kandidat i biomedicin
Kandidatuddannelse

Biomedicin

På den engelsksprogede kandidatuddannelse i biomedicin videreudvikler du dine kompetencer i arbejdet med at studere sygdomme på molekyle- og celleniveau.

Fakta

Navn:
Biomedicin
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen, der befinder sig i et felt mellem medicin, biokemi og biologi, giver adgang til den nyeste molekylærbiologiske viden, og du kan specialisere dig inden for flere områder.

Som færdiguddannet kandidat kan du bl.a. komme til at arbejde med forsknings- og udviklingsprojekter i medicinal- og biotekindustrien, levnedsmiddelteknologien, på hospitaler, på universiteter og i forskningscentre.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen i biomedicin udbygger du din viden fra bacheloruddannelsen og studerer de fundamentale processer, der styrer alle cellers liv og udvikling. Du lærer at analysere sygdomme på molekylært og cellulært niveau, og du lærer, hvordan lægemidler virker på kroppen.

Specialisering

Gennem valgfag, individuelle studieaktiviteter og speciale har du mulighed for at specialisere dig inden for faget.

Obligatoriske kurser

Obligatoriske kurser på uddannelsen:

  • Human patofysiologi, hvor sygdomsmekanismer belyses på cellulært og molekylært plan
  • Videregående farmakologi, som omhandler lægemidlers virkning på cellulært niveau og på organniveau
  • Medicinsk neurobiologi, som omhandler centralnervesystemets opbygning og funktion, samt de vigtigste centralnervøse sygdomme

Du skal desuden deltage i et specialeforberedende kursus.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og laboratorieøvelser. Der er mulighed for praktik eller udlandsophold. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale, der typisk varer 1 år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Biomedicine.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder biomedicin som en 2-årig kandidatuddannelse.

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i biomedicin.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på SDU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Biomedicin fra SDU
  • Molekylær medicin fra AU
  • Molekylær biomedicin fra KU

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for sygdomsbekæmpelse på både det private og det offentlige arbejdsmarked. Det kan være på fx hospitaler eller i bioteknologiske virksomheder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for naturvidenskabeligt arbejde og forskning og universitetsundervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information