kandidatuddannelse i Kemi
Kandidatuddannelse

Kemi

På kandidatuddannelsen i kemi uddyber du dit kendskab til de centrale discipliner, metoder, teorier og begreber inden for kemi.

Fakta

Navn:
Kemi
Andre betegnelser:
Chemistry
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På kandidatuddannelsen videreudvikler du dine kompetencer i at analysere og skabe kemiske forbindelser. Du specialiserer dig inden for de områder af faget, du har størst interesse for.

Kandidatuddannelsen giver dig jobmuligheder i bl.a. den kemiske eller medicinalkemiske industri, i rådgivende virksomheder samt i den offentlige sektor, hvor du kan arbejde med fx forskning, ledelse, rådgivning eller undervisning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen i kemi specialiserer du dig i områder som fx analytisk kemi, organisk kemi, uorganisk kemi, fysisk kemi eller biologisk kemi.

Du bliver trænet i at arbejde som kemiker og lærer at planlægge og udføre eksperimentelt arbejde. Desuden opnår du kompetencer inden for både skriftlig og mundtlig formidling.

Du er i høj grad selv med til at sammensætte din uddannelse, hvilket giver dig mulighed for, at du kan specialisere dig og skærpe dine individuelle kompetencer inden for et eller flere områder af faget.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, regneøvelser, laboratorieøvelser og projektarbejde.

Uddannelsen udbydes også på engelsk ved KU, SDU, RUC og AU. Du kan læse mere om de forskellige kandidatuddannelser i kemi og muligheden for at kombinere kemi med andre fagområder på det ønskede uddannelsessteds hjemmeside.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½-1 år.

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master in Science (MSc) in Chemistry.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Roskilde, Odense, Aalborg og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder kemi som en 2-årig kandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes på engelsk, men kan indeholde enkelte kurser på dansk.

Du kan specialisere dig inden for følgende emner:

 • Analytisk kemi
 • Organisk syntese
 • Uorganisk kemi
 • Fysisk kemi
 • Kemi med suppleringfag

KU udbyder også en bacheloruddannelse i kemi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i kemi giver adgang til uddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder kemi som en 2-årig kandidatuddannelse.

Kemi læses i kombination med et andet kandidatfag – se, hvilke fag du kan kombinere med, på RUC’s hjemmeside. Her kan du også læse mere om kandidatuddannelsen.

RUC udbyder både kemi på dansk og på engelsk ved navn Chemistry. Vær opmærksom på, at der er forskellige kombinationsmuligheder for kemi og for Chemistry.

RUC udbyder også en bacheloruddannelse i kemi. Denne uddannelse udbydes også på engelsk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i kemi eller Chemistry skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse, hvori kemi indgår, giver i de fleste tilfælde adgang til uddannelsen. En række andre bacheloruddannelser, herunder særlige kombinationer af bachelorfag på RUC, giver ligeledes adgang til kandidatuddannelsen.

Se dine muligheder for optagelse på RUC's hjemmeside. Her kan du også se eventuelle krav til sprogkundskaber.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.ruc.dk.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder kemi som en 2-årig kandidatuddannelse. Undervisningen foregår på dansk eller engelsk afhængigt af underviseren - dog altid på engelske, hvis der er internationale studerende på holdet.

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i kemi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i kemi giver adgang til uddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder kemi som en 2-årig kandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes på dansk.

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i kemi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende uddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

 • Kemi og bioteknologi (diplomingeniør)
 • Kemi og bioteknologi (bachelor)
 • Kemiteknologi (bachelor)
 • Miljøteknologi/Miljøvidenskab (bachelor)
 • Bioteknologi (bachelor)

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder kemi som en 2-årig kandidatuddannelse, hvor man specialiserer sig inden for en af fagets hovedretninger. Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i kemi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i kemi fra AU giver adgang til kandidatuddannelsen.

Følgende andre bacheloruddannelser fra AU giver adgang til uddannelsen:

 • Kemi og teknologi
 • Medicinalkemi
 • Nanoscience

For at blive optaget på den engelsksprogede uddannelse skal du desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig bl.a. jobmuligheder inden for ledelse, rådgivning, forskning, udvikling og formidling i både det private erhvervsliv og i den offentlige sektor.

Mange kemikere arbejder med udvikling, analyse og kontrol i medicinal-, plast-, materiale-, farve-, og fødevareindustri samt på hospitalslaboratorier og i miljøsektoren.

Du kan også komme til at arbejde på universiteter, hvor du forsker og underviser studerende.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Kemi er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du kemi med et andet gymnasiefag, kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for naturvidenskabeligt arbejde, forskning og universitetsundervisning og undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Sammenlign fx uddannelsers kvalitet og relevans.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Mette Hamborg Jensen på 26 år er uddannet farmaceut. Hun arbejder som kemiker hos Novo Nordisk i...