Professionsbachelor Ernæring og sundhed
Professionsbacheloruddannelse

Ernæring og sundhed

På uddannelsen lærer du at formidle og vejlede om ernæring og sundhed til raske og syge, og du lærer om fødevarer og ledelse i relation til mad og måltider.

Fakta

Navn:
Ernæring og sundhed
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller relevant erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen arbejder du med emner som ernæring, fødevarer, måltider, sundhedsfremme og forebyggelse.

Du lærer også om omlægning af livsstil, udarbejdelse af kostplaner, ledelse og bæredygtighed

Du får forskellige perspektiver på mad og måltider gennem praktisk og teoretisk undervisning i en kombination af fx køkkenøvelser, forelæsninger, holdundervisning og gruppearbejde,

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed arbejder du med mad og måltider i centrum. Der er fokus på sundhed, forebyggelse og behandling af raske og syge borgere og patienter.

Opbygning

Uddannelsen er opdelt i en basisdel og en studieretningsdel. Hver studieretning består af en række obligatoriske fag, samt valgfrie elementer, der giver dig mulighed for at præge uddannelsen i den retning, du ønsker.

Fag

Du får undervisning i emner inden for ernæring, fødevarer, sundhedsfremme, forebyggelse, ledelse, og bæredygtighed. Du stifter desuden bekendtskab med pædagogiske og psykologiske teorier og praksis og lærer at formidle din viden om fødevarer, sund mad og livsstilsændring.

Studieretninger

Studieretningen kan enten være fødevarer og ledelse eller sundhedsfremme og diætetik, hvor der er to toninger: sundhedsfremme og forebyggelse samt klinisk diætetik.

Det er ikke alle uddannelsessteder, der udbyder alle studieretninger og toninger. Se mere hos det enkelte uddannelsessted. 

 • Fødevarer og ledelse: Du arbejder med sundhed, ledelse, ernæring, innovation, produkt- og konceptudvikling af fødevarer og måltider i et samfundsmæssigt, og brugerorienteret perspektiv. 
 • Sundhedsfremme og forebyggelse: Du arbejder med samspillet mellem mad, ernæring og sundhed for forskellige målgrupper med forskellige livsstilssygdomme samt de kontekster, som de indgår i. Du lærer derudover at vejlede og formidle om kost og ernæring. 
 • Klinisk diætetik: Du arbejder med ernæring og diætbehandling, sygdomslære og farmakologi samt vejledningsmetoder med fokus på madens sammensætning i forhold til diætbehandling ved sygdom.

Titel

Uddannelsen giver titlen professionsbachelor i ernæring og sundhed. Med studieretningen sundhedsfremme og diætetik med toningen klinisk diætetik autoriseres du med titlen klinisk diætist.

Uddannelsens engelske titel er Bachelor in Nutrition and Health.

Undervisning

Undervisningen foregår som hold- og gruppeundervisning, og i perioder arbejder du problembaseret, projektorienteret, både gruppevis og individuelt.

Praktik

Den samlede varighed af praktikken svarer til minimum et semester. Se mere hos uddannelsesstederne.  

Eksamen

Hvert semester afsluttes med en semesterprøve, som enten er mundtlig, skriftlig eller en kombination af begge. Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt inden for den valgte studieretning. Projektet afsluttes med en ekstern prøve, hvor det skriftlige projekt og den mundtlige eksamination bedømmes i sin helhed.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: engelsk C og kemi C og biologi C eller engelsk C og bioteknologi A eller engelsk C og kemi C og matematik C eller engelsk C og kemi C og samfundsfag C
 • Relevant erhvervsuddannelse: engelsk C og kemi C og biologi C eller engelsk C og bioteknologi A eller engelsk C og kemi C og matematik C eller engelsk C og kemi C og samfundsfag C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmeside.

Professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed foregår i:

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Professionshøjskole  
København N (Sommerstart)AO 
København N (Vinterstart)IO 
Professionshøjskolen VIA University College  
Aarhus N (Sommerstart)6.6AO
Professionshøjskolen UC Syddanmark  
Haderslev (Sommerstart)AO 
Professionshøjskolen Absalon  
Slagelse (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

IO: Ikke oprettet

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet har du jobmuligheder indenfor ernæring, fødevarer og sundhed. Uddannelsen kan føre til jobfunktioner i det offentlige og private erhvervsliv.

Dine jobmuligheder afhænger af din studieretning.

Fødevare og ledelse

Med studieretningen Fødevarer og ledelse kan du bl.a. arbejde med at sikre og udvikle bæredygtige, ernæringsrigtige og forbrugervenlige produkter i fødevareproduktionen, i storkøkkener eller fødevareindustrien samt arbejde med ledelse og drift af måltider til mange.

Du kan fx arbejde med

 • ledelsesopgaver indenfor kantine- og storkøkkendrift på institutioner
 • med det pædagogiske måltid i mindre sammenhænge som fx på bosteder og i børneinstitutioner
 • at lede fx bæredygtighedstiltag, økologiomlægning, cateringvirksomheder
 • være konsulent inden for mad og måltider, fødevarekontrol, lovgivning og fødevarekvalitet
 • området facility management for store virksomheder og institutioner på sygehuse og i virksomheder
 • entreprenørskab og iværksætteri samt blive selvstændig

Sundhedsfremme og forebyggelse

Med studieretningen ernæring og sundhed indenfor Sundhedsfremme og forebyggelse kan du bla. søge job som:

 • sundheds- eller kostkonsulenter i staten og i kommunerne, hvor de typisk arbejder med at vejlede borgerne i sund kost, livsstilsændring og motion
 • måltidsværtskab i institutioner som sygehuse, børnehaver, botilbud, plejehjem og lignende
 • job inden for projektarbejde med sundhedsfremmende og forebyggende projekter rettet mod borgerne, som fx rygestopforløb og vægttabsforløb
 • arbejde som underviser på social- og sundhedsskoler, tekniske skoler, høj- og efterskoler samt frie fagskoler

Klinisk diætetik

Som professionsbachelorer i ernæring og sundhed indenfor klinisk diætetik har du mulighed for at arbejde som klinisk diætist på fx sygehuse eller i kommunerne. En klinisk diætist arbejder typisk med forebyggelse og behandling af sygdomme gennem diætetisk vejledning.

Professionsbachelorer i ernæring og sundhed med forskellig studieretning kan varetage en stor del af de samme jobfunktioner med undtagelse af behandling som kræver autorisation som klinisk diætist.

Mere uddannelse

Du har som færdiguddannet mulighed for at videreuddanne dig (eventuelt efter supplering) til kandidatniveau i fx:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 1

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Da Anne Grete Loukakis besluttede sig for at uddanne sig til økonoma, var hun slet ikke...

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.