studerende på professionsbacheloruddannelse

Sundhedsfaglige område

Social- og sundhedsuddannelserne beskæftiger sig med menneskets helbred, sundhed, krop og velvære.

Man specialiserer sig inden for sociale problemer, sygdomme, kostvaner, bevægelse og afspænding.

Udannelserne baserer sig både på teoretisk og praktisk/klinisk undervisning. Det betyder, at du i perioder er i praktik på en arbejdsplads.

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Pige med bøger
Pige med bøger

Få inspiration til afklaring af dine interesser og muligheder i forhold til at vælge uddannelse...