kandidatuddannelse i Veterinærmedicin
Kandidatuddannelse

Veterinærmedicin

Kandidatuddannelsen er anden del af uddannelsen til dyrlæge og foregår mest på uddannelsens dyrehospitaler eller i private besætninger og virksomheder, hvor dyrlæger har deres virke.

Fakta

Navn:
Veterinærmedicin
Andre betegnelser:
Dyrlæge
Varighed:
2½ år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du kan på uddannelsen specialisere dig i større eller mindre husdyr, i veterinær folkesundhed eller biomedicin. Fagområderne afspejler de mange forskellige brancher, som veterinærer arbejder inden for.

Som færdiguddannet kan du arbejde som praktiserende dyrlæge eller med miljø- og levnedsmiddelkontrol i fx Fødevarestyrelsen og med kødkontrol på slagterierne. Du vil også kunne forske på universiteter eller i virksomheder, eller du vil kunne arbejde med produktudvikling i fx medicinal- og fodermiddelindustrien.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen får du en større indsigt i de praktiske kliniske og de parakliniske veterinære fag. Du lærer at undersøge dyr ved sygdom, finde ud af, hvad de fejler, og behandle dem for deres sygdomme, både medicinsk og gennem operationer.

Du lærer at rådgive dyreejere og virksomheder om sygdom, sundhed og velfærd hos dyr og om, hvordan man skal forholde sig over for sygdomme, der smitter mellem mennesker og dyr eller via fødevarer.

Du får også indsigt i forebyggelse af sygdomme, og du lærer at lave risikovurderinger og foretage basal fødevare- og miljøhygiejnisk inspektion og kontrol.

Profiler

På sidste del af din uddannelse vælger du en af flg. profiler:

  • Familiedyr - dyrlægearbejde i specialiseret familiedyrspraksis
  • Heste – dyrlægearbejde i hestepraksis
  • Besætningssundhed – dyrlægearbejde i store produktionsbesætninger 
  • One Health - embedsdyrlæge eller dyrlæge ansat i nationale eller internationale institutioner, der udfører forskning, risikovurdering eller risikohåndtering
  • Biomedicin – forskning, produktudvikling og kvalitetssikring inden for biomedicinske industri
  • Alternativ differentiering - et eller flere specifikke, veterinære fagområder

Autorisation

Uanset hvilken profil du vælger, vil du kunne opnå dansk autorisation som dyrlæge.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem teoretisk undervisning, teoretiske og praktiske øvelser, arbejde i KU’s laboratorier og på dyrehospitaler, korte eksterne praktikophold og projektarbejder i relation til erhvervsvirksomheder.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.med.vet.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder veterinærmedicin som en 2½-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i veterinærmedicin.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i veterinærmedicin skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i veterinærmedicin med anvendte veterinærfag giver adgang til uddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig mange jobmuligheder. 

Privatpraktiserende dyrlæge

Godt halvdelen af alle veterinæruddannelse arbejder som privatpraktiserende dyrlæger, hvor fokus er på enkelte dyrs velfærd og sundhed eller på husdyrsundhed i produktionsbesætninger.

Job inden for det offentlige 

Mange arbejder i offentligt regi med overvågning, kontrol og lovgivning omkring dyrevelfærd, smitsomme sygdomme og fødevaresikkerhed, herunder sygdomme, der smitter fra dyr til mennesker og via fødevarer.

Job inden for biomedicinsk industri

Endelig arbejder mange veterinærer med forsøgsdyr og udvikling af nye lægemidler og behandlingsformer inden for den biomedicinske industri.

Nogle veterinærer tager arbejde i udlandet, især i de øvrige nordiske lande, men også i England og Tyskland.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for læge, tandlæge og dyrlæge, administrativt arbejde og forskning og universitetsundervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.