kandidat i integrerede fødevarestudier
Kandidatuddannelse

Integrated Food Studies

På kandidatuddannelsen, der er engelsksproget, får du indsigt i fødevarevidenskab, innovative processer og produktudvikling.

Fakta

Navn:
Integrated Food Studies
Andre betegnelser:
Integrerede fødevarestudier
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får indgående kendskab til fødevaresystemer via samfundsvidenskabelige og fødevarevidenskabelige metoder. Du lærer bl.a. om, hvordan vi mennesker producerer, interagerer med, innoverer og designer vores madsystemer.

Uddannelsen giver dig indblik i regler og praksis inden for ledelse og du vil, ofte i samarbejde med virksomheder og organisationer, arbejde med at optimere til mere bæredygtige systemer.

Som færdiguddannet kandidat vil du have et bredt spektrum af jobmuligheder i fødevaresektoren, både i større og mindre virksomheder og hos offentlige myndigheder inden for henholdsvis stat og kommuner eller forandringsinstitutioner og tænketanke samt private rådgivnings- og konsulentfirmaer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen giver en tværfaglig og helhedsorienteret indgang til studiet af fødevaresystemer, mad og måltider.

Du lærer at analysere komplekse problemstillinger i feltet mellem systemer og aktører inden for madområdet. Det kan fx være i forhold til fokus på bæredygtighed i hele kæden fra produktion over forarbejdning til forbrug. Eller det kan være alternative bud på fremtidens måde at producere og forbruge på (plantebaseret, lokalt, oplevelsesorienteret osv.) i både offentlige og private institutioner og virksomheder.

Du vil samtidig få viden om metoder til at udvikle og designe nye innovative løsninger til de kommende års udfordringer på området, fx i forbindelse med problematikker som over- og underernæring.

Områder

Du får indsigt i følgende emneområder:

  • Fødevaresociologi – herunder den sociale betydning af måltidet
  • Madsystemer, teknologier og forbrugervidenskab
  • Design og system innovation

Inden for hvert emneområde får du undervisning i faglige moduler, der går på tværs af traditionelle spor inden for fødevaresektoren. Du vil opnå kompetencer i aktøranalyse, samfundsvidenskabelige metoder og innovativ forandringsledelse. Du lærer desuden om interventionsmetoder og design.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, projektarbejde og selvstudier under vejledning af fagets lærere. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer et semester.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.tech. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Integrated Food Studies.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder Integrated Food Studies som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i integrerede fødevarestudier skal du have en relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse.

For at blive optaget på den engelsksprogede uddannelse skal du desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Du vil som færdiguddannet kunne finde arbejde inden for fødevaresektoren, herunder i private fødevarevirksomheder, inden for ingrediensindustrien eller i detailhandlen, hvor du vil kunne arbejde som kategoriansvarlig, opskriftsudvikler eller ansvarlig for bæredygtighed.

Der kan være jobmuligheder i private rådgivnings- og konsulentfirmaer samt mulighed for at starte egen virksomhed.

Endelig vil du kunne finde job hos offentlige myndigheder inden for henholdsvis staten og kommunerne.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og naturvidenskabeligt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information