kandidatuddannelse i Kemi
Kandidatuddannelse

Kemi

På uddannelsen bruger du din kemiske viden til praktiske løsninger og udvider dermed dit kendskab til centrale metoder, teorier og begreber inden for kemi.

Fakta

Navn:
Kemi
Andre betegnelser:
Chemistry
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På kandidatuddannelsen videreudvikler du dine kompetencer i at analysere og skabe kemiske forbindelser.

Du specialiserer dig inden for de områder af faget, du har størst interesse for.

Kandidatuddannelsen giver dig jobmuligheder i bl.a. den kemiske eller medicinalkemiske industri, i rådgivende virksomheder samt i den offentlige sektor, hvor du kan arbejde med fx forskning, ledelse, rådgivning eller undervisning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen i kemi specialiserer du dig i områder som fx analytisk kemi, organisk kemi, uorganisk kemi, fysisk kemi eller biologisk kemi.

Du lærer under uddannelsen at arbejde som kemiker og planlægge og udføre eksperimentelt arbejde. Desuden opnår du kompetencer inden for både skriftlig og mundtlig formidling.

Du er i høj grad selv med til at sammensætte din uddannelse, hvilket giver dig mulighed for, at du kan specialisere dig og skærpe dine individuelle kompetencer inden for et eller flere områder af faget.

Forskelle på uddannelsesstederne

Uddannelsen i kemi varierer fra universitet til universitet. Læs mere på det ønskede universitets hjemmeside.

Uddannelsen på engelsk

Uddannelsen udbydes også på engelsk ved KU, SDU, RUC og AU. 

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, matematiske øvelser, laboratorieøvelser og projektarbejde.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½-1 år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master in Science (MSc) in Chemistry.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Odense, Aalborg og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder kemi som en 2-årig kandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes på engelsk, men kan indeholde enkelte kurser på dansk.

Du kan specialisere dig inden for følgende emner:

 • Analytisk kemi
 • Organisk syntese
 • Uorganisk kemi
 • Fysisk kemi
 • Kemi med suppleringfag

KU udbyder også en bacheloruddannelse i kemi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i kemi giver adgang til uddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder ikke længere kemi. RUC har fået nye kandidatuddannelser, som du kan blive optaget på fra september 2022. Læs mere om RUC’s uddannelser og dine muligheder for optagelse på RUC’s hjemmeside.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder kemi som en 2-årig kandidatuddannelse. Undervisningen foregår på dansk eller engelsk afhængigt af underviseren - dog altid på engelske, hvis der er internationale studerende på holdet.

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i kemi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på SDU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i kemi giver adgang til uddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder kemi som en 2-årig kandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes på dansk.

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i kemi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende uddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

 • Kemi og bioteknologi (diplomingeniør)
 • Kemi og bioteknologi (bachelor)
 • Kemiteknologi (bachelor)
 • Miljøteknologi/Miljøvidenskab (bachelor)
 • Bioteknologi (bachelor)

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder kemi som en 2-årig kandidatuddannelse, hvor man specialiserer sig inden for en af fagets hovedretninger. Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i kemi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i kemi fra AU giver adgang til kandidatuddannelsen.

Følgende andre bacheloruddannelser fra AU giver adgang til uddannelsen:

 • Kemi og teknologi
 • Medicinalkemi
 • Nanoscience

For at blive optaget på den engelsksprogede uddannelse skal du desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig bl.a. jobmuligheder inden for ledelse, rådgivning, forskning, udvikling og formidling i både det private erhvervsliv og i den offentlige sektor.

Udvikling

Mange kemikere arbejder med udvikling, analyse og kontrol i medicinal-, plast-, materiale-, farve-, og fødevareindustri samt på hospitalslaboratorier og i miljøsektoren.

Undervisning

Kemi er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du kemi med et andet gymnasiefag, kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Du kan også komme til at arbejde på universiteter, hvor du arbejder med forskning og undervisning af studerende.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for naturvidenskabeligt arbejdeforskning og universitetsundervisning og undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Sammenlign fx uddannelsers kvalitet og relevans.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Mette Hamborg Jensen på 26 år er uddannet farmaceut. Hun arbejder som kemiker hos Novo Nordisk i...