professionsbacheloruddannelsen i fødevareteknologi og -applikation
Professionsbacheloruddannelse

Fødevareteknologi og applikation

På uddannelsen lærer du at vurdere fødevareprodukters smag, konsistens, holdbarhed, næringsværdi og funktionalitet. Der ses på fødevareproduktion og -udvikling i lyset af bæredygtighed og etik, og du bliver trænet i innovativ tænkning, når fremtidens fødevarer skal udvikles.

Fakta

Navn:
Professionsbachelor i fødevareteknologi og -applikation
Varighed:
3,5 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller relevant erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at imødekomme forbrugernes stigende krav til fødevarebranchen i forhold til sunde og sikre fødevarer. Du lærer at vurdere fødevareprodukters smag, konsistens, holdbarhed, næringsværdi og funktionalitet.

Du får viden om fødevareproduktion og -udvikling i lyset af bæredygtighed og etik og om innovation i udviklingen af fremtidens fødevarer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Fødevareteknologi er læren om udstyr og anvendelse af udstyret med de parametre, der har betydning for en god funktion. Fødevareapplikation handler blandt andet om at anvende kendte produkter på nye måder, at tilsætte hjælpestoffer og anvende nye råvarer.

På uddannelsen lærer du selvstændigt at kunne identificere, analysere, vurdere og håndtere problemstillinger og udviklingsmuligheder inden for fødevareproduktiion, fødevarekontrol og fødevareanalyse.

Uddannelsen varer 3½ år fordelt på 7 semestre, som alle har fokus på fødevarer, kvalitet og udvikling. Den teoretiske undervisning er tæt koblet til det praktiske arbejde.

Du får fag inden for områderne:

 • Fødevareteknologi
 • Fødevarekemi
 • Fødevaremikrobiologi
 • Fysisk kemi
 • Bioteknologi
 • Produktions- og kvalitetsstyring
 • Forsøgsplanlægning, statistik og dataanalyse

Derudover er der valgfag, fødevareprojekter og det afsluttende bachelorprojekt.

På 5. semester er der praktik i en virksomhed i Danmark eller i udlandet. I praktikken afprøver du et arbejdsområde og målretter din uddannelse i forhold til dine karriereplaner.

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor i fødevareteknologi og -applikation. Uddannelsens engelske titel er Bachelor's Degree Programme in Food Technology and Application.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
 • En erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav er:

 • Matematik B
 • Enten fysik B, kemi C, geovidenskab A eller bioteknologi A

Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Yderligere adgangskrav på Erhvervsakademi Aarhus:

Karaktergennemsnittet i matematik B fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 4,0.

 

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i slutningen af august.

Adgangskvotienter

Uddannelsen har start første gang i august 2017. Der er derfor endnu ikke adgangskvotienter tilgængelige.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kan du arbejde inden for fødevareproduktion med produktudvikling, kvalitetskontrol og tilsyn, samt som produktionsleder. Du vil også kunne arbejde som underviser inden for fødevareteknologi og - applikation.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Pige med bøger
Pige med bøger

Få inspiration til afklaring af dine interesser og muligheder i forhold til at vælge uddannelse...