kandidatuddannelse i Molekylærbiologi
Kandidatuddannelse

Molecular Biology

På den engelsksprogede kandidatuddannelse undersøger du geners og proteiners opbygning og funktion, cellers udvikling og respons samt organismers fysiologi.

Fakta

Navn:
Molecular Biology
Andre betegnelser:
Molekylær biologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Gennem obligatoriske fag, valgfag og dit speciale kan du specialisere dig inden for de områder af faget, du finder mest interessante, og derved skærpe dine individuelle kompetencer inden for molekylærbiologien.

Som færdiguddannet kandidat kan du bl.a. få job som forsker ved forskningsinstitutioner, i biotek- og medicinalindustrien eller hospitalsvæsnet. Du har også mulighed for at finde et job inden for undervisning, rådgivning og forvaltning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen i Molecular Biology får du et solidt kendskab til centrale teorier inden for biokemi, cellebiologi, genetik og mikrobiologi. Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med cellulær regulering og cellulær interaktion i forhold til DNA, RNA og proteiners egenskaber og funktioner.

På uddannelsen specialiserer du dig i at indsamle, analysere og vurdere molekylærbiologiske data og udvikler samtidig dine kompetencer inden for mundtlig og skriftlig formidling.

Forskelle på uddannelsesstederne

Uddannelsen varierer fra universitet til universitet. Læs mere på det ønskede universitets hjemmeside.

Uddannelsen på RUC

På RUC læser du kandidatuddannelsen i Molecular Biology i kombination med et andet kandidatfag.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem laboratorieøvelser og projektarbejde samt forelæsninger og almindelig holdundervisning. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½-1 år.

TItel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder Molecular Biology (molekylærbiologi) som en 2-årig kandidatuddannelse.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i molekylærbiologi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i molekylærbiologi fra AU, KU eller SDU giver adgang til uddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder ikke længere geografi. RUC har fået nye kandidatuddannelser, som du kan blive optaget på fra september 2022. Læs mere om RUC’s uddannelser og dine muligheder for optagelse på RUC’s hjemmeside.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen sigter primært mod job som forsker. Molekylærbiologer får ofte job ved forskningsinstitutioner eller i medicinalindustrien. Du har også mulighed for at få job inden for sundhedsvæsenet, fx ved hospitalerne.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for naturvidenskabeligt arbejde og forskning og universitetsundervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.