uddannelsen til diplomingeniør i sundhedsteknologi
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - sundhedsteknologi

På uddannelsen lærer du at udvikle og implementere nye brugervenlige sundhedsteknologier, som kan forny og effektivisere behandling, pleje og genoptræning.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - sundhedsteknologi
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får undervisning i programmering, matematik og den elektronik, der kan benyttes til målinger af kroppens fysiske forhold. På den sundhedsfaglige del undervises du i anatomi, fysiologi og sygdomslære samt metoder til samarbejde med det sundhedsfaglige personale og sundhedsvæsenets opbygning.

Uddannelsen til sundhedsteknologiingeniør giver mulighed for at arbejde på sygehuse, i kommunernes sundhedsafdelinger, i virksomheder inden for medicoteknologi samt i virksomheder, der arbejder med sundheds-IT. Du har også mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i sundhedsteknologi er en tværfaglig uddannelse, der kombinerer ingeniørfaglig viden inden for it og medicoteknik med sundhedsvidenskabelige fag og kommunikation.

Du lærer bl.a. at samarbejde med personale og patienter om udvikling af nye brugervenlige apparater, der kan overvåge og behandle patienter i eget hjem og lette hverdagen for syge og ældre mennesker.

Der er bl.a. undervisning inden for følgende emneområder:

 • Anatomi, fysiologi og sygdomslære
 • Programmering
 • Telemedicin
 • Kommunikation og pædagogik
 • Medikoteknik og elektronik
 • Matematik

Undervisningen veksler mellem projektarbejde, forelæsninger og holdundervisning. Der er indlagt ½ års praktik, som kan foregå enten i Danmark eller i udlandet.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt) og får titlen diplomingeniør/professionsbachelor.

Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Engineering in Healthcare Technology.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

Du kan også søge med en relevant videregående uddannelse.

Specifikke adgangskrav er:

 • Matematik A
 • Enten fysik B eller geovidenskab A
 • Enten kemi C eller bioteknologi A

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Yderligere adgangskrav på Danmarks Tekniske Universitet:

Der er desuden krav om engelsk på mindst B-niveau.

Yderligere adgangskrav på Aarhus Universitet:

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 7,0, og karaktergennemsnittet i matematik A skal være mindst 7,0.

Ansøgere, som ikke opfylder eller ikke forventes at opfylde ovenstående, kan søge optagelse via en adgangsprøve (ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00). En bestået adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet.

Læs mere om kvote 2-kriterier på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Ballerup og Lyngby ved København og i Aarhus.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder sundhedsteknologi som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

En del af undervisningen foregår på Professionshøjskolen Metropol i København.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder sundhedsteknologi som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse. Herefter kan du vælge at læse videre til civilingeniør i fx biomedicinsk teknologi på AU, hvilket tager to år ekstra.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus N (Sommerstart)7,4AO
Danmarks Tekniske Universitet  
Ballerup (Sommerstart)7,1AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet diplomingeniør kan du gå direkte ud på arbejdsmarkedet. Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for den offentlige sektor og i private virksomheder.

Det kan være inden for sundheds-IT og medicoindustri, hvor du bl.a. vil arbejde med at designe, udvikle og teste nye sundhedsteknologier.

Det kan også være på sygehuse og i sundhedscentre, hvor du kan arbejde med implementering, drift og vedligeholdelse af teknologier i forbindelse med overvågning af helbredsdata fra patienter i eget hjem.

Du kan også undervise patienter og sundhedspersonale i brugen af teknologierne.

Du kan læse videre ved bl.a. at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør. Se oversigt over uddannelser til civilingeniør. Hvis du ønsker at læse videre til civilingeniør, skal du under din diplomingeniøruddannelse vælge bestemte kurser.

Få mere at vide

Kampagnesite for ingeniøruddannelserne
www.engineerthefuture.dk

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information