uddannelsen til diplomingeniør i sundhedsteknologi
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - sundhedsteknologi

På uddannelsen lærer du at samarbejde med personale og patienter om udvikling af nye brugervenlige sundhedsteknologier, som kan forny og effektivisere behandling, pleje og genoptræning.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - sundhedsteknologi
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får undervisning i såvel fysiologi og sygdomslære som i informations- og kommunikationsteknologi og får viden om den elektronik, der kan benyttes til måling af kroppens fysiske forhold.

Uddannelsen til sundhedsingeniør giver mulighed for at arbejde på sygehuse, i kommunernes sundhedsafdelinger, i virksomheder indenfor medicoteknologi samt i tele- og kommunikationsbranchen. Du har også mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i sundhedsteknologi er en tværfaglig uddannelse, der kombinerer ingeniørfaglig viden inden for it og medicoteknik med sundhedsvidenskabelige fag og kommunikation.

Du lærer bl.a. at samarbejde med personale og patienter om udvikling af nye brugervenlige apparater, der kan overvåge og behandle patienter i eget hjem og lette hverdagen for syge og ældre mennesker.

Der er bl.a. undervisning inden for følgende emneområder:

 • Sundhedsvidenskab
 • Informationsteknologi
 • Telemedicin
 • Menneske og formidling
 • Medikoteknik og elektronik
 • Matematik

Undervisningen veksler mellem projektarbejde, forelæsninger og holdundervisning. Der er indlagt ½ års praktik, som kan foregå enten i Danmark eller i udlandet.

Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt og får titlen diplomingeniør/professionsbachelor.

Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Engineering in Healthcare Technology.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Du kan også søge med en relevant videregående uddannelse.

Specifikke adgangskrav er:

 • Matematik A
 • Enten fysik B eller geovidenskab A
 • Enten kemi C eller bioteknologi A

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en adgangseksamen til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Yderligere adgangskrav på Danmarks Tekniske Universitet:

Der er desuden krav om engelsk på mindst B-niveau.

Yderligere adgangskrav på Aarhus Universitet:

Fra optagelsen 2019 indføres et karakterkrav på mindst 7,0 i gennemsnit (uden hurtigstartbonus) i den gymnasiale eksamen og mindst 7,0 i gennemsnit i matematik A.

Ansøgere, som ikke opfylder eller ikke forventes at opfylde ovenstående, kan søge optagelse via en adgangsprøve (ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00). En bestået adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet.

Læs mere om kvote 2-kriterier på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Ballerup og Lyngby ved København og i Aarhus.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder sundhedsteknologi som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

En del af undervisningen foregår på Professionshøjskolen Metropol i København.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder sundhedsteknologi som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse. Herefter kan du vælge at læse videre til civilingeniør i fx biomedicinsk teknologi på AU, hvilket tager to år ekstra.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)9,17,1
Danmarks Tekniske Universitet  
Kongens Lyngby (Sommerstart)5,5AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Det halve års ingeniørpraktik kan være lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for den offentlige sektor og i private virksomheder. Det kan være inden for medicoindustri og it- og televirksomhed, hvor du bl.a. vil arbejde med at designe og udvikle nye sundhedsteknologier eller lave markedsføring af nye produkter.

Det kan også være på sygehuse og i sundhedscentre, hvor du kan arbejde med implementering, drift og vedligeholdelse af teknologier i forbindelse med overvågning af helbredsdata fra patienter i eget hjem.

Du kan også undervise patienter og sundhedspersonale i brugen af teknologierne.

Du kan læse videre ved bl.a. at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør. Se oversigt over uddannelser til civilingeniør.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

De fleste af de meget få nyuddannede (under 70) får beskæftigelse inden for sundhedsvæsnet eller hos it-konsulentvirksomheder.

Detail- og engroshandel med husholdningsudstyr dækker bl.a. over handel med farmaceutiske præparater og medicinalvarer.

Kategorien Andre omfatter enkeltstående ansættelser i knapt 20 brancher, herunder Virksomhedskonsulenter og Fremstilling af andet elektronisk udstyr.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Få mere at vide

Kampagnesite for ingeniøruddannelserne
www.engineerthefuture.dk

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Pige med bøger
Pige med bøger

Få inspiration til afklaring af dine interesser og muligheder i forhold til at vælge uddannelse...