kandidat i biomedicin
Kandidatuddannelse

Biomedicin

På den engelsksprogede kandidatuddannelse i biomedicin videreudvikler du dine kompetencer i arbejdet med at studere sygdomme på molekyle- og celleniveau.

Fakta

Navn:
Biomedicin
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen, der befinder sig i et felt mellem medicin, biokemi og biologi, giver adgang til den nyeste molekylærbiologiske viden, og du kan specialisere dig inden for flere områder.

Som færdiguddannet kandidat kan du bl.a. komme til at arbejde med forsknings- og udviklingsprojekter i medicinal- og biotekindustrien, levnedsmiddelteknologien, på hospitaler, på universiteter og i forskningscentre.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen i biomedicin udbygger du din viden fra bacheloruddannelsen og studerer de fundamentale processer, der styrer alle cellers liv og udvikling. Du lærer at analysere sygdomme på molekylært og cellulært niveau, og du lærer, hvordan lægemidler virker på kroppen.

Gennem valgfag, individuelle studieaktiviteter og speciale har du mulighed for at specialisere dig inden for faget.

De obligatoriske kurser er:

  • Human patofysiologi, hvor sygdomsmekanismer belyses på cellulært og molekylært plan
  • Videregående farmakologi, som omhandler lægemidlers virkning på cellulært niveau og på organniveau
  • Medicinsk neurobiologi, som omhandler centralnervesystemets opbygning og funktion, samt de vigtigste centralnervøse sygdomme

Du skal desuden deltage i et specialeforberedende kursus.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og laboratorieøvelser. Der er mulighed for praktik eller udlandsophold. Al undervisning foregår på engelsk.

Uddannelsens engelske betegnelse er Biomedicine.

Du afslutter kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale, der typisk varer 1 år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder biomedicin som en 2-årig kandidatuddannelse.

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i biomedicin.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Biomedicin fra SDU
  • Molekylær medicin fra AU
  • Molekylær biomedicin fra KU

Du skal desuden have engelskkundskaber, der svarer til engelsk på B-niveau.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Bemærk: Fra september 2018 udbydes uddannelsen ikke længere på engelsk, men på dansk. Hermed bortfalder kravet om engelsk B. Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen (også danske statsborgere) skal have bestået dansk A, studieprøven i dansk som andetsprog eller kunne dokumentere tilsvarende danskkundskaber. 

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for sygdomsbekæmpelse på både det private og det offentlige arbejdsmarked. Det kan være på fx hospitaler eller i bioteknologiske virksomheder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for naturvidenskabeligt arbejde og forskning og universitetsundervisning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information