Kandidatuddannelse

Agrobiology

Kandidatuddannelsen handler om at skabe en bæredygtig produktion af fødevarer.

Fakta

Navn:
Agrobiology
Andre betegnelser:
Agrobiologi
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen foregår i et internationalt forskningsmiljø og giver dig viden om bæredygtig produktion af husdyr og planter med fokus på sundhed, velfærd, produktkvalitet, økologi og miljøpåvirkning.

Du kan specialisere dig inden for enten husdyrproduktion, planteernæring eller økologisk landbrug.

Som færdiguddannet kandidat kan du arbejde hos eksempelvis forsynings- og aftagervirksomheder knyttet til jordbrugs- og fødevareproduktionen, i konsulentvirksomheder eller hos kommuner, regioner, ministerier, styrelser og EU.

Du kan også arbejde inden for undervisnings- og forskningsområdet.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen giver dig viden på højt niveau om det primære jordbrug, hvor du specialiserer dig i enten planteproduktion eller husdyrproduktion og/eller økologi.

Landbrugsproduktionen i dag er i høj grad afhængig af forbrugernes ønsker og samfundets krav til dyrevelfærd, hensyn til miljøet og fødevarernes kvalitet. Disse forhold indgår i uddannelsen.

Du lærer at anvende og vurdere forskellige teoretiske og eksperimentelle metoder og også at formidle din viden videnskabeligt og populært.

Specialiseringer

Du kan specialisere dig i et af følgende områder:

  • Husdyrsundhed og -velfærd
  • Planteernæring og -sundhed
  • Økologisk jordbrug

Bemærk: Det er muligt at tage linjen økologisk jordbrug som et såkaldt double degree-forløb, hvor du indgår i et internationalt uddannelsesforløb og får en kandidatgrad fra såvel AU som det partneruniversitet, hvor en del af uddannelsen foregår.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Agrobiology.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og laboratorieøvelser.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½-1 år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskrav på Aarhus Universitet (au.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aarhus Universitet (au.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i agrobiology foregår i:

AU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Agrobiologi

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kandidat i agrobiologi kan du bl.a. arbejde som rådgiver i forsynings- og aftagervirksomheder knyttet til jordbrugs- og fødevareproduktionen, i konsulentvirksomheder eller hos kommuner, regioner, ministerier, styrelser og EU. Du kan også arbejde som underviser på højere uddannelsesinstitutioner.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information