kandidat i integrerede fødevarestudier
Kandidatuddannelse

Integrated Food Studies

På kandidatuddannelsen, der er engelsksproget, får du indsigt i fødevaresystemer, fødevaredesign og folkesundhedsernæring.

Fakta

Navn:
Integrated Food Studies
Andre betegnelser:
Integrerede fødevarestudier
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får kompetencer inden for aktøranalyse og forandringsledelse og lærer bl.a. om, hvordan forskellige bespisningssystemer fungerer og eventuelt kan ændres og optimeres. Endelig får du også kompetencer inden for policy og governance området samt projektledelse.

Som færdiguddannet kandidat vil du have jobmuligheder i fødevaresektoren og hos offentlige myndigheder inden for henholdsvis stat og kommuner eller i private rådgivnings- og konsulentfirmaer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen giver en tværfaglig og helhedsorienteret indgang til studiet af fødevaresystemer, mad og måltider.

Du lærer at analysere komplekse problemstillinger i feltet mellem systemer og aktører inden for madområdet. Det kan fx være madsystemer inden for ældreområdet, børnehave- og skolebespisning eller anden offentlig/privat bespisning. Det kan også være en kampagne for sundere kost, som er rettet mod personer.

Du vil samtidig få viden om metoder til at udvikle nye innovative løsninger til de kommende års udfordringer på området, fx i forbindelse med problematikker som over- og underernæring.

Du får indsigt i følgende emneområder:

  • Fødevaresystemers innovation og netværk
  • Folkesundhedsernæring og måltider
  • Design og gastronomi

Inden for hvert emneområde får du undervisning i faglige moduler, der går på tværs af traditionelle spor inden for fødevaresektoren. Du vil opnå kompetencer i aktøranalyse og forandringsledelse og lære om interventionsmetoder og strategisk design. De projekter, du skal udarbejde undervejs, vil tage udgangspunkt i madrelaterede systemer eller fødevarevirksomheder.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, projektarbejde og selvstudier under vejledning af fagets lærere. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.tech.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder Integrated Food Studies som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen i integrerede fødevarestudier skal du have en relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse.

For at blive optaget på den engelsksprogede uddannelse skal du desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Du vil kunne finde arbejde inden for fødevaresektoren og hos offentlige myndigheder inden for henholdsvis staten og kommunerne.

Det kan også være job i private rådgivnings- og konsulentfirmaer eller inden for forskning.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og naturvidenskabeligt arbejde.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information