professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed
Professionsbacheloruddannelse

Ernæring og sundhed

På uddannelsen i ernæring og sundhed lærer du om ernæringsrigtig kost, og den betydning kosten har for mennesker.

Fakta

Navn:
Ernæring og sundhed
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller relevant erhvervsuddannelse. Desuden specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får undervisning i emner inden for ernæring, fødevarer og forbrug. Du stifter desuden bekendtskab med pædagogisk teori og praksis og lærer at formidle din viden om sund mad og livsstil.

Jobmulighederne inden for ernæring og sundhed er bl.a. som kostvejleder i social- og sundhedssektoren. Du har også kompetencer til at vejlede og rådgive om hygiejne og rengøring på hospitaler, plejehjem og andre institutioner - eller til at stå for kvalitetssikring af produkter i levnedsmiddelindustrien.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen har fået ny bekendtgørelse og der udarbejdes i øjeblikket nye studieordninger. Så snart, de er på plads, kommer der en ny beskrivelse her. Denne artikel beskriver uddannelsen efter den tidligere bekendtgørelse og studieordning.

På uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed får du viden om forskellige fødevarers betydning for krop og helbred. Du lærer om forskellen på sund og dårlig livsstil og om ernæringsrigtig mad i relation til forskellige sygdomme og forebyggelse.

Det første 1½ år er fælles for alle studerende. Her får du undervisning i:

 • Sundhed, kost og fysisk aktivitet
 • Ernæring og sundhed i et formidlings- og læringsperspektiv
 • Fødevarer, produktion, hygiejne og forbrug
 • Ledelse, kvalitet og miljø
 • Sundhedsfremme og forebyggelse
 • Tværprofessionel virksomhed

På den efterfølgende specialedel kan du vælge én af 3 studieretninger: Sundhedsfremme, forebyggelse og formidling, Ledelse - fødevarer og service og Klinisk diætetik. Hver studieretning består af en række obligatoriske fag samt en række valgfag, som giver dig mulighed for at præge uddannelsen i den retning, du ønsker. Har du valgt studieretningen klinisk diætik, får du autorisation i henhold til loven om kliniske diætister.

I løbet af studiet er du i praktik. Længden af praktikperioden kan variere afhængig studieretning og uddannelsessted.

Undervisningen foregår som i hold- og gruppeundervisning, og i perioder arbejder du projektorienteret, både gruppevis og individuelt.

Uddannelsen giver ret til betegnelsen professionsbachelor i ernæring og sundhed. Den engelske titel er Bachelor in Nutrition and Health.

Den foregår i Haderslev, København, Sorø og Aarhus.

Sorø udbyder også uddannelsen som e-læring.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt inden for den valgte studieretning. Projektet afsluttes med en ekstern prøve, hvor det skriftlige projekt og den mundtlige eksamination bedømmes i sin helhed.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux eller særligt hf- forløb for fremmedsprogede (GIF)
  Specifikke adgangskrav: engelsk C og kemi C eller bioteknologi A og enten biologi C eller matematik C eller samfundsfag C
 • En af følgende erhvervsuddannelser: bager (trin 2), detailslagter med specialer, ernæringsassistent (trin 2), gastronom (med specialer), industrislagter (med specialer), konditor (trin 2), social- og sundhedsuddannelsen (trin 2), tjener (trin 2)
  Specifikke adgangskrav: engelsk C og bioteknologi A eller kemi C og enten biologi C eller matematik C eller samfundsfag C
 • Anden relevant erhvervsuddannelse
  Specifikke adgangskrav: engelsk C og bioteknologi A eller kemi C og enten biologi C eller matematik C eller samfundsfag C

Bemærk: De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Optagelse

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Du kan søge optagelse i enten kvote 1 eller kvote 2.

 • I kvote 1 bliver du optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man dem med de højeste eksamensgennemsnit. Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00.
 • I kvote 2 bliver du optaget på dine samlede kvalifikationer, herunder også en eventuel adgangsgivende erhvervsuddannelse. Undersøg de nærmere udvælgelseskriterier hos det enkelte uddannelsessted. Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.
 • Ansøgere med udenlandske og internationale eksamener skal også søge inden 15. marts.

Ansøgningsmateriale kan du finde på www.optagelse.dk.

Adgangskvotienter 2016

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen Metropol / Metropolitan UC  
København K (Sommer- og vinterstart)7.1AO
Professionshøjskolen Sjælland University College  
Sorø (Sommerstart)5.4AO
Sorø (Vinterstart)AO
Sorø (Sommerstart, e-læring)5.63,2
Sorø (Vinterstart, e-læring)AO
Professionshøjskolen VIA University College  
Aarhus N (Sommerstart)9.28,0
Professionshøjskolen UC Syddanmark  
Haderslev (Sommerstart)6.45,3

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Professionsbachelorer i ernæring og sundhed arbejder bl.a. som konsulenter i staten eller i kommunerne med at vejlede borgerne og de ansatte i social- og sundhedssektoren i sund kost, rengøring og hygiejne og lignende. De kan også være ansat som cateringleder eller køkkenchef ved større køkkener på hospitaler, plejehjem og andre institutioner.

Nogle er ansat som undervisere på skoler, fx husholdningsskoler, social- og sundhedsskoler samt tekniske skoler eller arbejder med at sikre og udvikle ernæringsrigtige og forbrugervenlige produkter i levnedsmiddelindustrien.

Andre er beskæftiget med bistandsarbejde i udviklingslande. Enkelte arbejder som forbrugerjournalister eller som forfattere af faglitteratur inden for området.

Mere uddannelse

Du har som færdiguddannet mulighed for at videreuddanne dig (eventuelt efter supplering) til kandidatniveau i fx fødevarevidenskab, human ernæring, integrerede fødevarestudierklinisk ernæring, sundhedsfaglig kandidatuddannelse eller læring og forandringsprocesser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Arrangementer

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Da Anne Grete Loukakis besluttede sig for at uddanne sig til økonoma, var hun slet ikke...

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Uddannelseszoom - logo
Uddannelseszoom - logo

Zoom ind og sammenlign uddannelser.