Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - fødevaresikkerhed og -kvalitet

Uddannelsen har fokus på kvalitetssikring og kontrol af det, vi spiser. Det kan både være den offentlige kontrol og egenkontrol i virksomheder.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - fødevaresikkerhed og -kvalitet
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du bliver bl.a. undervist i kemi, mikrobiologi og risikovurdering, hygiejne og kontrol af fødevarer.

Efter uddannelsen kan du få job inden for fødevaresikkerhed og kvalitetssikring, eller du kan arbejde med kontrol af overholdelse af lovkrav i fødevareindustrien.

Du kan også læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Forbrugerne i dag er meget bevidste om fødevarers betydning for deres egen sundhed, og de har derfor fokus på bl.a. fødevaresikkerhed samt råvare- og ernæringsmæssig kvalitet.

Uddannelsen har fokus på påvirkning fra kemiske stoffer og sygdomsfremkaldende bakterier, som kan findes i vores mad. Du lærer bl.a. at undersøge forekomsten af disse bakterier og stoffer ved at analysere hele produktionskæden fra råvaren til det endelige produkt.

Indhold

Du får undervisning i emner som:

 • Toksikologi
 • Mikrobiologi
 • Kemi
 • Ernæring
 • Statistik
 • Risikovurdering og kvalitetssikring
 • Fødevareproduktion

Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem DTU og Københavns Universitet (KU).

Du kommer til at studere ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på KU et semester, mens resten af uddannelsen foregår på DTU.

Titel

Du får titlen diplomingeniør/professionsbachelor. Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Engineering in Food Safety and Quality.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, projektarbejde i grupper og laboratorieøvelser.

Praktik

Der er virksomhedspraktik et semester. 

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt).

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav:

 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Kemi B eller bioteknologi A
 • Fysik B eller geovidenskab A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår primært i Lyngby/Ballerup. Et semester foregår på Københavns Universitet på Frederiksberg.

Læs mere på uddannelsestedets hjemmeside:

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Kgs. Lyngby (Sommerstart)4.5AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Løn 

Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for fødevareindustrien, hvor du kan arbejde med fødevaresikkerhed, kvalitetssikring og kontrol af fødevareindustriens overholdelse af lovgivningen på området. Du vil fx kunne arbejde som levnedsmiddelingeniør og levnedsmiddelinspektør.

Du kan også få job i den bioteknologiske industri, hvor du kan arbejde med analyser af produkter og sikkerhed og kvalitet, eller som produktionsingeniør, driftsleder eller sikkerheds- og kvalitetsmedarbejder.

Mere uddannelse

Du kan læse videre ved at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Læs mere om uddannelser til civilingeniør.

Love og regler

Bekendtgørelse om uddannelserne til professionsbachelor som diplomingeniør. Nr. 2674 af 28. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr. 56 af 10. januar 2024.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information