kandidat i integrerede fødevarestudier
Kandidatuddannelse

Integrated Food Studies

På kandidatuddannelsen får du indsigt i fødevarevidenskab, innovative processer og produktudvikling.

Fakta

Navn:
Integrated Food Studies
Andre betegnelser:
Integrerede fødevarestudier
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får indgående kendskab til fødevaresystemer via samfundsvidenskabelige og fødevarevidenskabelige metoder. Du lærer bl.a. om, hvordan vi mennesker producerer, interagerer med, innoverer og designer vores madsystemer.

Uddannelsen giver dig indblik i regler og praksis inden for ledelse, og du vil, ofte i samarbejde med virksomheder og organisationer, arbejde med at optimere til mere bæredygtige systemer.

Som færdiguddannet kandidat vil du have jobmuligheder i fødevaresektoren.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen giver en tværfaglig og helhedsorienteret indgang til studiet af fødevaresystemer, mad og måltider.

Du lærer at analysere komplekse problemstillinger i feltet mellem systemer og aktører inden for madområdet. Det kan fx være i forhold til fokus på bæredygtighed i hele kæden fra produktion over forarbejdning til forbrug. Eller det kan være alternative bud på fremtidens måde at producere og forbruge på (plantebaseret, lokalt, oplevelsesorienteret osv.) i både offentlige og private institutioner og virksomheder.

Områder

Du får indsigt i følgende emneområder:

  • Fødevaresociologi – herunder den sociale betydning af måltidet
  • Madsystemer, teknologier og forbrugervidenskab
  • Design og systeminnovation

Inden for hvert emneområde får du undervisning i faglige moduler, der går på tværs af traditionelle spor inden for fødevaresektoren.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.tech. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Integrated Food Studies.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, projektarbejde og selvstudier under vejledning af fagets lærere.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer et semester.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Københavns Universitet (ku.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Københavns Universitet (ku.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kanidatuddannelsen i Integrated Food Studies foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Du vil som færdiguddannet kunne finde arbejde inden for fødevaresektoren, herunder i private fødevarevirksomheder, inden for ingrediensindustrien eller i detailhandlen, hvor du vil kunne arbejde som kategoriansvarlig, opskriftsudvikler eller ansvarlig for bæredygtighed.

Du kan også finde arbejde hos offentlige myndigheder, i private rådgivnings- og konsulentfirmaer eller starte egen virksomhed. 

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information