Ingeniør kigger og arbejder på en håndprotese
Bacheloruddannelse

Sundhedsteknologi

På uddannelsen arbejder du med at udvikle og anvende avanceret udstyr og metoder til gavn for patienter og ansatte i sundhedssektoren.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i sundhedsteknologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen kombinerer du matematik, teknologi og it med viden om sundhed, elektrofysiologi og klinisk praksis. Uddannelsen giver dig en tværfaglig baggrund for at kunne samarbejde med læger, indføre og udvikle ny teknologi på sygehusene og forske i nye metoder til forbedring af diagnose og behandling.

Med en bachelor i sundhedsteknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Du vil som færdiguddannet bl.a. have jobmuligheder inden for sundhedssektoren og i medicoindustrien.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Sundhedsteknologi er en ingeniøruddannelse, der kombinerer ingeniørfag med en viden om biologi og medicin.

Du får en tværfaglig baggrund til at kunne samarbejde med læger, udvikle og indføre ny teknologi på sygehusene og forske i nye metoder til forbedring af diagnose og behandling.

Du kan fx komme til at arbejde med at give hjertelæger bedre metoder til at diagnosticere livstruende hjertesygdomme, at give en hjernekirurg mulighed for at forberede sig på en operation ved hjælp af et tredimensionalt computerbillede af en hjerne eller at udvikle teknologi, som er med til at give handicappede et bedre liv.

Områder

Du undervises i områder som fx:

 • Elektrofysiologi
 • Sensorteknologi
 • Digitale systemer
 • Kvantitativ fysiologi
 • Billeddannende teknologier
 • Databaser og informationssystemer
 • Regulatoriske krav og immaterielle rettigheder

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, kurser, øvelsestimer og problemorienteret projektarbejde i grupper.

Store dele af undervisningen er tilrettelagt som problemorienteret projektarbejde.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi C eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aalborg Universitet

 • Matematik A med et gennemsnit på mindst 4,0

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Bacheloruddannelsen i sundhedsteknologi foregår i:

 

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i sundhedsteknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på:

Sundhedsteknologi

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder inden for sygehussektoren og i medicoindustrien, dvs. i de private firmaer, der arbejder med at udvikle teknisk udstyr i form af avancerede apparater og computersystemer.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Få mere at vide

Se oversigt over it-uddannelser på universiteterne (futurepeople.dk)

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information