Scanningsbilleder af hjernen
Kandidatuddannelse

Neuroscience and Neuroimaging

Kandidatuddannelsen, der udbydes foregår i Kina, har fokus på avancerede teknikker, der bruges til billeddannelse i neurovidenskabelig forskning.

Fakta

Navn:
Neuroscience and Neuroimaging
Andre betegnelser:
Neurovidenskab
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen er tværfaglig og giver dig dyb indsigt i molekylær, cellulær og klinisk neurovidenskab samt forskellige neuroimaging-teknologier, herunder røntgen og CT-scanning. Du undervises også i neuropsykologi, psykiatri og neurofarmakologi.

Som færdiguddannet vil du bl.a. kunne arbejde med forskning inden for neurovidenskab og som specialist på hospitalsafdelinger, der benytter neuroimaging diagnostisk og forskningsmæssigt.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen giver en bred forståelse af nervesystemets funktion og lidelser fra det molekylære og cellulære niveau til det fysiologiske og anatomiske niveau. Den giver samtidig en stor indsigt i de teknikker, der bruges til billeddannelse i neurovidenskabelig forskning.

Kombination af billedteknikker med neurovidenskab

Du får undervisning i grundlæggende neurovidenskab fra det molekylære niveau til det kliniske miljø, der beskriver neurologiske sygdomme, og lærer bl.a. at kombinere avancerede billedteknikker med neurovidenskab.

Videnskabelige teorier

Du får undervisning i de videnskabelige teorier inden for fagområdet, og sammen med de tekniske aspekter giver dette en bred tilgang til neuroimaging, som gør dig i stand til at arbejde med det neurovidenskabelige forskningsfelt. 

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Neuroscience and Neuroimaging.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, studenteroplæg og selvstudier under vejledning af fagets lærere.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer knapt 1 år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Aarhus Universitet (au.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aarhus Universitet (au.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i Neuroscience and Neuroimaging foregår i:

Uddannelsen udbydes i samarbejde med Sino-Danish Center.

Læs mere om Sino-Danish Center på deres hjemmeside (sdc.university)

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for neurovidenskabelig og neuroimaging forskning samt på hospitalsafdelinger, hvor du vil kunne arbejde som neuroimaging tekniker eller arbejde med forskning.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information