professionsbacheloruddannelsen i fødevareteknologi og -applikation
Professionsbacheloruddannelse

Fødevareteknologi og applikation

På uddannelsen arbejder du med den samlede proces fra råvarer til færdigt produkt. Du lærer at vurdere fødevarers smag, konsistens, holdbarhed, næringsværdi og funktionalitet, og får praktisk erfaring med at producere fødevareprodukter.

Fakta

Navn:
Professionsbachelor i fødevareteknologi og applikation
Varighed:
3,5 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller relevant erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du kommer til at arbejde med kvalitetskontrol og produktudvikling, hvor du anvender dine opnåede kompetencer fra bl.a. kemi, mikrobiologi, bioteknologi og forsøgsplanlægning.

Som nyuddannet har du erfaring med nye teknologier, produktudvikling samt proces- og applikationsudstyr. Desuden er du rutineret i arbejde med fødevarekvalitet, sikkerhed og fødevareanalyser.

Som færdiguddannet professionsbachelor kan du bl.a. få job som kvalitetsleder, produktionsleder, produktudvikler eller underviser.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Fødevareteknologi er læren om udstyr og anvendelse af udstyret med de parametre, der har betydning for en god funktion. Fødevareapplikation handler blandt andet om at anvende kendte produkter på nye måder, at tilsætte hjælpestoffer og anvende nye råvarer.

På uddannelsen lærer du selvstændigt at kunne identificere, analysere, vurdere og håndtere problemstillinger og udviklingsmuligheder inden for fødevareproduktiion, fødevarekontrol og fødevareanalyse.

Uddannelsen varer 3½ år fordelt på 7 semestre, som alle har fokus på fødevarer, kvalitet og udvikling. Den teoretiske undervisning er tæt koblet til det praktiske arbejde.

Fag

Du får fag inden for områderne:

 • Fødevareteknologi
 • Fødevarekemi
 • Fødevaremikrobiologi
 • Fysisk kemi
 • Bioteknologi
 • Produktions- og kvalitetsstyring
 • Forsøgsplanlægning, statistik og dataanalyse

Derudover er der valgfag, fødevareprojekter og det afsluttende bachelorprojekt.

Studieretninger

I slutningen af 2. semester skal du vælge mellem to studieretninger: Fødevareproduktion eller fødevarekemi og bioteknologi.

Praktik

På 5. semester er der praktik i en virksomhed i Danmark eller i udlandet. I praktikken afprøver du et arbejdsområde og målretter din uddannelse i forhold til dine karriereplaner.

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor i fødevareteknologi og applikation. Uddannelsens engelske titel er Bachelor's Degree Programme in Food Technology and Application.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
 • En erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav 

 • Matematik B
 • Enten fysik B eller geovidenskab A eller kemi C eller bioteknologi A

Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Yderligere adgangskrav på Erhvervsakademi Aarhus fra 2023

 • Fra optagelsen 2023 skal karaktergennemsnittet i matematik B fra den gymnasiale eksamen være på mindst 4,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Udenlandsk eller international eksamen

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen har ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i slutningen af august.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Erhvervsakademi Aarhus  
Viby J (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kan du arbejde inden for fødevareproduktion med produktudvikling, kvalitetskontrol og tilsyn, samt som produktionsleder. Du vil også kunne arbejde som underviser inden for fødevareteknologi og - applikation.

Mere Uddannelse

Du har mulighed for at søge optagelse på kandidatuddannelsen i Integrated Food Studies på Københavns Universitet.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information