Kandidatuddannelse

Food Science and Technology

Kandidatuddannelsen giver dig kompetencer til at udvikle fremtidens velsmagende og bæredygtige fødevarer.

Fakta

Navn:
Food Science and Technology
Andre betegnelser:
Fødevarevidenskab
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får viden om de nyeste bæredygtige produktionsmetoder og teknologier. Du lærer også at styre produktionen i en fødevarevirksomhed. 

Under uddannelsen kan du specialisere dig i plantebaserede fødevarer, mejeriteknologi, ølvidenskab eller en individuel specialisering, som du sammensætter ud fra dine interesser.

Som færdiguddannet kan du arbejde med den grønne omstilling af fødevareproduktionen, kvalitetsstyring, rådgivning/salg og ledelse – eller med forskning og udvikling af fødevarer.

Foto: Københavns Universitet

Fold alle afsnit ud

Indhold

På fødevarevidenskab arbejder du med forarbejdning af fødevarer. Du lærer om produktion af råvarer og om sikkerhed, sundhed og bæredygtighed i forbindelse med fødevareproduktion.

Alt efter hvilken specialisering du vælger, kan du fokusere på specifikke råvarer, processer eller på fx bæredygtighed og grøn omstilling.

Specialiseringer

Du kan vælge mellem følgende specialiseringer:

  • Plantebaserede fødevarer
  • Mejeriteknologi (mejeriingeniør)
  • Ølvidenskab (mulighed for at blive brygmester)
  • Individuel specialisering (hvor du kan fokusere på de emner, der netop interesserer dig)

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.tech.al. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Food Science and Technology.

Undervisning

Undervisningen omfatter forelæsninger, seminarer, praktiske og teoretiske øvelser samt projektarbejde. Du arbejder både selvstændigt og i grupper.

Der er i løbet af uddannelsen muligheder for at samarbejde med en fødevarevirksomhed. 

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Udlandsophold

Der er under studiet mulighed for at tage et studieophold i udlandet.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½-1 år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Københavns Universitet (ku.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Københavns Universitet (ku.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i food science and technology foregår i:

KU udbyder også en bacheloruddannelse i fødevarer og ernæring.

Læs mere i UG-artiklen:

Fødevarer og ernæring

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde med produktudvikling, bæredygtighed, kvalitetsstyring og virksomhedsledelse eller med rådgivning og salg i fødevareproducerende virksomheder.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information