Studerende i laboratoriet
Kandidatuddannelse

Biomedical Engineering

Kandidatuddannelsen har fokus på samspillet mellem den menneskelige organisme, teknisk udstyr og fremtidige diagnose- og behandlingsmetoder.

Fakta

Navn:
Biomedical engineering
Andre betegnelser:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i medicin og teknologi
Mulighed for erhvervskandidat:
Ja
Varighed:
2 år (4 år ved erhvervskandidat)
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Kandidatuddannelsen kombinerer det tekniske med det medicinske og kvalificerer dig til at bidrage til udvikling af nyt udstyr og nye metoder til fremtidens diagnosticering og behandling af patienter.

Som færdiguddannet civilingeniør kan du fx arbejde i en udviklingsafdeling i en privat virksomhed, på et hospital, i en offentlig myndighed eller inden for forskning.

 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Du lærer at bruge matematik og fysik til at analysere og simulere bevægeapparatet, fx beregning af kraftpåvirkninger i led under bevægelse, visualisering og kvantificering af blodets strømning i hjertet og ud i kapillærerne samt transport i kroppen af antibiotika til behandling af multiresistente bakterier.

Materialer

Du får viden om forskellige materialer og bliver i stand til at udvælge de bedst egnede til fx kunstige blodkar, hjerteklapper og cochlear-implantater (høreapparater, som omdanner lyd til elektriske signaler). Dette er vigtigt for patienterne, men også et vigtigt udviklingsområde i forhold til at forbedre bæredygtigheden af de specialfremstillede materialer, der anvendes i sundhedssektoren.

Specialisering

Du kan specialisere dig inden for følgende områder:

  • Billeddiagnostik og strålingsfysik
  • Biomedicinsk signalbehandling og instrumentering
  • Biomodellering, cellulær signalering og transportfænomener
  • Biomekanik og biomaterialer

Erhvervskandidatuddannelse

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) udbyder også uddannelsen som en erhvervskandidatuddannelse. En erhvervskandidatuddannelse er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Uddannelsen retter sig mod personer, der er i beskæftigelse, og er ikke SU-berettiget.

Læs mere

Erhvervskandidatuddannelse på DTU (dtu.dk)

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Biomedical Engineering).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem laboratoriearbejde, forelæsninger, holdundervisning med diskussion og studenteroplæg samt projektarbejde i grupper.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Undervisning på DTU og KU

Uddannelsen er en samarbejdsuddannelse, og du får undervisning på både Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og på Københavns Universitet (KU).

Udlandsophold

Der er mulighed for et studieophold i udlandet. 

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år, og som typisk udføres i en privat virksomhed, på et hospital eller i en forskningsenhed ved KU eller DTU.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Danmarks Tekniske Universitet (dtu.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Danmarks Tekniske Universitet (dtu.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i Biomedical Engineering foregår i:

Uddannelsen er et samarbejde mellem Danmarks Tekniske Universitet og Købehavns Universitet.

DTU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Medicin og teknologi

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Du vil som færdiguddannet civilingeniør i medicin og teknologi have mulighed for ansættelse i udviklingsafdelinger i private virksomheder, på hospitaler, i offentlige myndigheder eller inden for forskning.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information