kandidat i biologi - bioteknologi
Kandidatuddannelse

Biotechnology

Kandidatuddannelsen kvalificerer dig til at arbejde med bioteknologiske løsninger til en bæredygtig produktion af bioaktive stoffer.

Fakta

Navn:
Biotechnology
Andre betegnelser:
Bioteknologi
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På uddannelsen arbejder du med bioteknologiske problemstillinger og løsninger, der vedrører mikroorganismer, planter og dyr. Du lærer at anvende biologi og bioteknologi i udviklingen af nye produkter inden for fx fødevare- og medicinalindustrien.

Som færdiguddannet kandidat i bioteknologi er der jobmuligheder i fx bioteknologiske virksomheder eller i fødevare- og medicinalindustrien. Du kan også arbejde som konsulent i fx kommuner med energiproduktion, grøn teknologi eller målrette din karriere mod stillinger inden for ledelse og kommunikation. Desuden er der jobmuligheder inden for forsknings- og undervisningsområdet.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen kommer du til at arbejde med bioteknologiske problemstillinger, der vedrører mikroorganismer, planter og dyr på tværs af de traditionelle grænser.

Metoder og teorier

Du lærer at anvende avancerede metoder i forbindelse med forskningsprojekter og at benytte de nyeste teorier til at løse spørgsmål, som dukker op bl.a. i industrien og forskningsmiljøet.

Du kommer fx til at arbejde med at optimere organismer til at producere vigtige bioaktive stoffer, og du kommer til at diskutere etiske problemstillinger i forbindelse med naturvidenskabeligt arbejde.

Bioteknologisk produktudvikling

Desuden opnår du viden om innovation, patentering, entreprenørskab samt håndtering af store datasæt i alle faser af bioteknologisk produktudvikling, fra idé til færdigt produkt.

Du har flere muligheder for at dreje uddannelsen i den retning, du vil. Du kan fx bruge dine kurser til at:

  • blive ekspert inden for en organisme (bakterier, svampe, planter, dyr)
  • opnå en bred vifte af molekylærbiologiske teknologier, der kan bruges i mange sammenhænge
  • opnå kompetencer inden for innovative løsninger

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Biotechnology.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser og temaprojekter, hvor du arbejder med et afgrænset område.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der varer 1 år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Københavns Universitet (ku.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Københavns Universitet (ku.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i biotechnology foregår i:

KU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Bioteknologi (bachelor)

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for bioteknologiske områder. Du kan få job på både det private og det offentlige arbejdsmarked, fx i bioteknologiske virksomheder, i fødevare- og medicinalindustrien, inden for undervisningsområdet eller i forskningslaboratorier.

Du kan også arbejde som konsulent i fx kommuner med grøn teknologi eller målrette din karriere mod stillinger inden for ledelse og kommunikation. Endelig vil du have mulighed for arbejde inden for forskning og undervisning.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information