som kan forny og effektivisere behandling, pleje og genoptræning.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - sundhedsteknologi
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får undervisning i programmering, matematik og den elektronik, der kan benyttes til målinger af kroppens fysiske forhold.

På den sundhedsfaglige del undervises du i anatomi, fysiologi og sygdomslære samt metoder til samarbejde med det sundhedsfaglige personale og sundhedsvæsenets opbygning.

Uddannelsen giver mulighed for at arbejde på sygehuse, i kommunernes sundhedsafdelinger, i virksomheder inden for medicoteknologi samt i virksomheder, der arbejder med sundheds-it. 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen er en tværfaglig uddannelse, der kombinerer ingeniørfaglig viden inden for it og medicoteknik med sundhedsvidenskabelige fag og kommunikation.

Du lærer bl.a. at samarbejde med personale og patienter om udvikling af nye brugervenlige apparater, der kan overvåge og behandle patienter i eget hjem og lette hverdagen for syge og ældre mennesker.

Emner

Der er bl.a. undervisning inden for følgende emneområder:

 • Anatomi, fysiologi og sygdomslære
 • Programmering
 • Telemedicin
 • Kommunikation og pædagogik
 • Medikoteknik og elektronik
 • Matematik

Titel

Du får titlen diplomingeniør/professionsbachelor. Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Engineering in Healthcare Technology.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem projektarbejde, forelæsninger og holdundervisning.

Praktik

Der er indlagt ½ års praktik, som kan foregå enten i Danmark eller i udlandet.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt).

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav:

 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B eller geovidenskab A
 • Enten kemi C eller bioteknologi A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår primært i Ballerup, Lyngby og Aarhus.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) udbyder uddannelsen i samarbejde med Københavns Professionshøjskole. En del af undervisningen foregår derfor på Københavns Professionshøjskole.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)6.6AO
Danmarks Tekniske Universitet  
Ballerup (Sommerstart)6.15.3

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Løn 

Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for den offentlige sektor og i private virksomheder. Det kan være inden for sundheds-IT og medicoindustri, hvor du bl.a. kan arbejde med at designe, udvikle og teste nye sundhedsteknologier.

Det kan også være på sygehuse og i sundhedscentre, hvor du kan arbejde med implementering, drift og vedligeholdelse af teknologier i forbindelse med overvågning af helbredsdata fra patienter i eget hjem.

Mere uddannelse

Du kan læse videre ved bl.a. at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør. 

Hvis du ønsker at læse videre til civilingeniør, skal du under din diplomingeniøruddannelse vælge bestemte kurser.

Læs om uddannelser til civilingeniør

Få mere at vide

Se oversigt over it-uddannelser på universiteterne (futurepeople.dk)

Love og regler

Bekendtgørelse om uddannelserne til professionsbachelor som diplomingeniør. Nr. 2674 af 28. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr. 56 af 10. januar 2024.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information