Biolog på arbejde
Job

Biolog (job)

En biolog beskæftiger sig med naturen og levende organismer. Du kan fx arbejde med dyre- og planteliv, deres miljø, celler og gener.

Fakta

Arbejdssteder:
Universiteter, Gymnasier, Kommuner, Biotekindustri, Rådgivende firmaer, Museer
Stillingsbetegnelser:
Biolog, Zoolog, økolog, Underviser, Forsker, Konsulent

Biologer kan fx arbejde med at beskytte dyr og natur eller finde måder, der gør landbrug mere miljøvenligt.

Som biolog har du viden om, hvordan liv opstår og fungerer. Du arbejder rutineret både udendørs og i laboratorier med avanceret teknisk udstyr.

Biologer arbejder bl.a. på universiteter, i myndigheder og i miljøorganisationer.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

En biolog undersøger dyr og planter, og hvordan de lever sammen med hinanden og deres omgivelser i naturen.

Analyse og observationer

Nogle biologer arbejder i laboratorier, hvor de bruger avanceret udstyr til at undersøge celler eller teste idéer om, hvordan levende organismer fungerer og vokser. Andre studerer dyr og planter i naturen. Uanset hvad du laver som biolog, bruger du videnskabelige metoder og udstyr i dit arbejde.

Problemløsning og udvikling

Biologer kan arbejde med mange områder. Du kan fx finde mere miljøvenlige måder at drive landbrug på eller arbejde på at løse store problemer i verden. Det kan fx være forurening og spredning af bakterier og sygdomme eller ændringer af klimaet, der påvirker livet på Jorden.

Arbejdsopgaver

En biologs typiske arbejdsopgaver er at:

 • Tage prøver, fx fra naturen
 • Analysere prøver i et laboratorie
 • Bruge matematik og statistik til at analysere biologiske data
 • Fortolke og evaluere resultater af forskning og analyse
 • Rådgive om, overvåge og forvalte natur og miljø
 • Forske samt undervise og formidle videnskabelig viden

Karriereveje

Som biolog har du mange mulige karriereveje afhængigt af dine interesseområder. Du kan fx specialisere dig som:

 • Molekylærbiolog: Du undersøger, hvad der foregår i levende væsner på molekyleniveau. Molekyler er nogle af de mindste dele af organismer.
 • Mikrobiolog: Du studerer fx bakterier og virusser, for at forstå dem, hvordan de påvirker vores sundhed og miljø, og hvordan vi beskytte os imod dem.
 • Zoolog: Du er ekspert i dyr, deres adfærd, leveområder, og hvordan vi kan beskytte dem. Du kan arbejde med alt fra vilde dyr i naturen til dyr i zoologiske haver.
 • Botaniker: Du studerer planter – alt fra træer og blomster til alger og græs. Fx hvordan de vokser, påvirker vores miljø, og hvordan vi kan bruge dem til mad og medicin.
 • Miljøbiolog: Du tager prøver for at følge udviklingen i miljøet og løse problemer. Du kan fx finde ud af, hvilken effekt forurening og byggerier har på natur og dyreliv, og hvordan vi kan beskytte det.
 • Havbiolog: Du forsker i havets dyre- og planteliv og miljø. Du kan fx arbejde med at sikre bæredygtigt fiskeri, hvor fangsten ikke truer havets naturlige bestand af fisk med udryddelse.
 • Naturvejleder: Du skaber oplevelser og aktiviteter, hvor du formidler viden om naturen og dens dyre- og planteliv til børn, unge og voksne. Læs mere i jobartiklen Naturvejleder

Du kan også undervise i biologi, fx som lærer på et gymnasium. Læs mere i jobartiklen Gymnasielærer

Arbejdssteder

Nogle af de typiske arbejdssteder for biologer er:

 • Biotekvirksomheder, som udvikler og producerer lægemidler ved hjælp af levende organismer, fx bakterier eller planter
 • Medicinalvirksomheder
 • Det offentlige i staten, styrelser og regioner
 • Konsulent- og ingeniørvirksomheder
 • Uddannelsessteder
 • Miljøorganisationer
 • Zoologiske haver og akvarier

Indkomst

UG er under ombygning. Vi viser ikke indkomstdata på denne artikel længere.

Hvis du vil vide mere om lønniveauet for jobbet, kan du søge viden via en uddannelse, der leder til jobbet. Du kan fx finde data om lønniveau i Uddannelseszoom. 

Du kan som regel også finde information om lønniveauer på faglige organisationers hjemmesider.

Gå til Uddannelseszoom

Uddannelsesvej

Uddannelsen til biolog er en kandidatuddannelse.

Uddannelsesvejen til biolog er:

 • En gymnasial uddannelse
 • En bacheloruddannelse i biologi
 • En kandidatuddannelse i biologi

Læs om:

Mere uddannelse

Når du er uddannet biolog, har du flere muligheder for at læse videre.

Læs om dine muligheder for mere uddannelse

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.