Studerende i laboratoriet
Kandidatuddannelse

Molecular Biology

På kandidatuddannelsen undersøger du geners og proteiners opbygning og funktion, cellers udvikling og respons samt organismers fysiologi.

Fakta

Navn:
Molecular Biology
Andre betegnelser:
Molekylær biologi
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Gennem obligatoriske fag, valgfag og dit speciale kan du specialisere dig inden for de områder af faget, du finder mest interessante, og derved skærpe dine individuelle kompetencer inden for molekylærbiologien.

Som færdiguddannet kandidat kan du bl.a. få job som forsker ved forskningsinstitutioner, i biotek- og medicinalindustrien eller hospitalsvæsnet. 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen i Molecular Biology får du et solidt kendskab til centrale teorier inden for biokemi, cellebiologi, genetik og mikrobiologi. Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med cellulær regulering og cellulær interaktion i forhold til DNA, RNA og proteiners egenskaber og funktioner.

På uddannelsen specialiserer du dig i at indsamle, analysere og vurdere molekylærbiologiske data og udvikler samtidig dine kompetencer inden for mundtlig og skriftlig formidling.

 

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem laboratorieøvelser og projektarbejde samt forelæsninger og almindelig holdundervisning.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½-1 år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Aarhus Universitet (au.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aarhus Universitet (au.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i Molecular Biology foregår i:

AU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Molekylærbiologi

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen sigter primært mod job som forsker. Molekylærbiologer får ofte job ved forskningsinstitutioner eller i medicinalindustrien. Du har også mulighed for at få job inden for sundhedsvæsenet, fx ved hospitalerne.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.