kandidatuddannelse i Neuroscience and Neuroimaging
Kandidatuddannelse

Neuroscience and Neuroimaging

Kandidatuddannelsen, der udbydes på engelsk og foregår i Kina, har fokus på avancerede teknikker, der bruges til billeddannelse i neurovidenskabelig forskning.

Fakta

Navn:
Neuroscience and Neuroimaging
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen er tværfaglig og giver dig dyb indsigt i molekylær, cellulær og klinisk neurovidenskab samt forskellige neuroimaging-teknologier, herunder røntgen og CT-scanning. Du undervises også i neuropsykologi, psykiatri og neurofarmakologi.

Som færdiguddannet vil du bl.a. kunne arbejde med forskning inden for neurovidenskab og som specialist på hospitalsafdelinger, der benytter neuroimaging diagnostisk og forskningsmæssigt.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver en bred forståelse af nervesystemets funktion og lidelser fra det molekylære og cellulære niveau til det fysiologiske og anatomiske niveau. Den giver samtidig en stor indsigt i de teknikker, der bruges til billeddannelse i neurovidenskabelig forskning.

Kombination af billedteknikker med neurovidenskab

Du får undervisning i grundlæggende neurovidenskab fra det molekylære niveau til det kliniske miljø, der beskriver neurologiske sygdomme, og lærer bl.a. at kombinere avancerede billedteknikker med neurovidenskab.

Du får undervisning i de videnskabelige teorier inden for fagområdet, og sammen med de tekniske aspekter giver dette en bred tilgang til neuroimaging, som gør dig i stand til at arbejde med det neurovidenskabelige forskningsfelt.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, studenteroplæg og selvstudier under vejledning af fagets lærere. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer knapt 1 år. 

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Neuroscience and Neuroimaging.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Beijing i Kina.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder i samarbejde med Sino-Danish-Center Neuroscience and Neuroimaging som en 2-årig kandidatuddannelse.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en naturvidenskabelig, sundhedsvidenskabelig eller teknisk videnskabelig bacheloruddannelse.

Det kan bl.a. være:

  • Biokemi
  • Biologi
  • Bioteknologi
  • Farmakologi
  • Fysik
  • Medicin
  • Molekylær biomedicin
  • Nanoscience

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for neurovidenskabelig og neuroimaging forskning samt på hospitalsafdelinger, hvor du vil kunne arbejde som neuroimaging tekniker eller arbejde med forskning.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Naturvidenskabeligt arbejde og Forskning og universitetsundervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information