kandidatuddannelse i Veterinærmedicin
Kandidatuddannelse

Veterinærmedicin

Kandidatuddannelsen er anden del af uddannelsen til dyrlæge og foregår mest på uddannelsens dyrehospitaler eller i private besætninger og virksomheder, hvor dyrlæger har deres virke.

Fakta

Navn:
Veterinærmedicin
Andre betegnelser:
Dyrlæge
Varighed:
2½ år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer om husdyrsygdomme og -sundhedsrådgivning og om fødevaresikkerhed.

Du vil under supervision selv håndtere, undersøge og behandle syge husdyr. Dyrene er både produktionsdyr som køer, får og grise, heste og familiedyr, som hunde, katte, kaniner, fugle og krybdyr. 

Som færdiguddannet kan du uanset din profilering arbejde som praktiserende dyrlæge eller fx med One-Health i Fødevarestyrelsen. Du kan også forske på universiteter eller i virksomheder, eller du kan arbejde med produktudvikling i fx medicinal- og fodermiddelindustrien.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen får du en større indsigt i de praktiske kliniske og de parakliniske veterinære fag. Du lærer at undersøge dyr ved sygdom og finde ud af, hvad de fejler og at behandle dem for deres sygdomme, både medicinsk og gennem operationer.

Du lærer også at rådgive dyreejere og virksomheder om sygdom, sundhed og velfærd hos dyr og om, hvordan man skal forholde sig over for sygdomme, der smitter mellem mennesker og dyr eller via fødevarer. 

Du får indsigt i forebyggelse af sygdomme, og du lærer at lave risikovurderinger og foretage basal fødevare- og miljøhygiejnisk inspektion og kontrol. 

Profiler

På sidste del af din uddannelse vælger du en af disse profiler:

  • Familiedyr - dyrlægearbejde i specialiseret familiedyrspraksis
  • Heste – dyrlægearbejde i hestepraksis
  • Besætningssundhed – dyrlægearbejde i store produktionsbesætninger 
  • One Health - embedsdyrlæge eller dyrlæge ansat i nationale eller internationale institutioner, der udfører forskning, risikovurdering eller risikohåndtering
  • Biomedicin – forskning, produktudvikling og kvalitetssikring inden for biomedicinske industri
  • Alternativ differentiering - et eller flere specifikke, veterinære fagområder

Autorisation

Uanset hvilken profil du vælger, vil du kunne opnå dansk autorisation som dyrlæge.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.med.vet.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem teoretisk undervisning, teoretiske og praktiske øvelser, arbejde i laboratorier og på dyrehospitaler, korte eksterne praktikophold og projektarbejder i relation til erhvervsvirksomheder. 

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs om

KU udbyder også en bacheloruddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Veterinærmedicin.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig flere jobmuligheder. 

Privatpraktiserende dyrlæge

Godt halvdelen af alle veterinæruddannelse arbejder som privatpraktiserende dyrlæger, hvor fokus er på enkelte dyrs velfærd og sundhed eller på husdyrsundhed i produktionsbesætninger.

Job inden for det offentlige 

Mange arbejder i offentligt regi med overvågning, kontrol og lovgivning omkring dyrevelfærd, smitsomme sygdomme og fødevaresikkerhed, herunder sygdomme, der smitter fra dyr til mennesker og via fødevarer.

Job inden for biomedicinsk industri

Endelig arbejder mange veterinærer med forsøgsdyr og udvikling af nye lægemidler og behandlingsformer inden for den biomedicinske industri.

Nogle veterinærer tager arbejde i udlandet, især i de øvrige nordiske lande, men også i England og Tyskland.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.