kandidatuddannelse i Neuroscience and Neuroimaging
Kandidatuddannelse

Neuroscience and Neuroimaging

Kandidatuddannelsen, der udbydes på engelsk og foregår i Kina, har fokus på avancerede teknikker, der bruges til billeddannelse i neurovidenskabelig forskning.

Fakta

Navn:
Neuroscience and Neuroimaging
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen er tværfaglig og giver dig dyb indsigt i molekylær, cellulær og klinisk neurovidenskab samt forskellige neuroimaging-teknologier, herunder røntgen og CT-scanning. Du undervises også i neuropsykologi, psykiatri og neurofarmakologi.

Som færdiguddannet vil du bl.a. kunne arbejde med forskning inden for neurovidenskab og som specialist på hospitalsafdelinger, der benytter neuroimaging diagnostisk og forskningsmæssigt.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen giver en bred forståelse af nervesystemets funktion og lidelser fra det molekylære og cellulære niveau til det fysiologiske og anatomiske niveau. Den giver samtidig en stor indsigt i de teknikker, der bruges til billeddannelse i neurovidenskabelig forskning.

Kombination af billedteknikker med neurovidenskab

Du får undervisning i grundlæggende neurovidenskab fra det molekylære niveau til det kliniske miljø, der beskriver neurologiske sygdomme, og lærer bl.a. at kombinere avancerede billedteknikker med neurovidenskab.

Videnskabelige teorier

Du får undervisning i de videnskabelige teorier inden for fagområdet, og sammen med de tekniske aspekter giver dette en bred tilgang til neuroimaging, som gør dig i stand til at arbejde med det neurovidenskabelige forskningsfelt. 

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Neuroscience and Neuroimaging.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, studenteroplæg og selvstudier under vejledning af fagets lærere.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer knapt 1 år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Beijing i Kina.

Læs om

Uddannelsen udbydes i samarbejde med Sino-Danish-Center.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for neurovidenskabelig og neuroimaging forskning samt på hospitalsafdelinger, hvor du vil kunne arbejde som neuroimaging tekniker eller arbejde med forskning.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information