Kandidatuddannelse

Biosolutions

På kandidatuddannelsen lærer du at kombinere biologisk viden med teknologiske løsninger til at forbedre eller skabe bæredygtige produkter.

Fakta

Navn:
Biosolutions
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du går i dybden med biologiske løsninger, der fx kan bidrage til sundere eller mere bæredygtige fødevarer, udvikling af materialer eller miljøvenlige processer i virksomheder for at mindske brug af ressourcer.

Som færdiguddannet kan du forske eller arbejde med innovation, udvikling og procesoptimering.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Du lærer at udvikle biologiske processer, som kan bruges til bæredygtige produktioner. Du får en bred markedsforståelse og viden om produktionsorganismer, produktionsprocesser og kvalitetssikring af biomaterialer.

Fag

Du lærer bl.a. om mikroorganismer, råvarer og genanvendelsesmetoder og har fx fag som:

  • Biosolution in Industrial Application
  • Biological Production Hosts: Bench to Pilot Scale 
  • Bioprocess Engineering
  • Data Handling and Analysis
  • Downstream Processing and Refining

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Biosolutions.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, laboratorieøvelser og holdundervisning.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Københavns Universitet (ku.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Københavns Universitet (ku.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i biosolutions foregår i:

 

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i produktion af biobaserede produkter. Du kan få job på både det private og offentlige arbejdsmarked. 

Med en kandidatuddannelse i biosolutions vil du kunne arbejde med produktion og udvikling af biologiske råmaterialer til fx ingredienser, mikrobiologiske kulturer, enzymer og biobaserede materialer. Du kan også komme til at arbejde i organisationer og offentlige virksomheder, der arbejder med miljøteknologier, bæredygtighed, lovgivning, tilsyn og fødevaresikkerhed.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information