Kandidatuddannelse

Biomedicinsk teknik

På uddannelsen lærer du at udvikle metoder og apparater til diagnosticering, overvågning og behandling af patienter.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i biomedicinsk teknik/ biomedicinsk teknologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse
Økonomi:
SU

Du vil både få en medicinsk indsigt og lære at indgå i tværfaglige sammenhænge i forbindelse med udviklingen af forskellige apparater til diagnosticering, behandling og overvågning.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for både den medicotekniske industri og i sundhedsvæsenet, hvor du kan komme til at arbejde med udvikling af medicotekniske metoder og udstyr til hospitalerne.

 

Foto: Getty Images

 

Fold alle afsnit ud

Indhold

Biomedicinsk teknik/biomedicinsk teknologi er en tværfaglig uddannelse, der kombinerer det biomedicinske og det ingeniørfaglige område.

Uddannelsen foregår i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, og studiestrukturen er tilrettelagt, alt efter hvilken baggrund du har. Der er et studieforløb med obligatoriske fag for ingeniører og naturvidenskabelige bachelorer og et forløb for medicinere og idrætsbachelorer.

Det ingeniørfaglige område

Den tekniske del af uddannelsen handler om, hvordan man udvikler og bruger teknisk udstyr, der kan hjælpe med at få øje på eller behandle en sygdom.

Du får altså såvel ingeniørfærdigheder som medicinsk indsigt og bliver kvalificeret til at deltage i et tværfagligt samarbejde omkring udvikling af medicotekniske metoder og apparater til overvågning, diagnostik og behandling af patienter på landets hospitaler.

Det biomedicinske område

Biomedicin handler om at forstå, hvad der sker med kroppen i forbindelse med forskellige sygdomme, og hvordan man kan se de fysiske tegn på sygdommen.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. eller cand.scient.med., afhængigt af hvilken bacheloruddannelse du har.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, kurser, øvelsestimer og projektorienteret arbejde i grupper.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der varer et semester.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bachelor- eller professionsbacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Aarhus Universitet (au.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Læs om ansøgning og optagelse på Aarhus Universitet (au.dk)

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte) 

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for sundhedsvæsenet, hvor du fx vil kunne indgå i et samarbejde om forskning og udvikling af medikotekniske metoder og apparater eller samarbejde med industrien om udnyttelse af forskningsresultater til udvikling af nye apparater.

I erhvervslivet vil du kunne komme til at arbejde med udvikling og konstruktion af medikoudstyr, salg og markedsføring af apparaterne eller deltage sammen med læger i klinisk afprøvning af nye produkter.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.