Kemistuderende i laboratoriet
Kandidatuddannelse

Kemi

På uddannelsen bruger du din kemiske viden til praktiske løsninger og udvider dermed dit kendskab til centrale metoder, teorier og begreber inden for kemi.

Fakta

Navn:
Kemi
Andre betegnelser:
Chemistry
Varighed:
2 år
Sprog:
Dansk eller engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På kandidatuddannelsen videreudvikler du dine kompetencer i at analysere og skabe kemiske forbindelser.

Du specialiserer dig inden for de områder af faget, du har størst interesse for.

Kandidatuddannelsen giver dig jobmuligheder i bl.a. den kemiske eller medicinalkemiske industri, i rådgivende virksomheder samt i den offentlige sektor, hvor du kan arbejde med fx forskning, ledelse, rådgivning eller undervisning.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen i kemi specialiserer du dig i områder som fx analytisk kemi, organisk kemi, uorganisk kemi, fysisk kemi eller biologisk kemi.

Du lærer under uddannelsen at arbejde som kemiker og planlægge og udføre eksperimentelt arbejde. Desuden opnår du kompetencer inden for både skriftlig og mundtlig formidling.

Du er i høj grad selv med til at sammensætte din uddannelse, hvilket giver dig mulighed for, at du kan specialisere dig og skærpe dine individuelle kompetencer inden for et eller flere områder af faget.

Opbygning og indhold kan variere

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master in Science (MSc) in Chemistry.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, matematiske øvelser, laboratorieøvelser og projektarbejde.

Sprog

Du kan tage uddannelsen på engelsk. Se hvor i afsnittet Uddannelsessteder.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½-1 år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Kandidatuddannelsen i kemi foregår i:

Uddannelsen på engelsk

KU, SDU, AAU og AU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Kemi

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig bl.a. jobmuligheder inden for ledelse, rådgivning, forskning, udvikling og formidling i både det private erhvervsliv og i den offentlige sektor.

Udvikling

Mange kemikere arbejder med udvikling, analyse og kontrol i medicinal-, plast-, materiale-, farve-, og fødevareindustri samt på hospitalslaboratorier og i miljøsektoren.

Pædagogikum

Kemi er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du kemi med et andet gymnasiefag, kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere i UG-artiklen:

Pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Sammenlign fx uddannelsers kvalitet og relevans.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Mette Hamborg Jensen på 26 år er uddannet farmaceut. Hun arbejder som kemiker hos Novo Nordisk i...