Foto af Levnedsmiddelingeniør
Job

Levnedsmiddelingeniør

Som levnedsmiddelingeniør er du ansat i fødevareindustrien, hvor du bl.a. beskæftiger dig med tilsyn med maskiner.

Fakta

Arbejdssteder:
Levnedsmiddelindustrien, Levnedsmiddelkontrol, Uddannelsessteder
Stillingsbetegnelser:
Levnedsmiddelingeniør

Desuden står du for kontrol- og laboratoriearbejde samt planlægning, sikkerhed og udvikling. Dine arbejdsopgaver afhænger af virksomheden.

Som levnedsmiddelingeniør skal du være interesseret i fødvareindustrien, miljøudvikling og lovgivning inden for området. Du skal desuden have et stort kendskab til brug og drift af maskiner. En levnedsmiddelingeniør kan også beskæftige sig med undervisning og forskning.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af levnedsmiddelingeniør
Udvikling - Ingeniøren tester prøver på en ny mineralvand.

Levnedsmiddelingeniører arbejder bredt inden for fødevareområdet og især i levnedsmiddelindustrien. Arbejdsindholdet er i høj grad bestemt af, hvilken virksomhed du er ansat i.

Som regel ligger en levnedsmiddelingeniørs arbejde inden for følgende områder: driftsarbejde, kontrol- og laboratoriearbejde, udviklingsarbejde og projektering.

Driftsarbejde kan være meget alsidigt. Det består bl.a. i at holde tilsyn med og styre den daglige produktion, men det kan også omfatte regnskabsarbejde, budgetoverslag, personaleudvikling og fx sikkerheds- og miljøarbejde.

Kontrol- og laboratoriearbejde omfatter styring af den rutinemæssige undersøgelse og kvalitetskontrol af råvarer og færdigvarer. Meget af laboratoriearbejdet foregår i samarbejde med laboranter, og laboratorieteknikere.

Udviklingsarbejdet handler om nye produkttyper og nye produktionsmetoder. Udviklingsarbejdet foregår ofte på tværs af virksomhedens faggrupper.

Projektering kan bestå i at planlægge nye anlæg eller ændre de eksisterende. Som levnedsmiddelingeniør skal du tage stilling til processer, vælge teknologi, maskiner og andet apparatur, overveje kemiske og biologiske forhold, strømforsyning, eventuel vandtilførsel, spildevandsafledning og affaldsstoffer.

Med til projekteringen hører også at sikre, at virksomheden overholder levnedsmiddellovgivningen og miljø- og arbejdsmiljølovene.

I forbindelse med projekteringsopgaver må ingeniøren ofte sætte sig ind i nye emner og fx foretage en række forsøg.

Arbejdsplads

Levnedsmiddelingeniører kan blive ansat i alle typer virksomheder i levnedsmiddelindustrien, inden for Forskning og udvikling, kemisk industri og de kan også arbejde inden for offentlig levnedsmiddelkontrol, forskning og miljøkontrol og som undervisere på fagskoler og tekniske skoler.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Levnedsmiddelingeniør49.223 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Der er på sigt mulighed for at blive leder af afdelingen. Det kan være en fordel af have suppleret sin uddannelse med kurser på Ingeniørernes lederuddannelse. Se også Leder.

Mere uddannelse

Foreningen af Levnedsmiddelingeniører og -kandidater og Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (KU) udbyder forskellige efteruddannelseskurser. Se også diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse.

Få mere at vide

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
www.dtu.dk

Dansk Industri
www.danskindustri.dk

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
www.science.ku.dk

Kampagnesite for ingeniøruddannelserne
www.engineerthefuture.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.