uddannelsen til diplomingeniør i fødevareanalyse
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - fødevaresikkerhed og -kvalitet

Uddannelsen i at analysere en fødevare handler generelt om kvalitetssikring og kontrol af det, vi spiser. Det kan både være den offentlige kontrol og egenkontrol i virksomheder.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - fødevaresikkerhed og -kvalitet
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen, der tidligere hed fødevareanalyse, bliver du bl.a. undervist i kemi, mikrobiologi og kemi og vil have fokus på kvalitetssikring, hygiejne og kontrol af fødevarer.

Du vil kunne få job inden for fødevaresikkerhed og kvalitetssikring eller arbejde med kontrol af overholdelse af lovkrav i fødevareindustrien.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Forbrugerne i dag er meget bevidste om fødevarers betydning for deres egen sundhed, og de har derfor fokus på bl.a. fødevaresikkerhed samt råvare- og ernæringsmæssig kvalitet.

Fødevaresikkerhed handler om påvirkning fra kemiske stoffer og sygdomsfremkaldende bakterier, som kan findes i vores mad. På uddannelsen lærer du bl.a. at undersøge forekomsten af disse bakterier og stoffer ved at analysere hele produktionskæden fra råvaren til det endelige produkt.

Du får undervisning i emner som:

 • Toksikologi
 • Mikrobiologi
 • Kemi
 • Ernæring
 • Statistik
 • Risikovurdering og kvalitetssikring
 • Fødevareproduktion

Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem DTU og Københavns Universitet. Du kommer til at studere ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet et semester, mens resten af uddannelsen foregår på DTU.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, projektarbejde i grupper og laboratorieøvelser.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt og får titlen diplomingeniør/professionsbachelor.

Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Engineering in Food Safety and Quality.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Du kan også søge med en relevant videregående uddannelse.

Specifikke adgangskrav er:

 • Matematik A
 • Enten bioteknologi A eller kemi B eller biologi B og kemi C
 • Engelsk B

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Yderligere adgangskrav på Danmarks Tekniske Universitet:

Fra optagelsen 2020 skal du have matematik A med et karaktergennemsnit fra den gymnasiale eksamen på mindst 7,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Lyngby og i København (et semester).

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder fødevaresikkerhed og -kvalitet som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse.

Uddannelsen udbydes i samarbejde med Københavns Universitet (KU).

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Kongens Lyngby (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Det halve års ingeniørpraktik kan være lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for fødevareindustrien, hvor du kan arbejde med fødevaresikkerhed, kvalitetssikring og kontrol af fødevareindustriens overholdelse af lovgivningen på området.

Du vil bl.a. kunne arbejde som levnedsmiddelingeniør og levnedsmiddelinspektør.

Andre jobmuligheder kunne være produktionsingeniør, driftsleder mv. og sikkerheds- og kvalitetsmedarbejder.

Du kan læse videre ved at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør. Se oversigten over uddannelser til civilingeniør.

Få mere at vide

Kampagnesite for ingeniøruddannelserne
www.engineerthefuture.dk

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Pige med bøger
Pige med bøger

Få inspiration til afklaring af dine interesser og muligheder i forhold til at vælge uddannelse...