Kandidatuddannelse

Food Innovation and Health

På uddannelsen lærer du om sund, bæredygtig og velsmagende mad i teori og praksis.

Fakta

Navn:
Food Innovation and Health
Andre betegnelser:
Fødevareinnovation og sundhed
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig viden om innovation og produktudvikling, betydningen af gode råvarer og fødevaresikkerhed.

Du får også viden om madens ernæringsmæssige, kemiske og fysiske egenskaber og lærer om maden i en større kulturel og psykologisk kontekst samt om forbrugeradfærd og bæredygtighed.

Som færdiguddannet kan du arbejde inden for produktudvikling af sunde, bæredygtige og velsmagende fødevarer i industrien. Du kan også blive rådgiver i institutioner og storkøkkener, få job inden for undervisning eller etablere din egen start-up virksomhed.

Foto: Københavns Universitet

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen i fødevareinnovation og sundhed giver dig redskaber til at udvikle, tilberede og rådgive om sund, bæredygtig og velsmagende mad. Du kommer til at beskæftige dig med mad, ernæring og sundhed i både teori og praksis.

Emner

Du lærer om fødevaresikkerhed, betydningen af råvarekvalitet, bioaktive komponenter og ernæring. Du får viden om kostens generelle betydning for folkesundheden samt en videnskabelig vinkel på gastronomien.

Du lærer om de menneskelige sanser og om psykologien bag forbrugeres adfærd, så du kan bidrage til at få befolkningen til at spise mere sundt og bæredygtigt uden at gå på kompromis med velsmagen.

Produktudvikling og entreprenørskab er en vigtig del af uddannelsen, herunder at arbejde innovativt med en fødevare – lige fra at nytænke en ingrediens til at sælge en produktidé eller et koncept til en virksomhed.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Food Innovation and Health.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser, projektopgaver og ekskursioner.

Der er mulighed for at samarbejde med industrien eller offentlige organisationer under uddannelsen.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Udlandsophold

Du har mulighed for at tage et udlandsophold i løbet af uddannelsen.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer et semester.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Københavns Universitet (ku.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Københavns Universitet (ku.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i food innovation and health foregår i:

KU udbyder også en bacheloruddannelse i fødevarer og ernæring.

Læs mere i UG-artiklen:

Fødevarer og ernæring

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen kan give dig undervisnings-, rådgivnings- og ledelsesmæssige jobmuligheder i private virksomheder, institutioner og storkøkkener, fx inden for fødevarebranchen, uddannelses-, sundheds- og plejesektoren.

Desuden kan du komme til at beskæftige dig med produktudvikling af sunde og bæredygtige fødevarer af høj gastronomisk kvalitet i industri og catering. Endelig kan du etablere din egen start-up virksomhed.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information