professionsbacheloruddannelsen i fødevareteknologi og -applikation
Professionsbacheloruddannelse

Fødevareteknologi og applikation

På uddannelsen arbejder du med den samlede proces fra råvarer til færdigt produkt. Du får praktisk erfaring med at producere fødevarer og lærer om smag, konsistens, holdbarhed og næringsværdi.

Fakta

Navn:
Professionsbachelor i fødevareteknologi og applikation
Varighed:
3,5 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller relevant erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du kommer til at arbejde med kvalitetskontrol og produktudvikling. Her bruger du dine opnåede kompetencer fra bl.a. kemi, mikrobiologi og bioteknologi.

På uddannelsen lærer du om nye teknologier, produktudvikling, fødevarekvalitet, sikkerhed og at udarbejde fødevareanalyser.

Som færdiguddannet kan du arbejde som fx kvalitetsleder, produktionsleder eller produktudvikler.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Fødevareteknologi er læren om udstyr og anvendelse af udstyret med de parametre, der har betydning for en god funktion. Fødevareapplikation handler blandt andet om at anvende kendte produkter på nye måder, at tilsætte hjælpestoffer og anvende nye råvarer.

På uddannelsen lærer du selvstændigt at kunne identificere, analysere, vurdere og håndtere problemstillinger og udviklingsmuligheder inden for fødevareproduktion, fødevarekontrol og fødevareanalyse.

Opbygning

Uddannelsen varer 3½ år fordelt på 7 semestre, som alle har fokus på fødevarer, kvalitet og udvikling. Den teoretiske undervisning er tæt koblet til det praktiske arbejde.

Fag

Du får fag inden for områderne:

 • Fødevareteknologi
 • Fødevarekemi
 • Fødevaremikrobiologi
 • Fysisk kemi
 • Bioteknologi
 • Produktions- og kvalitetsstyring
 • Forsøgsplanlægning, statistik og dataanalyse

Studieretninger

I slutningen af 2. semester skal du vælge mellem to studieretninger: Fødevareproduktion eller Fødevarekemi og bioteknologi.

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i fødevareteknologi og applikation. Uddannelsens engelske titel er Bachelor's Degree Programme in Food Technology and Application.

Undervisning

På uddannelsen er den teoretiske undervisning tæt koblet til det praktiske arbejde. Du kommer til at arbejde med cases fra virksomheder og i tæt samarbejde med erhvervslivet.

Praktik

På 5. semester er der praktik i en virksomhed i Danmark eller i udlandet. I praktikken afprøver du et arbejdsområde og målretter din uddannelse i forhold til dine karriereplaner.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser 

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav:

 • Matematik B og enten fysik B eller geovidenskab A eller kemi C eller bioteknologi A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Professionsbacheloruddannelsen i fødevareteknologi og applikation foregår i:

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Erhvervsakademi Aarhus  
Viby J (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kan du arbejde inden for fødevareproduktion med produktudvikling, kvalitetskontrol og tilsyn, samt som produktionsleder. Du vil også kunne arbejde som underviser inden for fødevareteknologi og -applikation.

Mere uddannelse

Du har mulighed for at søge optagelse på en række kandidatuddannelser, fx:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Arrangementer