kandidatuddannelse i Biokemi
Kandidatuddannelse

Biochemistry

På kandidatuddannelsen får du dyb indsigt i den kemiske sammensætning i levende organismer.

Fakta

Navn:
Biochemistry
Andre betegnelser:
Biokemi
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig viden om de kemiske processer og reaktioner i levende organismer, og du kommer til at arbejde både eksperimentelt og teoretisk med biokemiske og molekylærbiologiske problemstillinger. Uddannelsen omfatter fire forskellige specialiseringer.

Som færdiguddannet kandidat vil du bl.a. have jobmuligheder i bioteknologiske virksomheder, i medicinalindustrien, i offentlige forskningsinstitutioner eller i den statslige administration.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen lærer du at definere, formulere, afgrænse og analysere en biokemisk problemstilling, og du lærer at planlægge og udføre videnskabelige eksperimenter. Du lærer også at fortolke forsøgsresultater og sætte dem ind i en større sammenhæng.

Specialiseringer

Uddannelsen består af elementerne hovedfag, valgfag og speciale og omfatter følgende specialiseringer:

  • Proteinkemi
  • Molekylær cellebiologi og immunologi
  • Molekylær genetik
  • Molekylær mikrobiologi

Ved siden af hovedfagene inden for den valgte specialisering tager du nogle valgfrie kurser, der er relevante for hovedfaget og/eller specialet. Specialet vil typisk være et selvstændigt projekt, som udgør en mindre del af et større forskningsprojekt.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Biochemistry.

Undervisning

Undervisningen foregår meget af tiden i laboratoriet, hvor du laver laboratorieøvelser og projekter. Du kommer også til at have forelæsninger og almindelig holdundervisning.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Udlandsophold og praktik

Der er gode muligheder for studieophold i udlandet eller praktik i en virksomhed.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer 1 år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskrav på Københavns Universitet (ku.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Københavns Universitet (ku.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i biochemistry foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen sigter primært mod job som forsker eller underviser. Biokemikere får ofte job ved universitetet eller i den biokemiske og medicinske industri samt på hospitalslaboratorier. Specialeområdet afgør i overvejende grad, hvilket biokemisk område man kommer til at arbejde inden for.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.