uddannelsen til diplomingeniør i fødevareanalyse
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - fødevaresikkerhed og -kvalitet

Uddannelsen har fokus på kvalitetssikring og kontrol af det, vi spiser. Det kan både være den offentlige kontrol og egenkontrol i virksomheder.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - fødevaresikkerhed og -kvalitet
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du bliver bl.a. undervist i kemi, mikrobiologi og kemi med fokus på kvalitetssikring, hygiejne og kontrol af fødevarer.

Efter uddannelsen kan du få job inden for fødevaresikkerhed og kvalitetssikring, eller du kan arbejde med kontrol af overholdelse af lovkrav i fødevareindustrien.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Forbrugerne i dag er meget bevidste om fødevarers betydning for deres egen sundhed, og de har derfor fokus på bl.a. fødevaresikkerhed samt råvare- og ernæringsmæssig kvalitet.

Fødevaresikkerhed handler om påvirkning fra kemiske stoffer og sygdomsfremkaldende bakterier, som kan findes i vores mad. På uddannelsen lærer du bl.a. at undersøge forekomsten af disse bakterier og stoffer ved at analysere hele produktionskæden fra råvaren til det endelige produkt.

Indhold

Du får undervisning i emner som:

 • Toksikologi
 • Mikrobiologi
 • Kemi
 • Ernæring
 • Statistik
 • Risikovurdering og kvalitetssikring
 • Fødevareproduktion

Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem DTU og Københavns Universitet (KU). Du kommer til at studere ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på KU et semester, mens resten af uddannelsen foregår på DTU.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, projektarbejde i grupper og laboratorieøvelser. Der er virksomhedspraktik et semester. 

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt) og får titlen diplomingeniør/professionsbachelor.

Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Engineering in Food Safety and Quality.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

Du kan også søge med en relevant videregående uddannelse.

Specifikke adgangskrav

 • Matematik A
 • Bioteknologi A eller kemi B eller biologi B og kemi C

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Yderligere adgangskrav på Danmarks Tekniske Universitet

 • Engelsk B med mindst 3,0 i karaktergennemsnit eller engelsk A med mindst 2,0 i karaktergennemsnit eller godkendt engelsktest. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside. 

Yderligere adgangskrav på Danmarks Tekniske Universitet fra 2022

 • Kemi B eller bioteknologi A
 • Fysik B eller geovidenskab A

Bemærk om adgangskrav fra 2023

 • Fra optagelsen 2023 skal engelsk B være bestået med et karaktergennemsnit på mindst 2,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Lyngby (enkelte kurser i Ballerup) og et semester på Københavns Universitet (Frederiksberg).

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder fødevaresikkerhed og -kvalitet som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse.

Uddannelsen udbydes i samarbejde med Københavns Universitet (KU).

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Kgs. Lyngby (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for fødevareindustrien, hvor du kan arbejde med fødevaresikkerhed, kvalitetssikring og kontrol af fødevareindustriens overholdelse af lovgivningen på området. Du vil fx kunne arbejde som levnedsmiddelingeniør og levnedsmiddelinspektør.

Du kan også få job i den bioteknologiske industri, hvor du kan arbejde med analyser af produkter og sikkerhed og kvalitet, eller som produktionsingeniør, driftsleder eller sikkerheds- og kvalitetsmedarbejder.

Mere uddannelse

Du kan læse videre ved at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør. Se oversigten over uddannelser til civilingeniør.

Få mere at vide

Kampagnesite for ingeniøruddannelserne: www.engineerthefuture.dk

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information