kandidatuddannelse i Molekylærbiologi
Kandidatuddannelse

Molecular Biology

På den engelsksprogede kandidatuddannelse undersøger du geners og proteiners opbygning og funktion, cellers udvikling og respons samt organismers fysiologi.

Fakta

Navn:
Molecular Biology
Andre betegnelser:
Molekylær biologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Gennem obligatoriske fag, valgfag og dit speciale kan du specialisere dig inden for de områder af faget, du finder mest interessante, og derved skærpe dine individuelle kompetencer inden for molekylærbiologien.

Som færdiguddannet kandidat kan du bl.a. få job som forsker ved forskningsinstitutioner, i biotek- og medicinalindustrien eller hospitalsvæsnet. 

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen i Molecular Biology får du et solidt kendskab til centrale teorier inden for biokemi, cellebiologi, genetik og mikrobiologi. Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med cellulær regulering og cellulær interaktion i forhold til DNA, RNA og proteiners egenskaber og funktioner.

På uddannelsen specialiserer du dig i at indsamle, analysere og vurdere molekylærbiologiske data og udvikler samtidig dine kompetencer inden for mundtlig og skriftlig formidling.

Forskelle på uddannelsesstederne

Uddannelsen varierer fra universitet til universitet. Læs mere på det ønskede universitets hjemmeside.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem laboratorieøvelser og projektarbejde samt forelæsninger og almindelig holdundervisning.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½-1 år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Læs om

AU udbyder også en bacheloruddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Molekylærbiologi.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen sigter primært mod job som forsker. Molekylærbiologer får ofte job ved forskningsinstitutioner eller i medicinalindustrien. Du har også mulighed for at få job inden for sundhedsvæsenet, fx ved hospitalerne.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.